Työterveys

Vaikuttavia tuloksia

Kaikki toimialat ja työlajit erityispiirteineen ja vaatimuksineen ovat meille tuttuja. Täältä näet muutamia esimerkkejä siitä miten olemme asiakkaidemme mielestä onnistuneet. Lue asiakastarinamme.

Tutustu referensseihimme:

Riihimäen kaupunki Työterveys – referenssit

Riihimäen kaupunki

Riihimäen kaupunki työllistää hieman yli 1100 henkilöä, jotka työskentelevät monipuolisissa tehtävissä. Työyhteisön työkykyhaasteet ovat siten moninaiset ja vaihtelevat fyysisistä rajoitteista psykososiaalisiin kuormitustekijöihin. Erityisesti opetuksen- ja varhaiskasvatuksen alalla käytössä olevan varhaisen tuen mallin kautta havaitut työkykyriskit olivat lisääntyneet ja niiden hallinta kuormitti esihenkilöitä sekä haastoi myös heidän jaksamistaan.

Puuilo Työterveys – referenssit

Puuilo

Puuilossa otetiin vuoden 2023 alussa käyttöön uusi työkykyjohtamisen toimintamalli, minkä avulla sairauspoissaolot ovat laskeneet 30 prosenttia, henkilöstön vaihtuvuus pienentynyt ja yhteisöllinen kulttuuri vahvistunut. Omaan ilmoittamiseen perustuva poissaolomalli loi pohjan, jolla Puuilossa onnistuttiin reagoimaan joustavasti henkilöstön tarpeisiin samalla tukien työntekijöiden työkykyä.

ELY-keskukset, TE-toimistot ja KEHA-keskus – ensiapukurssit Työterveys – referenssit

ELY-keskukset, TE-toimistot ja KEHA-keskus – ensiapukurssit

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen henkilöstön ensiapuosaamisesta pidetään huolta säännönmukaisilla ensiapukoulutuksilla. Perinteisesti koulutukset on järjestetty lähikoulutuksena, mutta tämän koulutusmallin haasteena on kuitenkin ollut suuren henkilöstömäärän kouluttaminen ja ensiapuosaamisen ylläpitäminen eri puolilla Suomea. Koronapandemian aikana työterveyskumppani Terveystalon kanssa käynnistettiin yhteistyö etänä toteutettavien ensiapukoulutusten osalta. Uusi toteutusmalli varmistaa henkilöstön ensiapuosaamisen kustannustehokkaasti ja etäensiapukoulutukset ovat nykyään pysyvä osa organisaation työturvallisuutta.

Foodora Työterveys - referenssit

Foodora

Foodorana tunnettu Delivery Hero Finland Oy on ruoan ja päivittäistavaratuotteiden alustatalousyritys , jossa työskentelee noin 200 keski-iältään 27-vuotiasta asiantuntijaa. Monelle nuorelle työ vauhdikkaassa teknologiayrityksessä on myös ensimmäinen koulutusta vastaava työpaikka ja lähes 70 prosenttia esihenkilöistä on vastuutehtävässä ensimmäistä kertaa urallaan. Nuorten mielenterveyshaasteiden yleistyminen ja Foodora Suomen oman henkilöstön mielenterveysperustaisten poissaolojen kehitys herätti panostamaan mielenhyvinvointiin ja esihenkilötyön tukeen. Ennaltaehkäisevän työn tuloksia on ollut havaittavissa nopeasti, sillä poissaolot ovat vähentyneet ja säästöt lasketaan kymmenissä tuhansissa euroissa.

Murata Työterveys - referenssit

Murata

Vantaalla yli 1000 henkeä työllistävä, anturiteknologiaa kehittävä ja valmistavalla Muratalla mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot olivat kasvussa ja kattoivat vuonna 2020 lähes neljäsosan kaikista poissaoloista. Kasvavaan työkykyriskiin tartuttiin yhdessä työterveyden kanssa ja Murata otti kesällä 2021 käyttöön matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut sekä mahdollisuuden lyhytpsykoterapiaan työterveyshuollossaan Terveystalossa. Palveluiden käyttöönoton jälkeen mielenterveydellisistä syistä johtuvien sairauspoissaolojen määrä on laskenut 40 prosenttia. Myös laskennallisissa kustannuksissa on saatu samansuuruinen säästö.

ELY-keskukset, TE-toimistot ja KEHA-keskus Työterveys - referenssit

ELY-keskukset, TE-toimistot ja KEHA-keskus

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen henkilöstön mielenterveyspoissaolot olivat nousseet ja tähän työkykyriskiin haluttiin tarttua nopeasti. Henkilöstön psyykkisen kuormituksen hallintaan haettiin ratkaisuja työterveyden matalan kynnyksen mielenhyvinvointia tukevista palveluista ja työterveyden lyhytpsykoterapiasta, minkä lisäksi mielenhyvinvoinnin tärkeyttä korostettiin sisäisesti organisaatiokulttuurissa. Matalan kynnyksen mielenhyvinvointia tukevat palvelut on nyt otettu hyvin käyttöön, palvelut ovat helposti löydettävissä ja käyttökokemukset positiivisia. Lisäksi lyhytpsykoterapiaan osallistuneiden psyykkiset oireet vähenivät merkittävästi ja vastaavasti koettu psyykkinen hyvinvointi lisääntyi.

Coor Työterveys - referenssit

Coor

Työympäristöratkaisuja tuottavan Coorin henkilöstö- ja viestintäjohtaja Marie Styf-Mannonen totesi keväällä 2018, että siivoustehtävissä toimivien työntekijöiden sairauspoissaoloja oli paljon. Yhdessä Coorin johdon ja työterveystiimin voimin tunnistettiin sairauspoissaolojen taustalta tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä -oireisiin liittyvät syyt, joista erityisesti selkäperäiset syyt korostuivat. Ratkaisu löydettiin työhöntulotarkastusten muokkaamisesta ennaltaehkäisevämmiksi ja oikeisiin ongelmiin tarttuviksi. Selkäperäiset poissaolot ovat nyt vähentyneet yli puolella ja henkilöstön tyytyväisyys lisääntynyt.

Porin kaupunki Työterveys - referenssit

Porin kaupunki

Muutama vuosi sitten Porin kaupunki havahtui henkilöstönsä sairauspoissaolojen määrään, joka oli ollut korkealla pitkään. Etenkin mielenterveyssyistä johtuneet poissaolot olivat jo ennen koronaa kasvusuunnassa, joten kaupunki lähti etsimään keinoja muuttaa tilannetta. Lyhytpsykoterapialla ja esihenkilötyötä kehittämällä saatiin vaikuttavia tuloksia.

Prisma Työterveys - referenssit

Prisma

Kun Järvenpään Prisman vuosittaisesta työhyvinvointikyselystä tuli huolestuttavat tulokset, johtaja Raimo Vellamo tarttui heti toimeen. Yhdessä työterveyspsykologin kanssa selvitettiin ongelmat perusteellisesti, koko 120 hengen henkilöstö haastateltiin ja sparrattiin mukaan rakentamaan parempaa ilmapiiriä. Johto toteutti aktiivisesti korjaustoimet ja seuraavan hyvinvointikyselyn tulos oli kaikkien aikojen paras.

SPR Työterveys - Referenssit

SPR

Suomen Punaisen Ristin henkilöstö työskentelee ympäri maata hyvin eriluonteisissa tehtävissä. Kun työtehtävät voivat olla kuormittavia, on tärkeää, että työterveyshuolto toimii saumattomasti.

Helsingin Diakonissalaitos Työterveys - Referenssit

Helsingin Diakonissalaitos

Helsingin Diakonissalaitos tarjoaa palveluita ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä syrjään. Asiakkaiden hoivan ja avun tarve on erityisen suuri, mikä tekee työstä usein henkisesti raskasta. Työterveyden ennaltaehkäisevät ja hoidolliset palvelut sekä työntekijöille että esimiehille auttavat jaksamaan työssä, joka on usein henkisesti raskasta.

S-Ryhmä Työterveys - Referenssit

S-Ryhmä

S-ryhmä on Suomen suurimpia yksityisiä työnantajia, ja kaupan alalla työskentelee paljon nuoria. S-ryhmä panostaakin nuorten työntekijöidensä hyvinvointiin ja kehittää erityisesti mielenterveyden varhaisen tuen työkaluja.

Metsä Group Työterveys - Referenssit

Metsä Group

Korona toi mittavat erityisjärjestelyt Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren sellutehtaiden vuosihuoltoseisokkeihin. Terveystalo pystytti tehdasalueille testausasemat ja teki seisokkien aikana yhteensä liki 2 000 koronatestiä. Iso testausurakka oli toimivan yhteistyön taidonnäyte.

Tilaa työterveyden uutiskirje niin saat tietoa työterveydestä tuoreeltaan

Tilaa uutiskirje