Päihteet ja työelämä.
Työkykyjohtaminen

Päihteet ja työelämä

Millainen kulttuurillinen suhtautuminen organisaatiossanne on alkoholin ja muiden päihteiden käyttöön? Löytyykö henkilöstöhallinnolta ja esihenkilöiltä tietoisuus ja työkalut varhaiseen puuttumiseen ja työntekijän tukemiseen, kun avun tarve syntyy? Ota avuksi Päihdeongelmien tarkistuslista ongelman tunnistamiseen ja puheeksi ottoon.

Alkoholiriippuvaisista henkilöistä 70 prosenttia on mukana työelämässä.

Päihdeongelmat ovat verrattain yleisiä, sillä eri tutkimusten mukaan jopa lähes puolet työikäisistä miehistä ja neljäsosa naisista käyttää liikaa alkoholia. Alkoholiriippuvaisista henkilöistä niinkin suuri osa kuin 70 prosenttia on mukana työelämässä. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu puuttua tilanteeseen, jos on syytä epäillä työntekijällä olevan työntekoa haittaava päihdeongelma.

Puuttuminen on yksilön hyvinvoinnin lisäksi tärkeää myös organisaation näkökulmasta, sillä runsas alkoholinkäyttö lisää sairauspoissaoloja, kasvattaa työkyvyttömyyseläkkeen ja työttömyyden riskiä ja laskee työn tuottavuutta.

Tukea esihenkilölle päihdeongelmien tunnistamiseen

Esihenkilöt ovat avainasemassa päihdeongelmien tunnistamisessa. Laatimamme tarkistuslista auttaa tunnistamaan päihteiden ongelmakäytön ja antaa eväät puheeksiottoon. Terveystalon vastaavan työterveyspsykologi Sanna Erosen mukaan suoruus on arvostavaa käytöstä ja kertoo välittämisestä. Vaikka puheeksiotto on vaikeaa, on suurempi riski siirtää keskustelua pidemmälle.

Lataa maksuton tarkistuslista

Uusi malli työpaikan päihderiskien arviointiin ja hoitoon työterveydessä

Työkalut päihdeongelmiin puuttumiseen – esihenkilövalmennus

Varmista, että yrityksesi esihenkilöillä on tietoa ja työkaluja puuttua työpaikan päihdeongelmiin varhaisessa vaiheessa.

Terveystalon tuottama verkkovalmennus tarjoaa esihenkilöille tietoa ja työkaluja päihdeongelmien tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja toimenpiteisiin tarttumiseen varhaisessa vaiheessa. Koulutus sopii kaiken kokoisten työpaikkojen esihenkilöille ja sen voi suorittaa täysin etänä ja itselle parhaiten sopivana ajankohtana.

Ajankohtaista

Lataa maksuton päihdeongelmien tarkistuslista

Esihenkilöiden avuksi tehty tarkistuslista on hyödyksi epäiltäessä työntekijällä päihteiden ongelmallista käyttöä tai muuta työkykyyn vaikuttavaa riippuvuutta. Opi tunnistamaan päihdeongelmat työyhteisössä tarkistuslistan avulla. Tilaa tarkistuslista sähköpostiisi.

Päihdeongelmien hoito työterveysasiakkaille

Ohjaa apua tarvitseva työterveyshoitajan kautta ajanvaraukseen

Lue lisää ja varaa aika