Johtamisen ja työyhteisön kehittäminen

Työyhteisön kehittäminen ja sen ongelmakohtiin tarttuminen takaa hyvinvoivan ja tuottavan työyhteisön

Hyvin toimiva ja psykologisesti turvallinen työyhteisö mahdollistaa sujuvan työskentelyn sekä tavoitteisiin pääsemisen. Joskus työyhteisössä voi tulla tilanteita, jolloin se ei enää toimi toivotulla tavalla tai sen sisällä esiintyy ristiriitoja. Tällöin tilanteet on tärkeää hoitaa huolellisesti koko työyhteisö huomioiden. Ulkopuolisen ammattilaisen apu on usein tarpeellista, sillä työyhteisöön kuulumaton osaa tarkastella sen kehityskohtia uudenlaisesta näkökulmasta.

Ristiriitatilanteiden hallinta

  • Jokainen työyhteisö kohtaa ristiriitatilanteita. Ne voivat liittyä työhön, sosiaalisiin suhteisiin, henkilökohtaisiin syihin tai kulttuurisiin syihin. Ristiriidat ilmenevät esimerkiksi epäasiallisena käyttäytymisenä, kiusaamisena, negatiivisena ilmapiirinä työssä tai työkykyongelmina.
  • Työyhteisön kyky kohdata ristiriitatilanteet vaikuttaa siihen, muodostuuko niistä luovaa voimaa vai hajottavia konflikteja. Taitava johtaja löytää ristiriitojen takana piilevät henkilökohtaiset tai työhön liittyvät haasteet ja auttaa työyhteisöä rakentamaan tuottavampaa työtä. Työyhteisön tulisi osallistaa konfliktien ratkaisuun kaikki sen jäsenet ja kehittää vuorovaikutus rakentavaksi yhdessä.
  • Oleellista ristiriitatilanteiden hallinnassa on oikean kohteen valinta: onko tarpeellista tukea esihenkilöä, yksittäistä työntekijää vai koko työyhteisöä? Esimerkiksi sovittelu on sopiva keino vain parin työntekijän tai jopa kokotyöyhteisön välisten ristiriitojen selvittämiseksi. Myös ristiriitojen juurisyiden selvittämiseen on menetelmiä, jolloin asian ratkaisemiseen syvennytään tarkemmin.

Työyhteisön sparraus

Mitä?

Toimivassa työyhteisössä työntekijät luottavat toisiinsa ja uskaltavat keskustella aidosti myös hankalista aiheista. Työyhteisön jäsenten on tärkeää sitoutua yhteisiin päätöksiin ja toimintasuunnitelmiin sekä ottaa rohkeasti esille, jos joku työyhteisössä toimii näiden vastaisesti. Yhteisten tulosten tavoittelemisen tulisi ohjata toimintaa.

Miksi?

Työyhteisöön ja sen toimintaan saattaa tulla toimintahäiriöitä, jolloin sen takaisin raiteilleen saamiseksi tarvitaan ulkopuolista apua ja sparrausta. Tavoitteena sparrauksessa on auttaa työyhteisöä rakentamaan luottamusta toisiaan kohtaan ja edistämään psykologisesti turvallista toimintakulttuuria.

Miten?

Työyhteisön sparraus koostuu työpajoista, joiden sisältö rakennetaan työyhteisön tärkeimpien kehityskohteiden perusteella. Kehitystarpeet arvioidaan kyselyllä ja työskentelyssä hyödynnetään laajasti erilaisia harjoitteita.  Työpajatyöskentelyn lisäksi järjestetään seurantatapaaminen.

Organisaatiopsykologian ja liike-elämän osaajat tukenasi

Tiimiimme koostuu maamme parhaista organisaatiopsykologeista, joille on kertynyt laajalla rintamalla kokemusta ja osaamista niin organisaatioiden toimintadynamiikkaan kuin liiketoimintaan liittyvän konsulttityön parissa. Käytämme työyhteisön kehittämisessä vahvaa organisaatiopsykologista osaamistamme ja laajaa konkreettisen kehittämisen välineistöä parhaan lopputuloksen takaamiseksi.

Kaipaako työyhteisönne kehittämistä?

Ota yhteyttä