Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Ville Iho: Hyvä tulos vahvan kysynnän siivittämänä, tulosparannusohjelmalla 30 miljoonan euron tulosvaikutus vuonna 2023

Vahva kysyntä jatkui vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä, ja Terveystalon liikevaihto kasvoi 3,4 % 341 miljoonaan euroon erityisesti Terveydenhuollon palvelut -segmentin vetämänä. Olemme pärjänneet hyvin inflatorisessa ympäristössä ja kyenneet kasvattamaan liikevaihtoa hinnoittelun ja palvelumyynnin kasvun avulla, vaikka vertailukauden ennätyskorkea koronatestaus on pudonnut lähes nollaan ja ulkoistusliiketoiminnasta on hävinnyt 21 % liikevaihtoa päättyneiden sopimusten vuoksi.

Vastaanottojen liikevaihto jatkoi kasvuaan hinnankorotusten, fyysisten vastaanottojen tarjonnan kasvun ja asiakasmixin parantumisen ansiosta. Yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden osuus liikevaihdosta kasvoi selvästi. Koronatestauksesta puhdistetun diagnostiikan liikevaihto jatkoi syksyllä alkanutta elpymistään ja lähestyy jo pandemiaa edeltävää tasoa. Kivijalan lisäksi myös digikanavissa alkaneiden hoitopolkujen jatkuvuus on parantunut myös jatkolähettämisessä. Myös pandemiaan voimakkaasti reagoineen suunterveyden palveluiden kysyntä näyttää elpyvän; Portfolioliiketoiminnoissa Suunterveyden palveluiden liikevaihto kasvoi 17 % vertailukaudesta.

Ruotsin liiketoiminta kehittyi positiivisesti. Liikevaihto kasvoi 15 % vertailukaudesta 26 miljoonaan euroon sekä yrityskauppojen että orgaanisen kasvun ansioista. Vertailukelpoinen EBITA vahvistui tehokkuusparannusten ansiosta 141 % ja oli ennätyskorkea, 7,2 % liikevaihdosta.

Oikaistu EBITA päätyi 36,5 miljoonaan euroon ja oli 10,7 % liikevaihdosta, mikä on hieman vertailukauden alapuolella. Tulosparannusohjelmamme on edennyt ripeästi. Olemme tyytyväisiä parannustahtiimme, vaikka kannattavuutemme ei vielä ole tavoitteessamme. Q1:n loppuun mennessä tehtyjen toimenpiteiden arvioidaan parantavan vuositason kannattavuutta noin 25 miljoonalla eurolla ja ohjelman koko vuoden 2023 tulosvaikutuksen arvioidaan olevan noin 30 miljoonaa euroa. Kahden vuoden ohjelmassa nopeimmin toteutettavat toimenpiteet on nyt tehty ja parhaillaan toteutuksessa olevat ja suunnitellut muutokset vaativat pitkäkestoisempaa operatiivista kehitystyötä.

Muutimme vuoden alusta taloudellisen raportointimme rakennetta uuden toimintamallimme mukaisesti tuodaksemme paremmin esiin yhtiön eri liiketoimintojen kehitystä ja niiden vaikutusta tulokseen. Markkinaympäristön ailahtelevuudesta huolimatta olemme luottavaisia katsoessamme tulevaan ja vahvistamme taloudellisen suoriutumisemme ennustettavuutta antamalla tulosohjeistuksen vuodelle 2023.

Vuosien 2023–2024 prioriteettimme on viedä läpi tulosparannusohjelmamme ja vahvistaa ydinliiketoimintaamme, Terveydenhuollon palveluita. Strategiamme on tarjota integroitua, parhaan lääketieteellisen tiedon ja digitaaliset työkalut yhdistävää hoitoa. Keskittymällä integroituihin hoitopolkuihin vahvistamme paitsi hoidon jatkuvuutta ja vaikuttavuutta myös asiakaskokemusta sekä taloudellista suorituskykyämme. Tarjoamme syvemmän katsauksen Terveystalon liiketoimintaympäristöstä, strategiasta ja uudesta toimintamallista sekä kaksivuotisen tulosparannusohjelmamme edistymisestä Helsingissä järjestettävässä pääomamarkkinapäivässämme 10.5.2023.

Kun kyse on terveydestä, laadukas hoito ja sujuva hoitoon pääsy ovat kaikki kaikessa. Tyytyväiset asiakkaat, jotka kokevat saavansa tarvitsemansa avun ja hoidon ovat kaiken tekemisemme perusta. Olemmekin ylpeitä asiakassuositteluindeksimme ennätystasosta 84,5 ja hoidon vaikuttavuuden kokemusta mittaavan PEI-indeksin erinomaisesta kehityksestä. Nämä vahvistavat markkina-asemaamme ja kasvuamme tulevaisuudessa ja kertovat, että teemme oikeita asioita. Me Terveystalossa keskitymme terveyteen, jotta asiakkaamme voivat keskittyä elämässä tärkeämpään.

Tärkein ensin,

Ville Iho

toimitusjohtajan-katsaus.jpg