Tulosohjeistus vuodelle 2024

Tulosohjeistus vuodelle 2024 on päivitetty 26.4.2024

Tulosohjeistus vuodelle 2024

Terveystalo arvioi koko vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan (2023: 1 286 miljoonaa euroa), ja oikaistun liikevoiton ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) olevan 10,5–11,5 prosenttia liikevaihdosta (2023: 9,8 prosenttia).

Arviot perustuvat vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen ennusteeseen inflaatiosta, kuluttajakysynnästä ja työllisyydestä, normaaliin sairastavuuteen sekä ennustettaviin työmarkkinoihin Suomessa. Arviot sisältävät tulosparannusohjelman onnistuneen loppuunsaattamisen vaikutuksen ja noin 10 miljoonan euron liikevaihdon vuositason vähentymisen Portfolioliiketoiminnot-segmentin ulkoistusliiketoiminnassa. Ruotsi-segmentin liikevaihdon odotetaan laskevan markkinan heikkouden vuoksi ja valuuttakurssin säilyvän vakaana. Mahdollisen Suomen arvonlisäverokannan noston ei arvioida vaikuttavan merkittävästi vuoden 2024 tulokseen. Arviot eivät sisällä merkittäviä yrityskauppoja tai divestointeja. 

 

Tulosohjeistus 14.2.2024:

Terveystalo arvioi koko vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan (2023: 1 286 miljoonaa euroa), ja oikaistun liikevoiton ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) olevan 10,1 %–11,5 % liikevaihdosta (2023: 9,8 %).

Arviot perustuvat vuoden 2023 lopun ennusteeseen inflaatiosta, kuluttajakysynnästä ja työllisyydestä, normaaliin sairastavuuteen sekä ennustettaviin työmarkkinoihin Suomessa. Arviot sisältävät tulosparannusohjelman onnistuneen loppuunsaattamisen vaikutuksen ja noin 10 miljoonan euron liikevaihdon vuositason vähentymisen Portfolioliiketoiminnot-segmentin ulkoistusliiketoiminnassa. Ruotsi-segmentin liikevaihdon odotetaan laskevan markkinan heikkouden vuoksi ja valuuttakurssin säilyvän vakaana. Arviot eivät sisällä merkittäviä yrityskauppoja tai divestointeja.