Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Ville Iho: Tulosparannus etenee etuajassa

Terveystalon liikevaihto kasvoi 1,5 % 280,5 miljoonaan euroon vuoden kolmannella, kausiluonteisesti hiljaisimmalla neljänneksellä. Vertailukauden koronatestauksella, päättyneillä ulkoistussopimuksilla ja valuuttakurssilla oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Ilman näitä muutoksia orgaaninen kasvu oli noin 6 %. Terveydenhuollon palvelut -segmentti kasvoi yli 7 % vertailukaudesta erityisesti leikkaustoiminnan volyymikasvun ja 2022 vuoden alussa tehtyjen onnistuneiden hinnoittelutoimenpiteiden ansiosta. Portfolioliiketoimintojen liikevaihto laski suunnitellusti ulkoistusliiketoiminnan päättyneiden sopimusten vuoksi. Ruotsissa kesälomakauden jälkeen edellisvuotta hieman hitaammin käynnistynyt kysyntä ja selvästi heikentynyt valuuttakurssi vaikuttivat liikevaihtoa laskevasti.

Terveystalon kannattavuus vahvistui suunnitellusti ja Oikaistu EBITA kasvoi 69,7 % 21,1 miljoonaan euroon. Kannattavuus parani Terveydenhuollon palvelut -segmentin asiakas- ja palvelujakauman vahvistumisen sekä hyvin edenneen tulosparannusohjelman ansiosta.

Käynnistimme vuosi sitten tulosparannusohjelman, joka on edennyt nopeasti. Tulosparannusohjelman katsauskauden loppuun mennessä tehtyjen toimenpiteiden arvioidaan parantavan vuositason kannattavuutta yli 40 miljoonalla eurolla ja ohjelman tulosvaikutuksen olevan yli 30 miljoonaa euroa koko vuodelta 2023. Yleisen korkotason nousu, pitkittynyt inflaatio ja makrotalouden yleisnäkymä korostavat tulosparannusohjelman tärkeyttä myös tulevien kvartaalien aikana. Olemme sitoutuneet saavuttamaan vähintään 12 prosentin oikaistun EBITA-marginaalin vuonna 2025 taloudellisten tavoitteidemme mukaisesti, ja tulemme saavuttamaan tulosparannusohjelman 50 miljoonan euron tavoitteen etuajassa.

Toimintaympäristön lähiajan näkymät ovat kaksijakoiset. Vuoden 2024 alussa tapahtuva Kelan korvauksien merkittävän noston odotetaan tukevan yleis- ja erikoislääkärin vastaanottojen, psykiatrian sekä suunterveyden peruspalveluiden kuluttajakysyntää, ja vähentävän painetta pahoin ruuhkautuneesta julkisesta perusterveydenhuollosta. Myös vakuutusrahoitteinen markkina jatkaa kasvuaan. Toisaalta heikentyvät makrotalouden näkymät vaikuttavat väistämättä yritysten ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen sekä Suomessa että Ruotsissa. Vahvan ja monipuolisen asiakaskantamme, kattavan palvelutarjoamamme ja tavoitteeseen etuajassa pääsevän tulosparannusohjelmamme ansiosta kykenemme kuitenkin kasvattamaan liiketoimintaamme kannattavasti myös pehmeämmässä markkinatilanteessa.

Tulosparannushankkeiden rinnalla olemme jatkaneet satsauksia teknologiaan, asiakaspalveluun ja tuotteisiimme. Asiakkaamme ovat tällä hetkellä tyytyväisempiä kuin koskaan Terveystalon palveluihin vastaanottojen NPS:n ollessa yli 86:n. Tärkeimmässä asiakassegmentissämme yritysterveydessä olemme parantaneet teknologian avulla hoitopolkuja ja samaan aikaan tuoneet kumppanimme Nightingalen kanssa uutta diagnostiikkaa terveyden edistämiseen. Kesäkuusta alkaen oirearviointityökalumme on ohjannut asiakkaitamme oikean asiantuntijan luo oikeaan kanavaan tekoälyä hyödyntävän oirekartoituksen avulla, sujuvoittaen sekä hoitoon pääsyä että ammattilaisen työtä. Nightingalen verianalyysiteknologian avulla kykenemme tehostamaan sairauksien ennaltaehkäisyä, kun elintapasairauksien riskit saadaan yksilökohtaisemmin selville.

Teemme jatkuvasti työtä kohti tiedolla johdettua, integroitua terveydenhuoltoa tarjotaksemme vaikuttavimman ennaltaehkäisyn ja hoidon sekä parhaan asiakas- ja ammattilaiskokemuksen. Osoituksena onnistumisistamme kolmannella vuosineljänneksellä on kaikkien aikojen korkein asiakassuositteluindeksi NPS, sekä useat palkinnot toimialan kiinnostavimpana työnantajana. Jatkamme taistelua terveemmän elämän puolesta.

Tärkein ensin,

Ville Iho

toimitusjohtajan-katsaus.jpg