Toimitusjohtajan ja johtoryhmän tehtävät

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa ja toteuttaa yhtiön strategiaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtaja vastaa hallituksen hyväksymien toimenpiteiden toteutuksesta ja valvoo strategisesti tärkeiden toimenpiteiden valmistelua. Toimitusjohtaja varmistaa, että yhtiön johto on riittävällä tavalla järjestetty ja että yhtiön kirjanpito on lain mukainen. Toimitusjohtaja varmistaa myös, että yhtiön hallinto ja varainhoito on järjestetty asianmukaisesti.
Ville Iho on toiminut Terveystalon toimitusjohtajana joulukuusta 2019.

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja muut hallituksen nimittämät jäsenet. Johtoryhmä kokoontuu yhdestä kahteen kertaa kuukaudessa tai tarpeen mukaan ja avustaa toimitusjohtajaa muun muassa Yhtiön strategiaan, liiketoimintasuunnitelmiin, periaatepäätöksiin ja muihin merkittäviin asioihin liittyvien asioiden valmistelussa ja toteutuksessa. Lisäksi johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa tiedonkulun ja sujuvan sisäisen yhteistyön varmistamisessa.

Johtoryhmä

Ville Iho

Ville Iho

Toimitusjohtaja
s.1969, DI, suomen kansalainen.
Toimitusjohtaja joulukuusta 2019 alkaen.

Petri Bono

Petri Bono

Johtava ylilääkäri
1970, LT, Dosentti, syöpätautien erikoislääkäri, Suomen kansalainen.
Johtoryhmän jäsen 2019 alkaen

Juuso Pajunen

Juuso Pajunen

Talousjohtaja
s. 1981, KTM, Suomen kansalainen.
Talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen marraskuusta 2022 alkaen.

Sari Heinonen,

Sari Heinonen,

Liiketoimintajohtaja, Terveydenhuollon palvelut
s.1976, KTT, Suomen kansalainen. 
Johtoryhmän jäsen helmikuusta 2024 alkaen.

Henri Mäenalanen

Henri Mäenalanen

Liiketoimintajohtaja, Portfolioliiketoiminnot
s.1983, DI, Suomen kansalainen
Johtoryhmän jäsen huhtikuusta 2023 alkaen.

Stefan Kullgren

Stefan Kullgren

Ruotsin liiketoiminta-alueen johtaja ja Feelgood AB:n toimitusjohtaja
s. 1970, KTM, MBA, Ruotsin kansalainen
Johtoryhmän jäsen marraskuusta 2023 alkaen.

Ilari Richardt

Ilari Richardt

Digitaalisten palveluiden johtaja
s. 1992, FM, Suomen kansalainen.
Johtoryhmän jäsen maaliskuusta 2023 alkaen.

Minttu Sinisalo

Minttu Sinisalo

Henkilöstöjohtaja
s. 1980, KTM, Suomen kansalainen.
Johtoryhmän jäsen 2020 alkaen.

Terveystalon johtoryhmän esittelyt

s.1969, DI, suomen kansalainen. Toimitusjohtaja 6.12.2019 alkaen.

Keskeinen työkokemus: Nurminen Logistics Oyj, toimitusjohtaja. Tätä ennen useita johtotehtäviä Finnair Oyj:ssä, viimeisimpinä operatiivinen johtaja, varatoimitusjohtaja ja vt. toimitusjohtaja.

Keskeiset luottamustehtävät: Hyvinvointiala HALI ry, hallituksen varapuheenjohtaja

Terveystalon osakeomistus 31.12.2023: 13 306

1970, LT, Dosentti, syöpätautien erikoislääkäri, Suomen kansalainen. Johtava ylilääkäri ja johtoryhmän jäsen 2019 alkaen.

Keskeinen työkokemus:
HUS vs. johtajaylilääkäri, HYKS johtava ylilääkäri, HUS syöpäkeskuksen johtaja.

Keskeiset luottamustehtävät: Lääkäripalveluyritykset (LPY), varapuheenjohtaja, Instru Tiedesäätiö, hallituksen puheenjohtaja, Lääkäriliiton laatuneuvosto, puheenjohtaja, TILT therapeutics ja Oncorena , tieteellisen neuvoston jäsen

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: HUS Kiinteistöt Oy, HYKS Instituutti Oy, hallituksen jäsen, Faron Pharmaceuticals, tieteellisen neuvoston jäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2023: 2 087

s. 1981, KTM, Suomen kansalainen. Talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen 28.11.2022 alkaen.

Keskeinen työkokemus: AFRY AB, talousjohtaja, Pöyry Oyj, talousjohtaja. Tätä ennen useita talouden johtotehtäviä Pöyry-konsernissa.

Keskeiset luottamustehtävät: 3Step IT Group Oy, hallituksen jäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2023: 19 000

s.1976, KTT, Suomen kansalainen. 
Terveydenhuollon palvelut -liiketoiminta-alueen johtaja ja johtoryhmän jäsen helmikuusta 2024 alkaen.

Keskeinen työkokemus: OP-Henkivakuutus, toimitusjohtaja. Tätä ennen useita johtotehtäviä OP Ryhmässä, muun muassa pankkiliiketoiminnan henkilöasiakkaista vastaava johtaja, markkinointijohtaja ja asiakaspalvelukanavista vastaava johtaja. Lisäksi johtotehtäviä DNA Oyj:ssä.

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: OP Helsinki, Kaleva Media, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ja Lähi-Tapiola Pohjoinen, hallitusten jäsen

Terveystalon osakeomistus 31.12.2023: 0

s.1983, DI, Suomen kansalainen

Liiketoimintajohtaja, Portfolioliiketoiminnot
Johtoryhmän jäsen huhtikuusta 2023 alkaen

Keskeinen työkokemus: Terveystalo Oyj, useita johtotehtäviä, viimeisimpinä operatiivinen johtaja (COO), aluejohtaja ja liiketoimintayksikön johtaja. Tätä ennen johtotehtäviä Anttila Oy:ssä ja Kesko Oyj:ssä.

Terveystalon osakeomistus 31.12.2023: 2 230

s. 1970, KTM, MBA, Ruotsin kansalainen
Johtoryhmän jäsen 1.11.2023 alkaen.

Keskeinen työkokemus: Oral Care AB, varatoimitusjohtaja ja klinikoista vastaava johtaja, Evidensia Djursjukvård, operatiivinen johtaja (COO), Ambea Group, Norjan ja Ruotsin liiketoimintayksiköistä vastaava johtaja, Danske Bank Corporate Finance, johtaja M&A

Terveystalon osakeomistus 31.12.2023: 0

 

s. 1992, FM, Suomen kansalainen. Digitaalisten palveluiden johtaja ja johtoryhmän jäsen 29.3.2023 alkaen.

Keskeinen työkokemus: Terveystalo Oyj, useita digitaalisen kehittämisen johtotehtäviä. Tätä ennen ohjelmistokehittäjärooleja.

Terveystalon osakeomistus 31.12.2023: 3 134

s. 1980, KTM, Suomen kansalainen. Henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2020 alkaen.

Keskeinen työkokemus: Finnair Oyj, useita henkilöstöjohtamisen tehtäviä, viimeisimpänä Finnair Operations -liiketoiminnan henkilöstöjohtaja. Tätä ennen August Associates, henkilöstöpäällikkö ja liikkeenjohdon konsultti

Keskeiset luottamustehtävät: Hakonen Solutions Oy:n hallituksen jäsen

Keskeiset aiemmat luottamustehtävät: A-Talent Recruiting Oy:n hallituksen jäsen, Finnairin eläkesäätiön hallituksen jäsen ja puheenjohtaja

Terveystalon osakeomistus 31.12.2023: 1 400

Toimitusjohtajan assistentti
Jenniina Voltti  
p. 030 633 1733    

Johdon assistentti
Tea Huovinen
p. 030 633 0649

Johdon assistentti
Miia Alanko  
p. 030 633 0795

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@terveystalo.com