Tulosohjeistus vuodelle 2023

Tulosohjeistus vuodelle 2023 on annettu Q1/2023 tuloksen yhteydessä 28.4.2023.

Terveystalo arvioi koko vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan (2022: 1 259 miljoonaa euroa) ja oikaistun liikevoiton ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) olevan 9,1 % –10,1 % liikevaihdosta.

Arviot perustuvat nykyisellä tasolla säilyvään kuluttajakysyntään ja työllisten määrään Suomessa ja Ruotsissa, tulosparannusohjelman noin 30 miljoonan euron tulosvaikutukseen vuonna 2023 sekä maltilliseen inflaatioon. Arviot olettavat lisäksi, että julkisen sektorin käyttäytymisessä ei tapahdu olennaisia muutoksia, lukuun ottamatta ulkoistusliiketoiminnan liikevaihdon vähenemistä vuoden 2022 tasosta. Arviot eivät sisällä merkittäviä yrityskauppoja tai divestointeja.