Laatu ja vastuullisuus

Vastuullisuuden raportointi ja dokumentit

Terveystalon vastuullisuusraportointi on laadittu Global Reporting Initiativen GRI Standardeihin viitaten. Terveystalo raportoi myös usealle ulkopuoliselle yritysvastuun luokittelijalle, mikä helpottaa sidosryhmiä Terveystalon vastuullisuuden ja kestävän kehityksen saavutuksien arvioinnissa.

Ulkopuoliset tahot arvioivat säännöllisesti Terveystalon liiketoiminnan vastuullisuutta erilaisilla kestävän kehityksen mittareilla. Olemme mukana muun muassa seuraavissa arvioinneissa:

ISS ESG

Terveystalolla on ISS ESG Prime -vastuullisuusluokitus. Se tarkoittaa, että täytämme ISS ESG:n korkeat vastuullisuusvaatimukset toimialallamme ja kuulumme ISS ESG Prime -vastuullisuusluokituksen globaalisti parhaaseen 10 prosenttiin. Saimme keskiarvoa paremmat arvosanat erityisesti laadusta, potilasturvallisuudesta, työntekijäsuhteista ja työympäristöstä.

imagezaank.png

CDP

Terveystalo vastasi vuonna 2023 kolmatta kertaa CDP:n (ent. Carbon Disclosure Project) laajaan ilmastoarviointiin ja sai luokituksen C.

image4m4t.png

Upright Project

Vuonna 2021 Terveystalo sai Upright Projectin yhteiskunnallisten nettovaikutusten arvioinnissa luokituksen AA+ (Excellent+). Nettovaikutuksilla tarkoitetaan positiivisten ja negatiivisten vaikutusten erotusta eli yritysten kokonaisvaltaista
nettoarvonluontia.

Upright project rating.png

 

 

 

 

 

 

Global Compact

Terveystalo on julkaissut vastuullisuussitoumuksensa ja on sitoutunut noudattamaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita,
Kansainvälisen työjärjestön ILO:n perussopimuksia ja YK:n Global Compactin kymmentä periaatetta, joiden mukaisesti Terveystalo edistää terveyttä ja
hyvinvointia, ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristötyötä ja korruption vastaista toimintaa.

image979ma.png


Terveystalo on suomalaisen yritysvastuuverkosto FIBS:n jäsen ja Helsinki Priden virallinen kumppani.

imagegyln.png

Vastuullisuuden dokumentit

Vastuullisuusraportit

Laatusertifikaatit