Yhtiö

Laatu ja vastuullisuus

Vastuullinen toiminta on keskeinen arvo Terveystalon toiminnassa. Olemme sitoutuneita korkeaan laatuun ja toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. Haluamme ennen kaikkea edistää asiakkaidemme ja henkilöstömme terveyttä ja hyvinvointia. Luomme myös positiivisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan ja edistämme eettisiä toimintatapoja koko arvoketjussamme. Tavoitteenamme on lisäksi minimoida ympäristövaikutuksemme kaikissa toiminnoissamme ja tuotteissamme.

Vastuullisuus Terveystalossa

Vastuullisuus Terveystalossa

Vastuullinen toiminta on keskeinen arvo Terveystalon toiminnassa. Haluamme ennen kaikkea edistää asiakkaidemme ja henkilöstömme terveyttä ja hyvinvointia. Luomme myös positiivisia vaikutuksia koko ympäröivään yhteiskuntaan ja edistämme eettisiä toimintatapoja koko arvoketjussamme. Pyrimme lisäksi minimoimaan ympäristövaikutuksemme kaikissa toiminnoissamme ja tuotteissamme.

Terveyttä ja hyvinvointia

Terveyttä ja hyvinvointia

Koko henkilöstömme on vastuussa siitä, että asiakkaamme saavat oikeaa, laadukasta, vaikuttavaa ja turvallista hoitoa.

Eettistä liiketoimintaa

Eettistä liiketoimintaa

Terveystalon arvoihin ja strategiaan on määritelty oikein toimiminen ja vastuullinen liiketoiminta.

Vastuullista työtä

Vastuullista työtä

Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstömme on toimintamme perusta. Tavoitteemme on olla alan houkuttelevin työntekopaikka niin lääkäreille kuin muille ammattilaisille.

Kestävää kulutusta ja ilmastotyötä

Kestävää kulutusta ja ilmastotyötä

Pienennämme toiminnastamme syntyviä päästöjä käyttämällä yhä enemmän vihreää sähköä ja suosimalla vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Edistämme toimitusketjuissamme luonnonvarojen säästämistä ja kestävää käyttöä.

Tavoitteet ja saavutukset

Tavoitteet ja saavutukset

Olemme asettaneet tavoitteet vastuullisuuden pääteemojemme mukaisesti, ja seuraamme tavoitteiden toteutumista säännöllisesti.

Laatumittaristo

Laatumittaristo

Laatumittaristolla arvioimme toimintamme laatua ja vaikuttavuutta. Laatumittaristomme ja sen jatkuvasti päivittyvät tulokset ovat avoimesti saatavilla verkkosivuillamme.

Vastuullisuuden raportointi ja dokumentit

Vastuullisuuden raportointi ja dokumentit

Terveystalon vastuullisuusraportointi on laadittu Global Reporting Initiativen GRI Standardeihin viitaten. Terveystalo raportoi usealle ulkopuoliselle yritysvastuun luokittelijalle, mikä helpottaa sidosryhmiä Terveystalon vastuullisuuden ja kestävän kehityksen saavutuksien arvioinnissa. Ulkopuoliset tahot arvioivat säännöllisesti Terveystalon liiketoiminnan vastuullisuutta erilaisilla kestävän kehityksen mittareilla.

Sertifikaatin logo_ISO 14 001 2015_FI.png_3.png              Sertifikaatin logo ISO 9001 Suomi sin web (DOC-3807-12546-fi).png