Päihdeongelmat työympäristössä – näihin tulee aina tarttua matalalla kynnyksellä

Päihdeongelmat ovat verrattain yleisiä, sillä eri tutkimusten mukaan jopa lähes puolet työikäisistä miehistä ja neljäsosa naisista käyttää liikaa alkoholia. Alkoholiriippuvaisista henkilöistä niinkin suuri osa kuin 70 prosenttia on mukana työelämässä. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu puuttua tilanteeseen, jos on syytä epäillä työntekijällä olevan työntekoa haittaava päihdeongelma. Puuttuminen on yksilön hyvinvoinnin lisäksi tärkeää myös organisaation näkökulmasta, sillä runsas alkoholinkäyttö lisää sairauspoissaoloja, kasvattaa työkyvyttömyyseläkkeen ja työttömyyden riskiä ja laskee työskentelyn tuottavuutta.

Päihdeongelmat työympäristössä – näihin tulee aina tarttua matalalla kynnyksellä.

Jo ennen koronapandemiaa vuonna 2018 tehdyssä Numerot puhuvat –tutkimuksessa* laskettiin, että alkoholin käyttö aiheuttaa suomalaisilla työpaikoilla vähintään 500 miljoonan euron, mahdollisesti jopa yli miljardin euron suuruiset vuosittaiset kustannukset. Viimeiset kaksi vuotta jatkunut koronaepidemia on herättänyt paljon huolta työikäisten päihdeongelmien kehittymisestä mittaluokaltaan yhä suuremmaksi.

– Tilastojen valossa näyttää siltä, että meillä on tällä hetkellä vähemmän päihdeongelmista kärsiviä työntekijöitä työterveydessä hoidon piirissä, kuin mitä heidän määräksi voidaan väestötason tutkimusten perusteella ennustaa. Oletamme, että päihdeongelmia jää nyt paljon piiloon, eikä niihin tartuta ajoissa, kertoo Terveystalon päihdeohjelmasta vastaava työterveyslääkäri Matti Palomäki.

– Kun yhteiskuntaan asetetut rajoitukset nyt ovat lieventymässä, myös työpaikoilla tulee ajankohtaiseksi vahvemmin osallistua työyhteisön toimintaan fyysisesti. Etätyön ansiosta piilossa pysyneet päihdeongelmat voivat tulla yllätyksenä esihenkilöille, joiden olisi hyvä olla valmistautunut etukäteen näihin haastaviin tilanteisiin, Palomäki jatkaa

Terveystalossa päihdepotilaiden arviointiin ja hoitoon on kehitetty syksyn 2021 aikana toimintamalli, joka parantaa päihdepotilaiden tunnistamista ja hoitoa. Lisäksi esihenkilöille on laadittu verkkovalmennus, jossa annetaan tietoa ja työkaluja päihdeongelmien tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja toimenpiteisiin tarttumiseen varhaisessa vaiheessa.

– Reagointi varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta päihdeongelmien vaikutus sekä työympäristöön, työturvallisuuteen ja yksilön työkykyyn jäisi mahdollisimman pieneksi. Päihdeasioihin tarttuminen on usein esihenkilölle haastavaa kiusallistakin, minkä vuoksi niiden hoitaminen monesti viivästyy. Asioiden kuntoon laittaminen edellyttää selkeää toimintamallia työterveyskumppanilta, minkä lisäksi esihenkilöillä on suuri merkitys hoitopolun käynnistäjänä, Palomäki sanoo.

Katso myös:


Tutustu päihdeongelmiin puuttumiseen työpaikalla ja lataa tukimateriaalia

Millainen kulttuurillinen suhtautuminen organisaatiossanne on alkoholin ja muiden päihteiden käyttöön? Löytyykö henkilöstöhallinnolta ja esihenkilöiltä tietoisuus ja työkalut varhaiseen puuttumiseen ja työntekijän tukemiseen, kun avun tarve syntyy? Katso aiheesta webinaari ja lataa tukimateriaalia esihenkilötyöhön.

Lue lisää päihdeongelmista työpaikalla ja lataa tukimateriaalia

Tutustu myös muihin työterveyden sisältöihin

Anna aikaa palautumiselle - ota organisaatiollesi hierontaetu käyttöön! Uutiset

Anna aikaa palautumiselle - ota organisaatiollesi hierontaetu käyttöön!

Kesän saapuessa on hyvä hetki rentoutua ja antaa hieronnan ammattilaistemme karistaa stressi irti myös lihaksista. Terveystalo Rela-hierojien tuttu työterveysasiakkaille suunnattu kesäetu auttaa työntekijöitänne palautumaan hieronnan avulla, valtakunnallisesti lähes 80 hierontavastaanotollamme.

Työyhteisö toimistotöissä Artikkeli

Terve Työelämä -barometri: 47 % prosenttia pitää suomalaista työelämää terveenä

Terveystalon vuosittain toteuttamassa Terve Työelämä -barometrissa kartoitettiin suomalaisen työelämän tilaa ja organisaatioiden kykyä vastata muuttuvaan työelämään.

Nainen jakussa keskustelee Uutiset

Vaikuttavaa apua työterveyden lyhytpsykoterapiasta entistä sujuvammin

Terveystalon Näin Suomi voi- tutkimuksessa* selvisi, että vaikka mielenterveyshaasteet koskettavat yhä useampaa, niistä koituvien sairauspoissaolojen määrä on pysynyt kohtalaisen vakaana viimeiset vuodet. Tutkitusti yksi merkittävimmistä syistä mielenterveysongelmien hoidon vaikuttavuuden taustalla on hyvin toimiva ja nopea ohjaus Käypä hoito -suositusten mukaisen hoidon pariin.

Nainen hymyilee kahvikuppi kädessä Uutiset

Yrityspäättäjät valitsivat Terveystalon suosituimmaksi työterveyskumppaniksi

Kantarin yritysmielikuvatutkimuksessa* työterveyspalveluiden hankinnasta vastaavat henkilöstöjohtajat ja liiketoimintajohtajat arvioivat eri palveluntarjoajien tunnettuutta ja preferenssiä, sekä arvottivat hankintapäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen mukaan Terveystalo on ensimmäinen mieleen tuleva palveluntarjoaja ja suosituin valinta työterveyskumppaniksi.

Terveystalo on Suomen terveydenhuoltoalan digimenestyjä 2024 Uutiset

Terveystalo on Suomen terveydenhuoltoalan digimenestyjä 2024

Suomen Digimenestyjät 2024 -tutkimus arvioi 65 suuren suomalaisyrityksen digitaalista kilpailukykyä sähköisten kanavien asiakaskokemuksen näkökulmasta. Tänä vuonna Terveystalo suoriutui tutkimuksen terveydenhuoltoalan yrityksistä parhaiten.

Digitaalinen edelläkävijyys työterveyspalveluissa: Oirearvion tuomat hyödyt ja asiakaskokemukset Uutiset

Digitaalinen edelläkävijyys työterveyspalveluissa: Oirearvion tuomat hyödyt ja asiakaskokemukset

Työterveyden uusi asiakasohjausmalli otettiin vuoden 2023 lopulla käyttöön kaikille työterveysasiakkaillemme. Ohjausmalliin kuuluu olennaisena osana digitaalisissa kanavissa käytössä oleva Oirearvio-työkalu, joka opastaa työterveysasiakkaamme sairastumistapauksissa oikealle asiantuntijalle, oikeaan kanavaan ja oikea-aikaisesti. Oirearvio auttaa myös ammattilaisiamme valmistautumaan tulevaan vastaanottoon ja sujuvoittaa siten asiakkaan kohtaamista.