Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Ville Iho: Etenemme suunnitellusti kohti tavoitteitamme     

Terveystalon vuoden 2024 ensimmäinen neljännes oli vahva. Liikevaihto kasvoi noin 3 prosenttia 350 miljoonaan euroon ja kannattavuutemme vahvistui neljättä kvartaalia peräkkäin. Oikaistu EBITA kasvoi lähes 30 prosenttia 47 miljoonaan euroon ja oli 13,5 prosenttia liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos kasvoi 112 prosenttia 0,19 euroon.

Tuloskasvun moottori oli erinomaisesti suoriutunut ydinliiketoimintamme Terveydenhuollon palvelut. Segmentin liikevaihto kasvoi yli 7 prosenttia 268 miljoonaan euroon vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihtoa kasvattivat suotuisampi asiakas- ja palvelujakauma sekä onnistuneet kaupalliset toimenpiteet. Segmentin oikaistu EBITA kasvoi 38 prosenttia 43 miljoonaan euroon ja oli 16 prosenttia liikevaihdosta parantuneen operatiivisen tehokkuuden sekä liikevaihdon kasvun ansioista.

Aloitimme tulosparannusohjelman vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä ja saavutimme alkuperäisen 50 miljoonan euron vuositason parannukseen tähtäävän tavoitteen etuajassa vuoden 2023 lopussa. Näemme nyt organisaatiomme kohonneen suorituskyvyn ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksissa selvästi ja kavennamme ohjeistuksemme haarukkaa sen mukaisesti. Vuoden 2024 aikana tulemme keskittymään operatiivisen tehokkuuden vahvistamiseen edelleen ja jatkamme määrätietoista matkaamme kohti 12 prosentin EBITA-tavoitettamme vuonna 2025. Keskittymällä strategiamme mukaisesti integroituun hoitoon vahvistamme paitsi terveyspalvelujemme vaikuttavuutta myös ammattilais- ja asiakaskokemusta sekä taloudellista suorituskykyämme.

Myös Portfolioliiketoimintojen itsenäiset kannattavuustoimet tuottivat tulosta, ja segmentin oikaistu EBITA vahvistui lähes 18 prosenttia vertailukaudesta noin 3 miljoonaan euroon ja oli 5 prosenttia liikevaihdosta. Segmentin liikevaihto laski noin 9 prosentilla 65 miljoonaan euroon henkilöstöpalveluiden proaktiivisen asiakasvalinnan ja suunterveyden vaimeana jatkuneen kysyntätilanteen vuoksi. Ulkoistussopimussalkun suunniteltu supistuminen jatkui, mutta lisälaskutuksen ansiosta liiketoiminnan raportoitu liikevaihto oli lähes vertailukauden tasolla. Julkisen markkinan tilanne on hyvinvointialueiden rahoitushaasteiden vuoksi edelleen odottava ja myyntiputki kehittyy hitaasti. Uusia kilpailutuksia on nähty lähinnä digitaalisissa palveluissa.

Ruotsin markkinan haasteet näkyivät Ruotsi segmentin tuloksessa selvästi. Liikevaihto laski hieman alle kymmenen prosenttia vertailukaudesta heikentyneen asiakaskohtaisen kysynnän, päättyneiden sopimusten, sekä työpäivävaikutuksen vuoksi ja oli 23 miljoonaa euroa. Liikevaihdon odotetaan laskevan edelleen vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Oikaistu EBITA laski selvästi ja päätyi nollatulokseen. Ruotsissa käynnissä olevan tulosparannusohjelman tavoitteena on parantaa liiketoiminta-alueen rakenteellista kannattavuutta hyödyntämällä Suomessa menestyksekkäästi toteutetun ohjelman parhaita käytäntöjä. Odotamme ohjelman täyden vaikutuksen näkyvän vuonna 2025.

Kun kyse on terveydestä, sujuva hoitoon pääsy ja laadukas, vaikuttava hoito ovat kaikki kaikessa. Tyytyväiset asiakkaat, jotka kokevat saavansa tarvitsemansa avun ja hoidon ovat kaiken tekemisemme perusta. Mielenterveyden palvelumme ovat erinomainen esimerkki vaikuttavasta ja laadukkaasta hoidosta. Vaikka mielenterveyteen liittyvien diagnoosien määrä on kasvanut, olemme onnistuneet laskemaan asiakasyrityksissämme niihin liittyvien sairaspoissaolojen kokonaismäärää. Lasku pitkissä mielenterveyteen liittyvissä sairauspoissaoloissa kertoo siitä, että olemme onnistuneet lyhentämään poissaolojen kestoa varhaisella puuttumisella ja oikeilla hoitotoimenpiteillä. Yrityksille tämä näkyy alhaisempina kustannuksina ja potilaille terveempänä arkena. Terveydenhuollon palveluidemme korkeasta laadusta kertovat myös erittäin korkea asiakastyytyväisyys ja koettu hoidon vaikuttavuus. Vastaanottojemme asiakassuositteluindeksi, NPS, ylitti 86 lukeman vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja hoidon koettua vaikuttavuutta mittaava PEI-indeksi kehittyi erinomaisesti. Me Terveystalossa keskitymme terveyteen, jotta asiakkaamme voivat keskittyä elämässä tärkeämpään.

Tärkein ensin,

Ville Iho

 

toimitusjohtajan-katsaus.jpg