Taloudelliset tavoitteet

Terveystalon pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on vähintään 5 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvun orgaanisen kasvun ja yritysostojen avulla ja kannattavuudessa 12 prosentin oikaistun EBITA-marginaali vuonna 2025.

Pääomarakenteen osalta nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen tulee olla enintään 3,5-kertainen. Velkaantuminen voi kuitenkin tilapäisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.

Lisäksi yhtiön tavoitteena on maksaa vähintään 40 prosenttia tilikauden voitosta osinkona. Ehdotetun osingon tulee kuitenkin ottaa huomioon Terveystalon pitkän aikavälin kehitystarpeet ja taloudellinen asema.

  Tavoite Tulokset 2023
Kasvu Vähintään 5 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu orgaanisen kasvun ja yritysostojen avulla Terveystalon liikevaihto kasvoi 2,2 % 1 286,4 miljoonaan euroon.  
Kannattavuus Vähintään 12 prosentin oikaistu EBITA-marginaalin vuonna 2025 Terveystalon EBITA  kasvoi 19,4 % 125,6 miljoonaan euroon ja oli 9,8 % liikevaihdosta.  
Pääomarakenne Nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen tulee olla enintään 3,5-kertainen. Velkaantuminen voi kuitenkin tilapäisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä. Nettovelka/oikaistu käyttökate oli 3,0 vuoden 2023 lopussa.  
Osinko Tavoitteena on maksaa vähintään 40 prosenttia tilikauden voitosta osinkona. Ehdotetun osingon tulee kuitenkin ottaa huomioon Terveystalon pitkän aikavälin kehitystarpeet ja taloudellinen asema.

Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan vuodelta 2023 0,30 euroa osakkeelta. Tämä on 190,9 % tilikauden tuloksesta ja 63,8 % oikaistusta tuloksesta.