tyokykyjohtaminen_esihenkilo_kättelee_asiakasta
Työterveys

Työkykyjohtaminen

Työkykyjohtamisella ylläpidät työntekijöidesi terveyttä, hyvinvointia ja työkykyä kokonaisvaltaisesti. Työkykyjohtaminen on tärkeä toimintamalli niin yhteiskunnalle, yritykselle kuin myös yksilölle. Sen avulla voidaan pidentää työuria, ylläpitää työkykyä ja vähentää sairauspoissaoloja. Terveystalolla on maan kattavin näkymä henkilöstön hyvinvointiin ja työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin. Tämän tiedon avulla tuemme yritystäsi työntekijöiden työkyvyn johtamisessa, ennakoimme riskit, ja synnytämme tavat, joilla rakennamme yhteistyöllä terveistä työntekijöistä terveitä työyhteisöjä ja terveistä työyhteisöistä menestyviä yrityksiä. Terveys nimittäin kannattaa.

Saumattomalla yhteistyöllä parhaisiin tuloksiin

Terveystalon työkykyjohtaminen käytännössä

  • Tukiäly auttaa ammattilaisia tunnistamaan mm. Terveyskyselyn ja Terveystalo-sovelluksen kautta kerätyn datan perusteella työkyvyn heikkenemiseen liittyviä ennakoivia signaaleja. Tietojärjestelmä lähettää työterveyslääkärille tai -hoitajalle hälytteen.
  • Tunnistetun signaalin jälkeen työterveyden ammattilainen ottaa yhteyttä työntekijään, kartoittaa tilannetta ja ohjaa hänet oikean asiantuntijan hoitoon ja hoitopolulle. Työntekijän kanssa luodaan Oma Suunnitelma ylläpitämään työntekijän työ- ja toimintakykyä.
  • Yrityspäättäjille kehitettyihin järjestelmiin kertyy dataa yrityksen yleistilanteesta ja työkykyyn liittyvien tavoitteiden edistymisestä.
  • Työterveyden ammattilaisemme ja asiantuntijamme tukevat yritystäsi jatkosuunnitelmien ja työkykyä edistävien toimenpiteiden laatimisessa, jotta varmistat työntekijöidesi terveyden myös vastaisuudessa.

Tuemme työnantajaa ja HR-päättäjää oikeiden siirtojen tekemisessä

Tuemme työnantajaa ja HR-päättäjää työkykyjohtamisessa aina työkykyriskien ennakoinnista johtamistapojen rakentamiseen ja nykytilan seurantaan. Suunnittelemme yhdessä yrityksen tarpeita vastaavat tavoitteet ja toimenpiteet työyhteisön työkyvyn parantamiseksi sekä tuemme varhaisen ja kevennetyn työn mallien rakentamisessa. Digitaaliset ratkaisumme tarjoavat ajankohtaista dataa työkykyjohtamisen avainluvuista, kuten terveysprosentista, sairauspoissaolojen kehittymisestä ja työterveyden kustannuksista.

Valmennamme esihenkilöitä varhaisessa tuessa

Esihenkilöllä on tärkeä rooli työntekijöiden työkyvyn johtamisessa – siksi olemme esihenkilöiden tukena matkan jokaisessa vaiheessa. Kiteytettynä tarjoamme esihenkilötyön tueksi seuraavia palveluita:

  • Näkymä tiimin työkykytilanteesta

  • Signaalit tiimin heikentyneestä työkyvystä

  • Muistutukset tarvittavista toimenpiteistä

  • Työkykyjohtamisen ja varhaisen välittämisen valmennukset ja koulutukset

  • Tiivis vuorovaikutus työterveyshoitajan kanssa

Näin rakennamme yrityksellesi parhaat puitteet työkykyjohtamiselle

Tutustu työkykyjohtamisen eri osa-alueisiin

Tutustu työkykyjohtamisen palveluihin

Pyydä tarjous työterveyspalveluista

Ota yhteyttä

Ota tapahtumistamme vinkit talteen

Terveemmän elämän puolesta