Laatu ja vastuullisuus

Vastuullisuus Terveystalossa

Vastuullinen toiminta on keskeinen arvo Terveystalon toiminnassa. Haluamme ennen kaikkea edistää asiakkaidemme ja henkilöstömme terveyttä ja hyvinvointia. Luomme myös positiivisia vaikutuksia koko ympäröivään yhteiskuntaan ja edistämme eettisiä toimintatapoja koko arvoketjussamme. Pyrimme lisäksi minimoimaan ympäristövaikutuksemme kaikissa toiminnoissamme ja tuotteissamme.

Vastuullisuustyötämme ohjaavat yhtiömme eettiset periaatteet, yhteiset arvomme ja strategiset tavoitteemme sekä sidosryhmiemme olennaisiksi nostamat vastuullisuusteemat. Seuraamme vastuullisuustyömme tuloksia säännöllisesti.

Terveystalon vastuullisuuden teemat

 • Koko henkilöstömme on vastuussa siitä, että asiakkaamme saavat oikeaa, laadukasta, vaikuttavaa ja turvallista hoitoa.
 • Haluamme erottautua erinomaisella asiakaskokemuksella kaikissa asiakaskohtaamisissamme kanavasta riippumatta.
 • Kehitämme toimintaamme asiakkaitamme kuunnellen ja uutta teknologiaa hyödyntäen.

 • Terveystalolaisten on toimittava oikein riippumatta siitä, missä olemme, kenen kanssa tai millaisessa tilanteessa.
 • Työkulttuuri, jossa emme tingi oikein toimimisesta missään olosuhteissa, luo perustan pitkän aikavälin menestykselle.
 • Terveystalon omaa toimintaa ohjaavat yhtiön arvojen lisäksi Terveystalon eettiset ohjeet (Code of Conduct), hankinnan eettiset ohjeet (Supplier Code of Conduct)

 • Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö on toimintamme perusta.
 • Tarjoamme monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet erilaisissa tehtävissä.
 • Tavoitteemme on olla alan houkuttelevin työntekopaikka niin lääkäreille kuin muille ammattilaisille.
 • Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja syrjimättömyys ovat tärkeitä periaatteita, joita olemme sitoutuneet noudattamaan.

 • Vastuullinen liiketoiminta on myös taloudellisesti tuottavaa ja kestävää.
 • Luomme arvoa asiakkaillemme, yhteiskunnalle ja osakkeenomistajillemme kehittämällä jatkuvasti toimintamme laatua, nopeuttamalla hoitoon pääsyä, vähentämällä sairauspoissaoloja ja työllistämällä suoraan ja välillisesti yli 16 800 osaajaa.
 • Olemme Suomessa merkittävä työllistäjä, veronmaksaja ja terveyspalvelujen tarjoaja.

 • Tavoitteenamme on, että oma toimintamme on päästötöntä vuonna 2030
 • Pienennämme toiminnastamme syntyviä päästöjä käyttämällä päästövapaata vihreää sähköä ja suosimalla vähäpäästöisiä ajoneuvoja.
 • Edistämme luonnonvarojen säästämistä ja kestävää käyttöä toimitusketjuissamme vähentämällä muovin käyttöä, kierrättämällä sekä tehostamalla materiaalinhallintaamme.
 • Digitaalisilla palveluillamme voimme yhtä aikaa parantaa palvelujen saatavuutta ja vähentää asiakkaiden matka-aikaa sekä matkoista aiheutuvia päästöjä.

Tärkeimmät sitoumuksemme ja kestävän kehityksen indeksit

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin, joiden mukaisesti edistämme ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristötyötä ja korruption vastaista toimintaa. Olemme analysoineet toimintaamme ja liiketoimintastrategiaamme suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG:t) pohtimalla positiivisia ja negatiivisia vaikutuksiamme. Valitsimme ja priorisoimme 17 tavoitteen ja 169 alatavoitteen joukosta meille olennaisimmat. Edistämme toiminnallamme aktiivisesti kahdeksaa kestävän kehityksen tavoitetta.

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin, joiden mukaisesti edistämme ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristötyötä ja korruption vastaista toimintaa.

Terveystalolla on ISS ESG Prime -vastuullisuusluokitus. Se tarkoittaa, että täytämme ISS ESG:n korkeat vastuullisuusvaatimukset toimialallamme ja kuulumme ISS ESG Prime -vastuullisuusluokituksen globaalisti parhaaseen 10 prosenttiin. Saimme keskiarvoa paremmat arvosanat erityisesti laadusta, potilasturvallisuudesta, työntekijäsuhteista ja työympäristöstä.

Vuonna 2021 Terveystalo sai Upright Projectin yhteiskunnallisten nettovaikutusten arvioinnissa luokituksen AA+ (Excellent+). Luokitus on korkeampi kuin 93,3 %:lla kaikista arvioiduista yrityksistä ja 96,1 % korkeampi kuin Nasdaq Helsingissä listatuilla yrityksillä ja 50 % korkeampi kuin muilla terveydenhuollon yrityksillä. Nettovaikutuksilla tarkoitetaan positiivisten ja negatiivisten vaikutusten erotusta, eli yritysten kokonaisvaltaista nettoarvonluontia. Yritysten nettovaikutusten Net Impact Scorecard kertoo, mitä resursseja yritys käyttää, ja mitä se saa niillä aikaiseksi. Scorecard on saanut inspiraationsa luottoluokituksista, ja jokaisen yrityksen nettovaikutukset on tiivistetty luokitukseen välille AAA-CC.

Terveystalo on suomalaisen yritysvastuuverkosto FIBS:n jäsen ja Helsinki Priden virallinen kumppani vuonna 2023.

Vuonna 2022 Terveystalo vastasi toista kertaa CDP:n (ent. Carbon Disclosure Project) laajaan ilmastoarviointiin ja sai luokituksen C.

 

Upright project rating.png FIBS UN Global.png ESG performance.png CDP.png image6j0zh.png