Laatu ja vastuullisuus

Vastuullisuus Terveystalossa

Vastuullinen toiminta on keskeinen arvo Terveystalon toiminnassa. Haluamme ennen kaikkea edistää asiakkaidemme ja henkilöstömme terveyttä ja hyvinvointia. Luomme myös positiivisia vaikutuksia koko ympäröivään yhteiskuntaan ja edistämme eettisiä toimintatapoja koko arvoketjussamme. Pyrimme lisäksi minimoimaan ympäristövaikutuksemme kaikissa toiminnoissamme ja tuotteissamme.

Terveystalon olennaiset vastuullisuusteemat liittyvät Terveystalon asiakkaisiin, henkilöstöön sekä eettiseen liiketoimintaan. Ne ovat osa Terveystalon strategiaa, jonka tavoitteena on tuottaa tiedolla johdettua integroitua terveydenhuoltoa ja varmistaa vaikuttavin ennaltaehkäisy ja hoito sekä paras asiakas- ja ammattilaiskokemus. Lisäksi Terveystalo edistää kestävää kulutusta ja ilmastotyötä ja läpinäkyvyyden sekä raportoinnin jatkuvuuden vuoksi jatkaa keskeisimpien ympäristövaikutuksiinsa liittyvien tietojen raportointia Kestävää kulutusta ja ilmastotyötä -osiossa. Terveystalo on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin ja valinnut tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, jotka liittyvät Terveystalon vastuullisuuden teemoihin.  

Terveystalon vastuullisuuden teemat

Tuotamme tiedolla johdettua integroitua terveydenhuoltoa ja varmistamme vaikuttavimman ennaltaehkäisyn ja hoidon. Integroidun hoidon avulla yhdistämme terveydenhuollon osat toimivaksi kokonaisuudeksi. Koko henkilöstömme on vastuussa siitä, että asiakkaamme saavat oikeaa, laadukasta, vaikuttavaa ja turvallista hoitoa. Haluamme erottautua erinomaisella asiakaskokemuksella kaikissa asiakaskohtaamisissamme kanavasta riippumatta. Kehitämme toimintaamme asiakkaitamme kuunnellen ja uutta teknologiaa hyödyntäen. Mittaamme asiakkaalle syntyvää hyötyä ja hoidon vaikuttavuutta jatkuvasti.  

Terveystalossa tehtävämme on taistella terveemmän elämän puolesta. Rakennamme inhimillisen tehokasta työntekopaikkaa, missä ammattilaiset voivat keskittyä olennaiseen – asiakkaan kohtaamiseen. Haluamme varmistaa, että ammattilaiset haluavat meille töihin, sitoutuvat meihin ja voivat keskittyä olennaiseen.

Terveystalon arvoihin ja strategiaan on sisäänkirjoitettuna oikein toimiminen ja vastuullinen liiketoiminta. Terveystalon eettiset ohjeet (Code of Conduct) ja Toimittajien eettiset ohjeet (Supplier Code of Conduct) luovat puitteet, jotka auttavat meitä varmistamaan arvojemme, lakien ja sisäisten ohjeistustemme mukaisen toiminnan. Ne tukevat eettiset näkökohdat huomioon ottavaa yrityskulttuuria, missä yhdistyvät korkea työmoraali, ammattilaisuus, ratkaisuhakuinen yhteistyö ja mitattavan vaikuttavuuden tavoittelu kaikessa tekemisessämme. Vastuullinen liiketoiminta on myös taloudellisesti tuottavaa ja kestävää.  

Olemme sitoutuneet kansainvälisten ilmastokokousten tavoitteisiin hillitä ilmaston lämpenemistä. Tavoitteenamme on, että oma toimintamme on päästötöntä vuonna 2030 edistämällä päästöttömän energian käyttöä ja kuljetuksia. Edistämme luonnonvarojen säästämistä ja kestävää käyttöä toimitusketjuissamme minimoimalla jätteen syntymisen kaikessa toiminnassamme ja toimittamalla kaikki jätteet hyötykäyttöön. Digitaalisilla palveluillamme voimme yhtä aikaa parantaa palvelujen saatavuutta ja vähentää tarpeettomasta matkustuksesta aiheutuvia päästöjä.

Tärkeimmät sitoumuksemme ja kestävän kehityksen indeksit

Terveystalo on julkaissut vastuullisuussitoumuksensa ja on sitoutunut noudattamaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita, Kansainvälisen työjärjestön ILO:n perussopimuksia ja YK:n Global Compactin kymmentä periaatetta, joiden mukaisesti Terveystalo edistää terveyttä ja hyvinvointia, ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristötyötä ja korruption vastaista toimintaa.

Terveystalolla on ISS ESG Prime -vastuullisuusluokitus. Se tarkoittaa, että Terveystalo täyttää ISS ESG:n korkeat vastuullisuusvaatimukset toimialallaan ja kuuluu ISS ESG Prime -vastuullisuusluokituksen globaalisti parhaaseen 10 prosenttiin. Terveystalo sai keskiarvoa paremmat arvosanat erityisesti laadusta, potilasturvallisuudesta, työntekijäsuhteista ja työympäristöstä.

Vuonna 2021 Terveystalo sai Upright Projectin yhteiskunnallisten nettovaikutusten arvioinnissa luokituksen AA+ (Excellent+). Nettovaikutuksilla tarkoitetaan positiivisten ja negatiivisten vaikutusten erotusta, eli yritysten kokonaisvaltaista nettoarvonluontia.

Terveystalo on suomalaisen yritysvastuuverkosto FIBS:n jäsen ja Helsinki Priden virallinen kumppani.

Vuonna 2023 Terveystalo vastasi kolmatta kertaa CDP:n (ent. Carbon Disclosure Project) laajaan ilmastoarviointiin ja sai luokituksen C.

Vuonna 2022 Terveystalo vastasi toista kertaa CDP:n (ent. Carbon Disclosure Project) laajaan ilmastoarviointiin ja sai luokituksen C.

 

Upright project rating.png FIBS UN Global.png ESG performance.png CDP.png image6j0zh.png