Terveystarkastukset.
Työterveys

Uudistuneet terveystarkastukset – työkalu ennaltaehkäisevään työkykyjohtamiseen

Terveystarkastukset ovat osa työterveyden ennaltaehkäisevää ja työterveyttä edistävää toimintaa, joka auttaa suojaamaan työntekijöitä työstä johtuvilta terveysriskeiltä ja edistämään työkykyä. Uuden Nightingale-verianalyysiteknologian avulla voimme tarjota entistä kattavamman kuvan työntekijöiden terveydentilasta ja sairastumisriskeistä.

Kokonaisvaltaisella terveystarkastuksella ennakoimme ja hallitsemme sairauspoissaoloja ja työkykyriskejä

 • Terveyskysely
  Työntekijän työkykyä ja terveydentilaa kartoitetaan sähköisellä kyselyllä. 
 • Altistekyselyt
  Työssä esiintyvien altisteiden tai muun sairastumisvaaran vaikutusta terveyteen selvitetään sähköisellä altistekyselyillä.
 • Laboratoriotulokset
  Laboratoriotulosten avulla saamme tietoa työntekijän terveydentilasta ja hyvinvoinnista.
 • Nightingale-sairastumisriskit
  Uuden verianalyysiteknologian avulla tunnistamme verinäytteestä sairastumisriskin kahdeksaan keskeiseen työkykyä ja terveyttä uhkaavaan elintapasairauteen.

Moderni verianalyysiteknologia tarjoaa näkymän ennaltaehkäisevän työkykyjohtamisen tueksi

Elintapasairaudet aiheuttavat sekä inhimillistä kärsimystä että vaikuttavat suoraan työ- ja toimintakykyyn. Tuomme asiakkaidemme ja ammattilaistemme käyttöön moderneinta mahdollista teknologiaa, jonka avulla tunnistamme keskeisimmät elintapasairausriskit yhdestä tavanomaisesta verinäytteestä. Suomalaisen terveysteknologiayhtiön, Nightingalen verianalyysiteknologia tarjoaa sekä työntekijälle että työnantajalle entistä parempaa ennaltaehkäisevää terveystietoa. Työntekijä saa tukea ja ohjausta sairastumisriskiä madaltavien elintapamuutosten toteuttamiseen. Myös työnantaja saa jatkossa kattavan ryhmätason kuvan työntekijöiden terveydentilasta ja hyvinvoinnista ennaltaehkäisevän työkykyjohtamisen tueksi. Työturvallisuuslain päivityksessä velvoitetaan työnantajia entistä vahvemmin tukemaan erityisesti ikääntyvien työntekijöiden terveyttä ja työkykyä.

Verianalyysi tarjoaa kattavan kuvan terveydentilasta ja hyvinvoinnista

Tavanomaisten laboratoriotulosten lisäksi työntekijä saa henkilökohtaisen elintapasairauksien riskiraportin, joka arvioi henkilön sairastumisriskiä seuraaviin yleisimpiin elintapasairauksiin:

 • Sydäninfarkti tai aivohalvaus
 • Sydän- ja verisuonitaudit
 • Tyypin 2 diabetes
 • Maksan fibroosi ja kirroosi
 • Krooninen munuaistauti

  Ja mikäli tupakoit: 
 • Keuhkoahtaumatauti
 • Keuhkosyöpä

  Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin

Hyödyt työnantajalle

 • Jatkossa työnantaja saa kattavan ryhmätason kuvan työntekijöiden terveydentilasta ja hyvinvoinnista. Kehitämme raporttia vuoden 2024 aikana.

 • Ainutlaatuinen näkymä tarjoaa tietoa ennaltaehkäisevän työkykyjohtamisen tueksi

 • Työterveysyhteistyön painopiste siirtyy entistä vankemmin ennaltaehkäisyyn ja työterveystoiminnan tiedolla johtaminen vahvistuu entisestään

Hyödyt työntekijälle

 • Työntekijä saa yksilöllisen, aineenvaihdunnan merkkiaineisiin perustuvan arvion riskistään sairastua keskeisimpiin elintapasairauksiin

 • Työntekijä saa tukea ja ohjausta sairastumisriskiä madaltavien elintapamuutosten toteuttamiseen

 • Elintapamuutosten vaikuttavuuden mittaaminen ja seuraaminen on selvästi aieampaa helpompaa

Lue lisää aiheesta

Haluatko saada työn ja terveyden ajankohtaiset puheenaiheet ja tuoreimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi?

Tilaa uutiskirje

Usein kysytyt kysymykset

Alta löydät vastaukset yleisimpiin kysymyksiin elintapasairauksien riskiraporttiin liittyen

Riskiennusteet perustuvat verikokeessa havaittuihin veren merkkiaineisiin, jotka heijastavat elintapoihin ja aineenvaihduntaan liittyvää terveyttä. Veritesti mittaa yhdestä verinäytteestä suuren määrän veriarvoja eli veren merkkiaineita. Useissa riippumattomissa tutkimuksissa on osoitettu, että veritestissä mitattujen merkkiaineiden perusteella voidaan tunnistaa luotettavasti sairastumisriskejä yleisiin inhimillistä kärsimystä ja työkyvyttömyyttä aiheuttaviin elintapasairauksiin. 

Veritestin riskimallien luomisessa on käytetty laajoja kansallisia tutkimusaineistoja, joihin on kerätty satojentuhansien vapaaehtoisten ihmisten verinäytteet ja seurattu heidän terveytensä kehittymistä yli kymmenen vuoden ajan. Veritestillä on analysoitu monia maailman johtavia tutkimusaineistoja, kuten UK Biobank, Viron biopankki ja suomalainen THL biopankki.

Tavanomaisten laboratoriotulosten lisäksi asiakas saa itselleen pdf-muotoisen elintapasairauksien riskiraportin Terveystalo-sovellukseen ja -verkkopalveluun. Tulokset käydään aina läpi työterveyshoitajan tai lääkärin kanssa.

Raportti sisältää sairastumisriskit kahdeksalle keskeiselle elintapasairaudelle: sydäninfarkti, sydän- ja verisuonitaudit, tyypin 2 diabetes, maksan fibroosi ja kirroosi, krooninen munuaistauti, alkoholimaksasairaus, keuhkoahtaumatauti, keuhkosyöpä.

Yrityspäättäjä saa käyttöönsä ryhmätason kuvan henkilöstönsä hyvinvoinnista ja elintapasairausriskeistä, kun dataa kertyy riittävästi. Raportointia kehitetään vuoden 2024 aikana.

Korkea riski ei tarkoita sitä, että työntekijä sairastuu varmasti. Riskiarviossa otetaan huomioon veritestissä havaittuja aineenvaihdunnallisia riskitekijöitä sekä henkilön ikä ja sukupuoli. Korkean riskin tulos tarkoittaa, että veritestissä on havaittu useita sellaisia riskitekijöitä, joiden on tutkitusti todettu olevan yhteydessä sairastumisiin.

Veritestissä havaitut riskitekijät ovat voimakkaasti kytköksissä elintapoihin, joten Käypä hoito -suositusten mukaisilla interventioilla ja elintapoja parantamalla riskiä voidaan madaltaa. Tasapainoinen ruokavalio, riittävä liikunta, vähäinen alkoholinkäyttö ja tupakoimattomuus auttavat pysymään terveenä ja välttämään elintapasairauksia.

Sydäntaudeissa, munuaistaudissa ja keuhkotaudeissa myös iällä on suuri merkitys. Henkilön riski saattaa siis olla kohonnut pelkästään korkean iän vuoksi. Siksi onkin hyödyllistä katsoa myös suhteellinen riski ja arvioida onko henkilön suhteellinen riski epätavallisen korkea vai jopa keskivertoa matalampi.

Riskiarvio ei ota huomioon suvussa mahdollisesti esiintyviä sairauksia (sukurasite) tai perinnöllistä sairastumisalttiutta (geneettinen riski), sillä testi ei analysoi potilaan geenejä tai muita perimän osia.

Perintötekijöiden sijaan, riskiarvio perustuu aiheenvaihdunnan riskitekijöihin. Riskiarvio laskee sairastumisriskin kahdeksalle sairaudelle, jotka ovat vahvasti yhteydessä elintapoihin ja joiden riskiin voi siten myös vaikuttaa.

Pdf-muotoinen elintapasairauksien riskiraportti on toistaiseksi saatavilla vain suomenkielisenä. Laboratoriotulokset ovat kuitenkin saatavilla Terveystalo-sovelluksessa ja -verkkopalvelussa englannin- ja ruotsinkielisinä. Pdf-muotoisen raportin kieliversiot ovat tulossa alkuvuoden 2024 aikana. 

Tilaa uutiskirje

Haluatko saada työn ja terveyden ajankohtaisia puheenaiheita sähköpostiisi? Uutiskirjeemme tarjoilee luettavaa muun muassa työntekijän ja työyhteisön hyvinvointiin, johtamiseen sekä työterveyden vaikuttavuuteen liittyen. Uutiskirje on suunnattu yritysten edustajille, yritysjohdolle, liiketoimintapäättäjille ja yrittäjille.

Hanki meiltä sujuva työterveys ja sopivin työterveyssopimus

Kokemuksemme ja osaamisemme ansiosta tarjoamme aina tarpeisiinne sopivimman palvelukokonaisuuden kaikenkokoisille työnantajille: yrittäjästä ja pienyrityksestä suuriin yrityksiin ja julkisen sektorin työnantajiin. Rakennetaan yhdessä Terve Työpaikka™ !

Tutustu työterveyspalveluihin