Webinaari 16.3.2022

Päihdeongelmat työyhteisössä -webinaari

Päihdeongelmat ovat verrattain yleisiä, sillä eri tutkimusten mukaan jopa lähes puolet työikäisistä miehistä ja neljäsosa naisista käyttää liikaa alkoholia. Alkoholiriippuvaisista henkilöistä niinkin suuri osa kuin 70 prosenttia on mukana työelämässä. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu puuttua tilanteeseen, jos on syytä epäillä työntekijällä olevan työntekoa haittaava päihdeongelma. Puuttuminen on yksilön hyvinvoinnin lisäksi tärkeää myös organisaation näkökulmasta, sillä runsas alkoholinkäyttö lisää sairauspoissaoloja, kasvattaa työkyvyttömyyseläkkeen ja työttömyyden riskiä ja laskee työskentelyn tuottavuutta. Webinaarissa kuulet asiantuntijoidemme Sanna Erosen, Matti Palomäen ja Harri Seppälän keskustelua päihdeongelmien tunnistamisesta ja hoitamisesta työyhteisöissä.

Webinaarin agenda

  • Miksi päihteet työelämässä on merkittävä teema juuri nyt?
  • Mitkä tekijät voivat herättää epäilyn, että työntekijällä on ongelmallista päihteiden käyttöä?
  • Kuinka esihenkilön tulisi toimia?
  • Millä eri keinoilla työpaikat voivat hallita päihderiskejä?

Katso webinaaritallenne

Kirjaudu

Kulmakivet päihdeongelmien hallintaan yrityksessä ovat: 1. Riskiarvion tekeminen. 2. Päihdeongelmien mahdollinen seulonta terveystarkastuksissa. 3. Esihenkilöiden kouluttaminen päihdeongelmien tunnistamiseksi ja puheeksi ottamiseksi.

Työterveyslääkäri Matti Palomäki

Webinaarin asiantuntijat

Paihde-webinaaripuhujat-terveystalo.png

Webinaarissa kysytyt kysymykset

Alkoholismi, ts. alkoholiriippuvuus, määritellään sairaudeksi. Riippuvuus on kuitenkin varsin moniulotteinen ilmiö, jota voi perustellusti tarkastella useista erilaisista näkökulmista. Riippuvuuden vaikeusastetta voidaan myös arvioida. Mikäli ihmiselle on kehittynyt vaikea alkoholiriippuvuus, on alkoholin hallittuun käyttöön palaaminen/siirtyminen yleensä erittäin vaikeaa tai jokseenkin mahdotonta.

Emme voi tässä ottaa tarkkaan kantaa juridisiin seikkoihin ja irtisanomisen kriteereihin, jotka riippuvat solmituista työsopimuksista. Yrityksillä on erilaisia käytäntöjä sen suhteen, mikäli irtisanomiseen oikeuttava päihdehaitta uusiutuu. Jotkut yritykset voivat käsitellä tilanteen uutena tapauksena ja tarjota hoitoonohjausta, mikäli edellisen hoitoonohjauksen päättymisestä on kulunut vähintään 2 vuotta. Mikäli tässä kyseessä olevassa tapauksessa irtisanomisperusteet täyttyvät, niin silloin tähän ei lähtökohtaisesti ole estettä, mutta emme tosiaan voi tässä ottaa tarkkaan kantaa juridisiin asioihin, joissa on eroavaisuuksia työpaikkojen välillä. 

Me tarjoamme työterveydessä matalalla kynnyksellä apua kaikkiin terveyteen liittyviin ongelmiin, kuten myös päihdeongelmiin. Työterveydessä vaikutusmahdollisuudet ovat parhaat siinä vaiheessa, kun ongelmat eivät ole vielä suuria. Selvittelemme päihteiden käyttöä terveystarkastuksissa ja tarjoamme matalalla kynnyksellä apua eri tilanteisiin. Työterveyteen kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä päihdeongelmien suhteen. 

Nyt puhutaan ilmeisesti B-PEth-laboratoriokeesta, jolla voidaan tutkia alkoholin suurkulutusta. Tämän laboratoriokokeen voi lisätä ikäkausitarkastuksissa otettaviin laboratoriokokeisiin. Asiasta on hyvä keskustella työterveyden kanssa toimintasuunnitelmaa tehtäessä. 

Jos on epäily, että työntekijä on päihtyneenä työpaikalla, työntekijä voidaan puhalluttaa, jos siitä on työpaikalla sovittu vakiintunut käytäntö, joka on kirjattu päihdeohjelmaan. Puhaltaminen työpaikalla on työntekijälle vapaaehtoinen tapa osoittaa, että hän ei ole juonut alkoholia. Mikäli työntekijä ei suostu puhaltamaan työpaikalla, voidaan hänet ohjata työterveyteen puhallutusta varten. Työterveydestä annetaan työntekijälle puhallutuksesta todistus toimitettavaksi työnantajalle.

Aina, kun laivaväen terveystarkastuksien piiriin kuuluvan henkilön kohdalla syntyy epäily alkoholisimista/päihderiippuvuudesta, aloittaa työterveys välittömästi jatkoselvitykset siitä, onko kyseessä päihderiippuvuus, ja selvitykseen osallistuu myös päihdelääkäri. Päihdelääkäri määrittää selvitysten ja kansainvälisen tautiluokituksen perusteella, onko kyseessä päihderiippuvuus ja asettaa tarvittaessa diagnoosin. Päihderiippuvuus tekee laivaväkeen kuuluvasta henkilöstä todennäköisesti sopimattoman merityöhön ainakin yhden vuoden ajaksi. Trafi toki viime kädessä määrittää päihderiippuvaisen merikelpoisuuden työterveyden ja päihdelääkärin tekemien selvitysten perusteella. 

Alkoholin käyttöä voidaan selvittää alkoholin suurkulutusta mittaavilla laboratoriokokeilla, joita ovat B-PEth ja S-CDT. Laittomien päihteiden kuten kannabiksen käyttöä voidaan selvittää virtsan huumausainetestillä.

Tämä on kimurantti kysymys, johon ei ole täysin suoraa vastausta antaa.  Työnantajan on helpompi puuttua työntekijän päihteiden ongelmalliseen käyttöön, jolloin toimenpiteissä noudatetaan yrityksen päihdeohjelmaa. Kun kyseessä on henkilö, joka ei ole suorassa työsuhteessa, on tilanne haastavampi.

Tärkeintä näissä tilanteissa olisi aina ottaa asia puheeksi ja pyrkiä saamaan henkilöä hakeutumaan tilanteen suhteen vastaanotolle hoidon tarpeen arvioon.

Mikäli tämä ei onnistu, ja hallituksessa arvioidaan, että puheenjohtajan toiminta tai hänen mahdollinen päihderiippuvuus on yritykselle riski ja hallituksella on epäluottamus puheenjohtajaan, niin tällöin toimitaan lähtökohtaisesti sen puitteissa, mitä yhtiössä on säädetty hallituksen jäsenten epäluottamustilanteiden hoitamisesta. Lähtökohtaisesti juridiset mahdollisuudet näihin tilanteisiin puuttumiseen riippuvat paljolti siitä, minkälaisia ongelmia puheenjohtajan toiminnassa on todettu eikä pelkästään mahdollisesta päihdehäiriöstä.

Ongelman käsittelemiseen liittyy siis erinäisiä juridisia tekijöitä, johon ei pystytä tässä ottamaan suoraan kantaa.

Tutustu päihdeaiheiseen esihenkilövalmennukseen

Lue lisää

Lue lisää aiheesta

Päihteet ja työelämä. Työkykyjohtaminen

Päihteet ja työ

Millainen kulttuurillinen suhtautuminen organisaatiossanne on alkoholin ja muiden päihteiden käyttöön? Löytyykö henkilöstöhallinnolta ja esihenkilöiltä tietoisuus ja työkalut varhaiseen puuttumiseen ja työntekijän tukemiseen, kun avun tarve syntyy? Ota avuksi Päihdeongelmien tarkistuslista ongelman tunnistamiseen ja puheeksi ottoon.

Päihdeongelmat työympäristössä – näihin tulee aina tarttua matalalla kynnyksellä. Artikkeli

Päihdeongelmat työympäristössä

Päihdeongelmat ovat verrattain yleisiä, sillä eri tutkimusten mukaan jopa lähes puolet työikäisistä miehistä ja neljäsosa naisista käyttää liikaa alkoholia. Alkoholiriippuvaisista henkilöistä niinkin suuri osa kuin 70 prosenttia on mukana työelämässä. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu puuttua tilanteeseen, jos on syytä epäillä työntekijällä olevan työntekoa haittaava päihdeongelma. Puuttuminen on yksilön hyvinvoinnin lisäksi tärkeää myös organisaation näkökulmasta, sillä runsas alkoholinkäyttö lisää sairauspoissaoloja, kasvattaa työkyvyttömyyseläkkeen ja työttömyyden riskiä ja laskee työskentelyn tuottavuutta.

Esihenkilöt päihdeongelmien tunnistamisessa. Artikkeli

Esihenkilöt ovat avainasemassa päihdeongelmien tunnistamisessa

Alkoholi on laillinen päihde, jota käyttää valtaosa suomalaisista. Työnantajalla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta puuttua henkilöstönsä vapaa-ajan toimintaan, mutta tilanteissa, joissa vapaa-ajan käyttö vaikuttaa työhön, puuttuminen on perusteltua. Esihenkilöiden tehtävänä on matalalla kynnyksellä kysyä missä mennään, jos hän huolestuu työntekijän toiminnasta. Terveystalon vastaavan työterveyspsykologi Sanna Erosen mukaan suoruus on arvostavaa käytöstä ja kertoo välittämisestä, mutta toisen käytökseen puuttuminen on asia jota suurin osa ihmisistä välttää. Vaikka puheeksiotto on vaikeaa, on suurempi riski siirtää keskustelua pidemmälle.

Katso webinaaritallenne

Täytä yhteystietosi ja saat linkin tallenteeseen.