Yhtiökokous

Terveystalon ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous käsittelee osakeyhtiölain ja Terveystalon yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut asiat. Yhtiökokous päättää mm. tilinpäätöksen vahvistamisesta ja osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista. Myös hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttävät yhtiökokouksen päätöstä.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa. Terveystalon kullakin osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni.

Yhtiökokouskutsu ja muut yhtiökokouksen asiakirjat mukaan lukien hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle toimitetaan viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien saataville yhtiön päätoimipaikassa ja näillä internetsivuilla. Kokouskutsu julkistetaan myös pörssitiedotteena.

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, päävastuullinen tilintarkastaja ja hallituksen jäseneksi ehdolla olevat henkilöt ovat läsnä yhtiökokouksessa, ellei poissaoloon ole pätevää syytä. Yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen päätökset julkistetaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedotteella.

Yhtiökokous 2024

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 26.3.2024 Helsingissä.

Lue lisää

Yhtiökokousarkisto

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 7.4.2022 klo 15.00 alkaen. Koronapandemian vuoksi kokous pidettiin lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (677/2020) nojalla poikkeusjärjestelyin, jotta yhtiökokous voitiin pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon kokouskutsussa tarkemmin esitetyllä tavalla.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, kokouskutsu sekä Terveystalo Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti ja muutettu palkitsemispolitiikka ovat saatavilla tällä sivulla. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 21.4.2022.

Yhtiökokouksen materiaalit

Lataa muut dokumentit

Videot

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 25.3.2021 klo 13.00 alkaen. Koronapandemian vuoksi kokous pidettiin lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (677/2020) nojalla poikkeusjärjestelyin, jotta yhtiökokous voitiin pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet pystyivät osallistumaan kokoukseen ja käyttämään osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon kokouskutsussa tarkemmin esitettävällä tavalla.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja kokouskutsu ovat saatavilla tällä sivulla. Palkitsemispolitiikka, Terveystalo Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla tällä sivulla. Myös Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä tällä sivulla.

Yhtiökokouksen materiaalit:

Lataa muut dokumentit:

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020, pidettiin torstaina 28.5.2020 klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Jaakonkatu 3 B, 3.krs, 00100 Helsinki.

Yhtiökokouksen materiaalit:

Lataa muut dokumentit:

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019 pidetiin torstaina 4.4.2019 klo 15.00 Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Yhtiökokouksen materiaalit:

Terveystalo Oyj:n Yhtiökokous 2018 pidettiin torstaina 12.4.2018 klo 15.00 Marina Congress Centerissä, Helsingissä.

Yhtiökokouksen materiaalit: