Foodora tarttui nuorten tietotyöläisten mielenterveyshaasteisiin ennaltaehkäisevästi esihenkilötyötä kehittämällä

Foodorana tunnettu Delivery Hero Finland Oy on ruoan ja päivittäistavaratuotteiden alustatalousyritys , jossa työskentelee noin 200 keski-iältään 27-vuotiasta asiantuntijaa. Monelle nuorelle työ vauhdikkaassa teknologiayrityksessä on myös ensimmäinen koulutusta vastaava työpaikka ja lähes 70 prosenttia esihenkilöistä on vastuutehtävässä ensimmäistä kertaa urallaan. Nuorten mielenterveyshaasteiden yleistyminen ja Foodora Suomen oman henkilöstön mielenterveysperustaisten poissaolojen kehitys herätti panostamaan mielenhyvinvointiin ja esihenkilötyön tukeen. Ennaltaehkäisevän työn tuloksia on ollut havaittavissa nopeasti, sillä poissaolot ovat vähentyneet ja säästöt lasketaan kymmenissä tuhansissa euroissa.

Erityisesti työelämän alkutaipaleella olevien nuorten mielenterveyden häiriöt ja niistä johtuvat työkyvyttömyysjaksot ovat yleistyneet ja herättäneet huolta koko Suomessa. Foodora Suomella ilmiöön on suhtauduttu vakavasti, sillä henkilöstön keski-ikä on vain 27 vuotta. Uran ensimmäisen asiantuntijatyön kuormituksen lisäksi nuorten henkilökohtaisessa elämässä tapahtuu samaan aikaan myös paljon muita asioita, joilla on vaikutusta jaksamiseen.

Meille on tärkeä onnistua pitämään huolta oman henkilöstömme työkyvystä jo ennakoivasti. Tiedämme, että työnantajana osa työkykyyn vaikuttavista tekijöistä on omien vaikutusmahdollisuuksiemme ulottumattomissa, minkä vuoksi olemme päättäneet omassa työyhteisössämme keskittyä yksilöllisten voimavarojen vahvistamiseen ja tarjota matalan kynnyksen hyvinvointipalveluja tätä tukemaan, kertoo Foodora Suomen henkilöstöjohtaja Anna-Eliisa Wotherspoon.

Anna-Eliisa Wotherspoon ja Helmi Pursiainen

Foodora Suomen henkilöstöjohtaja Anna-Eliisa Wotherspoon ja Team Lead Helmi Pursiainen.

Ensimmäisen esihenkilötyön kompastuskivet pois polulta

Alustatalous on viime vuosina kasvanut voimakkaasti ja alan töitä on tarjolla sekä aloitteleville nuorille että kokeneille tekijöille. Vauhdikkaasti kehittyvänä organisaationa Foodora kiinnostaa eniten nuoria työnhakijoita: yrityksen Suomen keskustoimiston henkilöstön keski-ikä on 27, mikä tarkoittaa samalla myös nuoria esihenkilöitä. Foodoralla esihenkilöiden jaksamiseen ja osaamiseen onkin panostettu monipuolisesti, sillä hyvällä esihenkilötyöllä on valtava merkitys koko organisaation toimintaan ja kulttuuriin. Yhdessä työterveyden kanssa on muokattu työympäristöä ja työn tekemisen tapoja, koulutettu esihenkilöitä kohtaamaan haastavat tilanteet ja varmistettu työn luonteeseen liittyvän aivokuorman hallintaa.

Foodoran asiakkuustiimissä työskentelevän Terveystalon työterveyspsykologi Anna Pirttiahon mukaan nuorten esihenkilöiden kanssa on ollut olennaista käydä läpi erityisesti seuraavia asiantuntijatyöhön liittyviä esihenkilövalmiuksia.

1) Roolikonflikti

Ristiriita eri roolien välillä on ihmisyyteen kuuluva asia. Työelämän tyypillisiä roolikonflikteja voi syntyä tilanteissa, joissa yksi tiimin jäsenistä siirtyy esihenkilön rooliin. Roolikonfliktit voivat luonnollisesti herättää aluksi hämmennyksen ja epäoikeudenmukaisuudenkin tunteita työyhteisössä ja siksi niiden auki puhuminen työyhteisössä voi olla tärkeää. Esihenkilöiden on hyvä tunnistaa omat roolinsa – missä tilanteissa esiinnyt ystävänä ja missä tilanteissa esiinnyt esihenkilönä. Yleensä työyhteisössä valloilla tulisi olla esihenkilörooli.

2) Kognitiivisesta kuormituksesta palautuminen ja rakenteet kestävälle työnteolle

Kognitiivista kuormittumista työelämässä voi aiheuttaa työn liian korkeat vaatimukset suhteessa aivojen kognitiivisiin kykyihin, kuten oppimiseen, keskittymiseen, muistamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen. Myös esihenkilöiden omat taipumukset ja arvot, kuten vilpitön halu auttaa omia tiimiläisiä, voivat altistaa työssä kuormittumiselle. Kyky työn rajaamiseen, palautumiseen ja työstä irrottautumiseen ovat tärkeitä työelämän taitoja, jotka usein vahvistuvat työuran edetessä. Työnantajan on tärkeää luoda työhyvinvoinnin näkökulmasta kestävät työolosuhteet, joissa näitä itsensä johtamisen taitoja on mahdollista kehittää ja hyödyntää. Joskus tämä tarkoittaa, että työnantajan on tehtävä tunnolliselle tietotyöläisille voimakastakin rajaamista, samalla työntekijän autonomiaa kunnioittaen.

3) Palautteenanto ja puheeksiotto

Huonojen uutisten kertominen ja tilanteet, joissa esihenkilön täytyy muistuttaa työssä suoriutumiseen liittyvistä odotuksista tai työyhteisön pelisäännöistä, ovat haastavia myös kokeneille esihenkilöille. Nuoren esihenkilön kohdalla tällaiset tilanteet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja jännitysoireita, joita on mahdollista oppia hallitsemaan sekä vakauttamaan mieli keskustelujen jälkeen. Puheeksi ottaminen ja palautteen antaminen ovat taitoja, joita voidaan harjoitella ja mallintaa.

Yhteiset koulutukset ovat tarjonneet yleistä oppia ja vertaistukea, minkä lisäksi me esihenkilöt olemme voineet hakea apua omiin johtamiseen liittyviin kysymyksiin myös matalan kynnyksen mielentukipalveluissa tai sparrailla oman esihenkilön tai HR:n edustajan kanssa, kertoo Team Leadina Foodoralla työskentelevä Helmi Pursiainen.

Mielenhyvinvointia lisäävällä ennaltaehkäisevällä työllämme on jo nyt nähtävissä vaikuttavia tuloksia. Sairauspoissaolojen osuus on laskussa ja säästöäkin on syntynyt kuluvana vuonna jo 100 000 euroa, Wotherspoon toteaa.

Foodora Suomi pähkinänkuoressa

  • Foodora Suomi on osa saksalaista Delivery Hero -konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin ruoka- ja päivittäistavarakaupan alan alustatalousyhtiö.
  • Suomessa yli 100 paikkakunnalla toimiva Foodora aloitti toimintansa Helsingissä kesällä 2015.
  • Helsingin keskustoimistossa työskentelee noin 200 henkilöä, joiden tehtävänä on huolehtia ruoan ja päivittäistavaroiden tilaus- ja toimitusprosessin sujuvuudesta ja kuluttajille sekä toimituskumppaneille näkyvän alustan toimivuudesta ja asiakaspalvelusta.

Haluatko tietää lisää? Lataa Mielenpalveluista kertova esitteemme

Matalan kynnyksen ennaltaehkäisevä Mielen chat ja sparri -palvelukokonaisuus ja tutkitusti vaikuttava Työterveyden lyhytpsykoterapia auttavat mielen haasteissa. Tilaa Mielenpalveluista kertova esitteemme sähköpostiisi ja tutustu ratkaisuihimme.


Parempi työkyky ja mielen hyvinvointi

Tutustu mielenterveyttä tukeviin työterveyspalveluihimme: Työterveyden lyhytpsykoterapiaan ja Mielen chat ja sparriin. Ota palvelut vaivattomasti yrityksesi käyttöön.

Tutustu Mielen hyvinvoinnin palveluihimme

 

Lue lisää asiakastarinoitamme

Kaikki toimialat ja työlajit erityispiirteineen ja vaatimuksineen ovat meille tuttuja. Täältä näet muutamia esimerkkejä siitä miten olemme asiakkaidemme mielestä onnistuneet.