Tietopaketit

Autamme sinua kohti kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. Näille sivuille olemme koonneet tietopaketteja suosituimmista aiheista.

Kivut ja vammat

Polvikipu on yleinen ongelma, jonka tavallisimmat syyt liittyvät ikääntymiseen, loukkaantumiseen tai polven liikarasitukseen. Tietopaketti

Polvikipu

Polvinivelen alueella tuntuva kipu on yleinen vaiva, joka voi johtua monesta eri syystä. Polvikipu voi olla seurausta vammasta, kuten nivelsiteen tai nivelkierukan repeämästä, polvinivelen ylirasituksesta tai nivelrikosta. Myös niveltulehdukset, kuten kihti ja nivelreuma, saattavat oireilla kipuna polven alueella.

Fasettilukko on tila, jossa yhden tai useamman fasettinivelen liikelaajuus on rajoittunut. Tietopaketti

Fasettilukko

Fasettilukko on tila, jossa yhden tai useamman fasettinivelen liikelaajuus on rajoittunut. Tässä tietopaketissa käsitellään fasettilukon syitä, oireita ja hoitomenetelmiä.

Plantaarifaskiitti on yleisin syy jalkapohjan kipuun. Tietopaketti

Plantaarifaskiitti

Plantaarifaskiitti eli jalkapohjan jännekalvon rappeuma on tavallisin syy jalkapohjan kipuun. Plantaarifaskiitin yleisin oire on jalkapohjassa tuntuva kipu heti liikkeelle lähdettäessä. Tässä tietopaketissa kerrotaan mikä aiheuttaa plantaarifaskiitin ja miten sitä voi hoitaa.

Nilkan nyrjähdys on yleinen urheiluvamma. Tietopaketti

Nilkan nyrjähdys

Nilkan nyrjähdys on yleisin urheiluvamma. Se aiheuttaa nilkan turvotusta ja kipua, hankaloittaa painon varaamista jalalle sekä saattaa vaikeuttaa kävelyä. Lievä nyrjähdys paranee tavallisesti itsestään, mutta joissakin tapauksissa tarkemmat tutkimukset ja asiantunteva hoito ovat tarpeen. Kokosimme tähän tietopakettiin tärkeimmät ohjeet nilkan nyrjähdyksen hoitoon ja kuntoutukseen liittyen.

Iskias on selkäperäistä kipua, jonka yleisin aiheuttaja on välilevyn pullistuma. Tietopaketti

Iskias

Iskias on kansankielinen ilmaus alaraajaan säteilevälle selkäperäiselle kivulle. Iskias johtuu yleensä välilevyn pullistumasta eli välilevytyrästä, joka ärsyttää selkärangassa alaraajan hermojuurta. Tässä tietopaketissa kerrotaan miten voit tunnistaa iskiaskivun ja erottaa sen muusta epäselvästä selkäkivusta. Saat myös itsehoitovinkkejä selkäkivun kotihoitoon.

Tenniskyynärpää on rasitusvamma, joka liittyy ranteen ja sormien ojentajien rasitukseen. Tietopaketti

Tenniskyynärpää

Tenniskyynärpää on kyynärseudun rasitusvamma, jonka syynä on liiallinen rasitus ja yksitoikkoiset liikkeet. Tässä tietopaketissa kerrotaan, mitkä ovat tenniskyynärpään oireet sekä miten rasitusvammaa voi hoitaa ja ennaltaehkäistä.

Mielen hyvinvointi

Paniikkikohtaus on voimakas pelko- ja ahdistuskohtaus, joka syntyy äkillisesti. Tietopaketti

Paniikkikohtaus

Paniikkikohtaus on voimakas pelko- ja ahdistuskohtaus, joka syntyy äkillisesti. Paniikkikohtaus aiheuttaa psyykkisten tunnetilojen lisäksi fyysisiä oireita, kuten rintakipuja, hikoilua ja sydämentykytyksiä. Mikäli paniikkikohtauksia esiintyy toistuvasti ja ne häiritsevät arkea, voidaan puhua paniikkihäiriöstä. Tässä tietopaketissa kerromme muun muassa, miten tunnistaa paniikkikohtaus, miten sitä voi helpottaa sekä, miten paniikkihäiriötä voidaan hoitaa.

Ahdistus on tilapäisenä normaali tunne, mutta voi johtaa pitkittyessä ahdistuneisuushäiriöön Tietopaketti

Ahdistus

Ahdistus on yleistä ja lievä ahdistuneisuus on osa kaikkien elämää ajoittain. Ahdistus voi olla vaihtelevaa ja se saattaakin vaihdella lievästä jännityksestä paniikkikohtauksiin. Mikäli ahdistus on voimakasta ja se on pitkittynyt, voi kyseessä olla ahdistuneisuushäiriö, kuten paniikkihäiriö tai yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. Tässä tietopaketissa kerromme tarkemmin, miltä ahdistus tuntuu, mitä oireita ahdistus voi aiheuttaa sekä milloin on syytä hakea apua.

Masennus eli depressio on yleinen sairaus. Tietopaketti

Masennus

Masennus voi aiheuttaa alakuloisen mielen lisäksi muun muassa uniongelmia ja kyvyttömyyttä kokea mielihyvää. Masennuksesta on aina mahdollista parantua ja siitä selviäminen voi jopa johtaa kohti parempaa elämänlaatua. Sairastuneen ei pidä yrittää parantua masennuksesta yksin vaan parantumisessa on tärkeää varhaisessa vaiheessa hoitoon hakeutuminen. Tässä tietopaketissa kerromme muun muassa masennuksen oireista, sen syistä sekä milloin on syytä hakea apua.

Stressi on häiriötila, jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon paineita ja vaatimuksia, että hänen voimavaransa ylittyvät. Tietopaketti

Stressi

Stressi on luonnollinen osa elämää, mutta vaatii vastapainokseen lepoa ja palautumista. Pitkittynyt stressi on monella tavalla haitallista. Krooninen ja kumuloituva, eli kasautuva stressi kuormittaa sekä kehoa että mieltä, altistaa useille sairauksille ja heikentää elämänlaatua. Opi tunnistamaan stressin oireet ja lue stressin sääntelystä.

Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö eli ADHD on neuropsykiatrinen häiriö, jonka ydinoireita ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Tietopaketti

ADHD

ADHD on kehityksellinen aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden säätelyn häiriö, joka ilmenee tarkkaamattomuutena, ylivilkkautena ja impulsiivisuutena. Keskeisintä ADHD:n oirekuvassa on vaikeus säädellä itse omaa tahdonalaista tarkkaavaisuuttaan. Tässä tietopaketissa kerrotaan, miten ADHD voi ilmetä arjessa, kuinka ADHD diagnosoidaan ja miten sen oireita voidaan hoitaa.

Paniikkihäiriö on ahdistuneisuushäiriön muoto, josta kärsii noin 2–3 prosenttia väestöstä jossain elämän vaiheessa. Tietopaketti

Paniikkihäiriö

Paniikkihäiriön keskeinen piirre on toistuvat paniikkikohtaukset, joihin liittyy pitkäkestoista pelkoa uudesta kohtauksesta. Tässä tietopaketissa kerrotaan mitkä ovat paniikkihäiriön oireet, mitkä syyt laukaisevat paniikkikohtauksia ja miten paniikkihäiriötä voi hoitaa.

Uni

Levottomat jalat oireyhtymä (RLS, Restless Legs Syndrome) on neurologinen sairaus, joka aiheuttaa epämiellyttäviä tuntemuksia jaloissa. Tietopaketti

Levottomat jalat

Levottomat jalat oireyhtymä (RLS, Restless Legs Syndrome) on neurologinen sairaus, joka aiheuttaa epämiellyttäviä tuntemuksia jaloissa ja pakottavaa tarvetta niiden liikutteluun. Sairaus ei ole itsessään vaarallinen, mutta sen oireet voivat aiheuttaa uniongelmia ja siten päiväväsymystä. Tässä tietopaketissa käsitellään levottomien jalkojen oireita, syitä ja hoitomenetelmiä.

painopeitto-voi-auttaa-rentoutumisessa. Tietopaketti

Painopeitto

Painopeitto painaa tavallista peittoa enemmän ja sisältää usein joko lasi- tai muovikuulia. Monet kuvailevat painopeiton tuomaa tunnetta lämpimänä ja turvaa tuovana halauksena. Painon ansiosta peitto pysyy tiukasti vartaloa vasten, joka voi edesauttaa uneen vaipumista. Lue lisää ja selvitä, mitkä painopeiton hyödyt ovat ja miten valitset sopivan painopeiton tarpeidesi mukaan.

Melatoniini on aivoissa sijaitsevan käpyrauhasen tuottama hormoni, jota erittyy verenkiertoon. Tietopaketti

Melatoniini

Melatoniini on ihmisen luontainen hormoni, joka aiheuttaa väsymyksen tunteen iltaisin. Se rytmittää sisäistä kelloa ja tahdistaa näin vuorokausirytmiä. Oikein käytettynä melatoniinivalmiste on hyvä ja turvallinen vaihtoehto verrattuna moniin muihin perinteisiin unilääkkeisiin. Tässä tietopaketissa kerromme melatoniinista ja siitä, mitä sen käytössä on hyvä huomioida.

Narkolepsia on harvinainen neurologinen liikaunisuushäiriö. Tietopaketti

Narkolepsia

Narkolepsia on harvinainen neurologinen liikaunisuutta aiheuttava unihäiriö, jonka alkuoireet voivat olla hämmentäviä. Narkolepsian keskeisimpiä oireita ovat tahaton nukahtelu, tunnereaktioihin liittyvät lihasvoiman pettämiskohtaukset (katapleksia) ja huonolaatuinen yöuni. Tässä tietopaketissa kerrotaan mistä narkolepsia johtuu, mitkä ovat narkolepsian oireet ja miten sitä voi hoitaa.

Unettomuus voi tarkoittaa niin nukahtamisvaikeutta, aamuyön unettomuutta, vaikeutta pysyä unessa kuin huonolaatuista unta. Tietopaketti

Unettomuus

Unettomuus voi tarkoittaa niin nukahtamisvaikeutta, aamuyön heräilyä kuin vaikeutta pysyä unessa. Keskeisenä tekijänä on kyvyttömyys nukkua riittävästi. Tilapäinen unettomuus on yleinen vaiva, joka voi kuitenkin pitkittyessään muuttua hoitoa vaativaksi sairaudeksi eli unettomuushäiriöksi. Pitkäaikainen unettomuus heikentää toiminta- ja työkykyä sekä elämänlaatua laajemmin. Tässä tietopaketissa kerromme, mitkä ovat unettomuuden oireet ja mahdolliset syyt sekä miten unettomuutta tulisi hoitaa.

Uniapnea on sairaus, joka aiheuttaa unenaikaisia hengityskatkoksia. Tietopaketti

Uniapnea

Uniapnea aiheuttaa unenaikaisia hengityskatkoksia tai hengityksen vaimentumista. Uniapnean takia uni voi jäädä katkonaiseksi ja unenlaatu heikentyä, minkä seurauksena uniapneaa sairastava saattaa herätä aamuisin väsyneenä ja kokea voimakasta päiväsaikaista väsymystä. Hoitamattomana uniapnea voi olla terveysriski. Hoitamaton uniapnea saattaa aiheuttaa esimerkiksi verenpainetautia, diabeteksen tai rytmihäiriöitä, sekä vaarantaa ajoturvallisuuden. Tässä tietopaketissa kerrotaan, mitä oireita uniapnea aiheuttaa ja mistä se johtuu, sekä milloin on hyvä hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Ravitsemus

Ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS) helpottuu usein ruokavalion avulla. Tietopaketti

Ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS)

Ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS) on sinänsä vaaraton, mutta kiusallinen vaiva. IBS oireet voivat vaihdella, mutta niitä ovat esimerkiksi vatsakivut, suolen muuttunut toiminta ja ilmavaivat. Ärtyvän suolen oireyhtymä voi rauhoittua itsehoidolla ja tarvittaessa oireenmukaisella lääkityksellä. Tästä tietopaketista opit mikä on IBS, mitä oireita siihen liittyy ja miten ärtyvää suolta hoidetaan. Tietopaketistamme löydät myös tietoa siitä, milloin ärtyvän suolen oireiden kanssa kannattaa hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Tulehduksellisiin suolistosairauksiin (IBD) kuuluvat Crohnin tauti, haavainen paksusuolitulehdus ja luokittelematon koliitti. Tietopaketti

IBD eli tulehduksellinen suolistosairaus

IBD on lyhenne sanoista inflammatory bowel diseases. Termiä käytetään tulehduksellisista suolistosairauksista puhuttaessa. Tulehduksellisiin suolistosairauksiin kuuluvat Crohnin tauti, colitis ulcerosa eli haavainen paksusuolentulehdus sekä luokittelematon koliitti. IBD on länsimaissa jatkuvasti yleistyvä sairaus. Tässä tietopaketissa kerromme IBD:n eri tautimuodoista sekä siitä, miten niitä tulee hoitaa.

Kasvisruokavalio edistää terveyttä  – näin huolehdit vitamiinien ja kivennäisaineiden saannista. Tietopaketti

Kasvisruokavalio

Kasvisruokavalio sisältää paljon kuituja ja vitamiineja sekä elimistölle terveellisiä pehmeitä rasvoja. Rajoitetuimpien kasvisruokavalioiden kohdalla on tärkeä huolehtia tärkeiden ravintoaineiden riittävästä saannista. Tässä tietopaketissa kerrotaan, mistä monipuolinen ja terveyttä edistävä kasvisruokavalio koostuu.

FODMAP-ruokavaliossa rajoitetaan huonosti imeytyvien hiilihydraattien saantia. Tietopaketti

FODMAP-ruokavalio

FODMAP-ruokavalio on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi ärtyneen suolen oireyhtymän eli IBS:n hoidossa. Toistuvat, toiminnalliset vatsavaivat ovat harvoin vaarallisia, mutta ne voivat olla silti hyvin epämiellyttäviä. FODMAP-ruokavalio onkin usein herkän vatsan apu. FODMAP-ruokavaliossa rajoitetaan herkästi suolisto-oireita aiheuttavien hiilihydraattiyhdisteiden käyttöä ruokavaliossa. Oikein toteutettuun FODMAP-ruokavalioon kuuluu kolme vaihetta.

Gluteeniton ruokavalio sisältää viljoja ja ruoka-aineita, jotka eivät sisällä gluteenia. Tietopaketti

Gluteeniton ruokavalio

Gluteeniton ruokavalio koostuu ruokatuotteista, jotka eivät sisällä gluteenia sisältäviä viljoja. Gluteeniton ruokavalio on keliakiaa sairastavalle ainoa hoitomuoto, jolla pystytään poistamaan keliakian oireet sekä korjaamaan jo aiheutuneita suoliston limakalvovaurioita. Tässä tietopaketissa kerromme lisää muun muassa gluteenittomaan ruokavalioon sopivista ruoka-aineista sekä mitä tulisi ottaa huomioon, kun noudattaa gluteenitonta ruokavaliota.

Laihdutus on toimenpide, jonka päämääränä on laskea kehon painoa ja rasvapitoisuutta. Tietopaketti

Laihdutus

Laihdutus auttaa ehkäisemään ja hoitamaan sairauksia, joiden riski kasvaa ylipainon myötä. Mikäli laihduttaminen on ajankohtaista, on tärkeää huomioida aterioiden säännöllisyys sekä pyrkiä täyttämään lautanen ravitsevilla ruokavalinnoilla. Tässä tietopaketissa käsitellään laihdutusta ja siihen liittyviä tekijöitä.

Ihon hyvinvointi

Syyhy eli scabies on syyhypunkin aiheuttama kutiseva ihosairaus. Tietopaketti

Syyhy

Syyhyn aiheuttaa syyhypunkki, joka tarttuu ihmisestä toiseen pääasiassa kosketuksen kautta. Kutiseva syyhy on ikävä vaiva, jonka saa kuitenkin hoidettua pois voiteella tai suun kautta otettavilla tableteilla. Lue lisää syyhyn oireista, hoidosta ja siitä, milloin syyhyn takia kannattaa käydä lääkärissä.

Ruusu on vakava bakteerin aiheuttama ihotulehdus. Tietopaketti

Ruusu

Ruusu eli erysipelas on bakteerin aiheuttama infektio iholla. Ruusun oireita ovat punoitus, kipu, turvotus sekä äkillinen ja korkea kuume. Ruusu esiintyy useimmiten jalassa, joskus kasvoilla, ja harvemmin muualla vartalossa. Ruusu voi edetä nopeasti, joten hoitoon tulee hakeutua välittömästi. Tässä tietopaketissa kerrotaan ruusun oireista ja hoidosta.

Melanooma on auringon UV-säteilyn aiheuttama ihosyöpä. Tietopaketti

Melanooma

Melanooma on yksi nopeimmin yleistyvistä syövistä. Melanooma on mahdollista tunnistaa esimerkiksi luomen kasvamisesta tai sen muuten muuttuneesta ulkonäöstä. Lue lisää siitä, mistä kaikista asioista melanooman voi tunnistaa, miten melanoomaa hoidetaan ja miten auringon ultraviolettisäteilyn aiheuttaman ihosyövän syntymistä voi pyrkiä ennaltaehkäisemään omilla toimilla.

Huuliherpes eli yskänrokko on herpes simplex -viruksen aiheuttama tarttuva tauti. Tietopaketti

Huuliherpes

Huuliherpes voi olla ikävä vaiva: se on suurimman osan ajasta täysin oireeton, mutta saattaa puhjeta huuleen yllättäen juuri silloin, kun sitä vähiten toivoisi. Huuliherpeksen voivat aktivoida esimerkiksi voimakas auringonpaiste tai stressi. Lue tietopaketistamme lisää huuliherpeksen oireista, hoidosta ja siitä, milloin huuliherpeksen takia kannattaa käydä lääkärissä.

Luomet on ihon hyvänlaatuisia muutoksia, joiden määrään vaikuttavat perimä ja auringonvalolle altistuminen Tietopaketti

Luomet

Jokaisella meistä on ihossaan luomia. Joillakin ne ovat pieniä ja punaisia ja toisilla taas sormenpään kokoisia, ruskeita ja koholla ihosta. Suurin osa luomista on täysin vaarattomia, mutta joskus luomen muutokset saattavat olla merkki alkavasta ihosyövästä. Tässä tietopaketissa kerrotaan erilaisista luomista ja siitä, milloin luomi on aiheellista käydä tarkistuttamassa lääkärillä ja milloin luomen poisto on tarpeen.

Akne on ihon tulehdussairaus, jota esiintyy eniten murrosiässä. Tietopaketti

Akne

Akne on yleinen ihosairaus, joka voi vaikuttaa merkittävästi sitä sairastavan elämänlaatuun. Lievimmillään akne ilmenee iholla mustapäinä, ja vaikeimmillaan akne voi aiheuttaa iholle kipeitä onkalomaisia tulehdusmuutoksia. Lääkäriin kannattaa hakeutua matalalla kynnyksellä, sillä akneen on olemassa useita tehokkaita hoitomuotoja. Tässä tietopaketissa kerrotaan aknen oireista ja siitä, miten sitä voidaan hoitaa.

Kaikki tietopaketit