Tulosohjeistus vuodelle 2024

Tulosohjeistus vuodelle 2024 on annettu 14.2.2024.

Terveystalo arvioi koko vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan (2023: 1 286 miljoonaa euroa), ja oikaistun liikevoiton ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) olevan 10,1 %–11,5 % liikevaihdosta (2023: 9,8 %).

Arviot perustuvat vuoden 2023 lopun ennusteeseen inflaatiosta, kuluttajakysynnästä ja työllisyydestä, normaaliin sairastavuuteen sekä ennustettaviin työmarkkinoihin Suomessa. Arviot sisältävät tulosparannusohjelman onnistuneen loppuunsaattamisen vaikutuksen ja noin 10 miljoonan euron liikevaihdon vuositason vähentymisen Portfolioliiketoiminnot-segmentin ulkoistusliiketoiminnassa. Ruotsi-segmentin liikevaihdon odotetaan laskevan markkinan heikkouden vuoksi ja valuuttakurssin säilyvän vakaana. Arviot eivät sisällä merkittäviä yrityskauppoja tai divestointeja.