Työkykyjohtaminen

Työuravalmennus ja HR-palvelut

Suuri osa työkykyhaasteista ei oikeuta ammatillisen kuntoutukseen. On kuitenkin tärkeää etsiä ratkaisuja myös lievempiin työkyvyn ongelmiin ennen kuin ne kärjistyvät. Työuravalmennukseen voidaan ohjata yrityksen työntekijöitä, joilla on tarve pohtia ammatinvaihtoa esimerkiksi motivaatio- tai osaamispuutteen vuoksi. Työkykyvalmentajamme toimivat myös yrityksen HR-toimintojen tukena. He varmistavat, että yrityksen henkilöstöhallinto tunnistaa työkykyriskit ja työtekijän työelämään paluu sujuu prosessien mukaisesti.

Työuravalmennus

Työuravalmennus toimii yritysten tukena silloin, kun yrityksen työntekijöillä on tarve pohtia ammatinvaihtoa esimerkiksi motivaatio- tai osaamispuutteen vuoksi. Toimeentuloon liittyvät epäselvyydet tai motivaation ja osaamisen puute voi näkyä epämääräisinä sairauspoissaoloina. Poissaolot ovat työnantajalle kalliita.

Työuravalmennuksessa kartoitetaan työntekijän työ- ja koulutushistoria sekä nykytilanne ja rakennetaan hänelle uusi sopivampi urapolku. Kun työntekijän vahvuudet ja osaaminen tunnistetaan, hänellä on paremmat mahdollisuudet uuden, kestävän uran löytymiseen.

Työurapalveluita tarjotaan usealla eri nimellä, usein työterveyden ulkopuolisena palveluna. Kokemuksemme mukaan valmennuksen yhdistäminen työterveyden yhteyteen tukee tehokkaimmin työntekijän pysymistä työelämässä. Työuravalmennusta on mahdollista hyödyntää myös lomautus- tai irtisanomistilanteessa.

 

Työuravalmennus

Työuravalmennuksen tavoitteena on:

  • tukea työntekijää uuden urapolun rakentamisessa ja uudelleen työllistymisessä
  • tunnistaa henkilön osaaminen ja vahvuudet
  • käynnistää uudelleentyöllistymisen toimenpiteet oikea-aikaisesti
  • luoda konkreettinen etenemissuunnitelma valmennettavalle työntekijälle
  • seurata etenemissuunnitelman toteutumista
HR-palvelut

HR-palvelut

Tarjoamme työkykyvalmentajien hr-palveluita yritysten henkilöstöhallinnon toimintojen tueksi.

Terveystalon työkykyvalmentaja tukee yrityksen henkilöstöhallintoa tunnistamaan yrityksen työntekijöiden työkykyriskejä. Hän varmistaa, että sairaslomalla olevan työntekijän työelämään paluu sujuu suunnitelmien mukaisesti. Työkykyvalmentaja antaa yrityksen hr-toiminnoille konkreettista tietoa työkykyprosessin eri osa-alueista ja näiden merkityksestä kunkin työntekijän kohdalla. Palvelu on yrityksen tarpeen ja tavoitteen mukaisesti räätälöityä tuntihinnoiteltua palvelua.

 

Kysy lisää ja pyydä tarjous

Ota yhteyttä

Tutustu myös

Työkykyvalmennus Työkykyjohtaminen

Työkykyvalmennus

Työkykyvalmentaja auttaa, kun työntekijän jatkaminen nykyisessä työssä on uhattuna terveydellisistä tai muista työkykyyn vaikuttavista syistä tai työsuhteen päättymisestä johtuen. Hän voi antaa konkreettista tietoa ammatillisista vaihtoehdoista, käytännön apua työhön paluuseen liittyvien asioiden hoitamiseen sekä tietoa toimeentulosta ja muista sosiaaliturvaan liittyvistä asioista. Työkykyvalmentaja etsii aina työntekijän kanssa laaja-alaisesti mahdollisuuksia jatkaa työssä, tavoitteena pitkäkestoinen, työuraa tukeva ratkaisu ja jatkosuunnitelma. Palvelu sopii hyvin myös etävastaanotolla toteutettavaksi. Terveystalon työkykyvalmennus toimii myös ammatillisen kuntoutuksen kumppanina työeläkeyhtiöille sekä tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöille.

Nainen toimistokoneella. Työkykyjohtaminen

Työkykyjohtamisen esihenkilövalmennus

Työkykyjohtamisen esihenkilövalmennuksessa käsitellään työkykyjohtamisen merkitystä organisaatiolle, esihenkilön roolia työkykyjohtamisessa, työkykyyn liittyvien teemojen puheeksiottoa ja työhön paluun tukikeinoja videoluentojen muodossa. Valmennus antaa edellytykset päivittäiseen ja ennakoivaan työkykyjohtamiseen laaja-alaisesti aina varhaisesta reagoinnista työkyvyn jatkuvaan tukemiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen. Valmennus sopii kaiken kokoisten organisaatioiden esihenkilöille, ja sen voi käydä omaan tahtiin.

Päihteet ja työelämä. Työkykyjohtaminen

Päihteet ja työ

Millainen kulttuurillinen suhtautuminen organisaatiossanne on alkoholin ja muiden päihteiden käyttöön? Löytyykö henkilöstöhallinnolta ja esihenkilöiltä tietoisuus ja työkalut varhaiseen puuttumiseen ja työntekijän tukemiseen, kun avun tarve syntyy? Ota avuksi Päihdeongelmien tarkistuslista ongelman tunnistamiseen ja puheeksi ottoon.

Työntekijälle

Työuravalmennus tukee kun tarvitset uutta suuntaa urallesi.

Lue lisää ja varaa aika