Sijoittajat

Osake

Terveystalon osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Terveystalolla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Tästä osiosta löydät tietoa Terveystalon osakkeesta ja sen kurssikehityksestä.