Strategia

Terveystalon tehtävänä on taistella terveemmän elämän puolesta.

Strategiamme on tuottaa tiedolla johdettua integroitua terveydenhuoltoa. Varmistamme vaikuttavimman ennaltaehkäisyn ja hoidon sekä parhaan asiakas- ja ammattilaiskokemuksen.

Terveystalolla on kaksi strategista tavoitetta:

 • Toimialan johtava kannattavuus
 • Myönteinen vaikutus koko yhteiskuntaan

Rakennamme tulevaisuuden kilpailuetumme kolmen peruspilarin varaan:

 1. Tiedolla johdettu integroitu hoito
 2. Paras työpaikka ammattilaisille
 3. Digitaaliset ratkaisut

Terveystalon liiketoiminta jakaantuu kolmeen segmenttiin, joilla on omat tavoitteensa strategiakaudelle:

Terveydenhuollon palveluissa tavoitteena on saavuttaa alan johtava kannattavuus kehittämällä hinnoittelua ja keskittymällä integroituun hoitoon hoitotulosten optimoimiseksi ja asiakasarvon maksimoimiseksi. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää digitaalisia ratkaisuja tehokkuuden, tuottavuuden, sekä hoidon jatkuvuuden parantamiseksi. Keskeistä on myös parhaiden alan osaajien houkutteleminen ja sitouttaminen Terveystaloon sekä ammattilaisten potilastyöhön käyttämän ajan maksimoiminen älykkäiden työkalujen ja prosessien avulla.

Portfolioliiketoiminnassa tavoitteena on itsenäinen arvonluonti kussakin liiketoiminta-alueessa.

Ruotsin liiketoiminnassa painopiste on menestyksekkään työterveyden laajentumisen jälkeen kannattavuuden parantamisessa ja laajentumisessa terveydenhuollon palveluihin.

 • vähintään 5 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu orgaanisen kasvun ja yritysostojen avulla
 • vähintään 12 % oikaistu EBITA-marginaali vuonna 2025
 • enintään 3,5-kertainen Nettovelka / oikaistu EBITDA
  Velkaantuminen voi kuitenkin tilapäisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.
 • maksaa vähintään 40 prosenttia tilikauden voitosta osinkona
  Ehdotetun osingon tulee kuitenkin ottaa huomioon Terveystalon pitkän aikavälin kehitystarpeet ja taloudellinen asema.

Käynnistimme vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä tulosparannusohjelman, jolla tavoitellaan vähintään 50 miljoonan euron inflaatiokorjattua, vuositason (run-rate) EBITA-parannusta vuoden 2024 loppuun mennessä. Ohjelmaan liittyvät toimenpiteet ovat keskittyneet kasvuun ja tehokkuuteen. Kasvua olemme vahvistaneet kehittämällä kaupallista toimintaa, panostamalla ammattilaisten rekrytointiin ja sitouttamiseen sekä optimoimalla resurssisuunnittelua. Tehokkuutta puolestaan olemme parantaneet kehittämällä asiakas- ja hoitopolkuja, optimoimalla fyysistä palveluverkostoa ja hankintoja, parantamalla tuottavuutta sekä yksinkertaistamalla toimintamalliamme. Ohjelma ylitti etuajassa sille asetetun alkuperäisen tavoitteen ja saavutimme vuonna 2023 noin 60 miljoonan euron vuositason tulosparannuksen. Oikaistu EBITA-vaikutus vuodelle 2023 oli noin 37 miljoonaa euroa.

Terveystalo-konsernissa on 1.1.2023 alkaen kolme raportointisegmenttiä: Terveyspalvelut, Portfolioliiketoiminnat ja Ruotsi.

Terveydenhuollon palvelut

Terveydenhuollon palvelut -liiketoimintasegmentti tarjoaa Suomessa asiakkaille integroituja hoitopolkuja ennaltaehkäisevistä työterveyden palveluista perusterveydenhuollon ja erikoislääketieteen palveluihin, diagnostiikkaan ja päiväkirurgiaan. Terveystalo tavoittelee Terveydenhuollon palvelut -segmentissä toimialan vahvinta kannattavuutta ja parasta hoidon vaikuttavuutta.

Portfolioliiketoiminnot

Portfolioliiketoiminnot -segmentti koostuu liiketoiminnoista, jotka tavoittelevat itsenäistä arvonluontia hyödyntäen Terveystalon kyvykkyyksiä kunkin tarpeen mukaan. Portfolioliiketoimintoihin kuuluvat julkisen sektorin ulkoistukset, henkilöstövuokrauspalvelut ja suunterveys, sekä muita liiketoimintoja kuten julkisen sektorin digitaaliset palvelut, kuntoutus-, lastensuojelu- ja hierontapalvelut sekä tulkkauspalvelut.

Ruotsi

Ruotsi-segmentti koostuu Feelgood tytäryhtiöiden työterveyteen, organisaatioiden johtamisen konsultointiin sekä riippuvuuksien ehkäisyn palveluihin keskittyvästä liiketoiminnasta Ruotsissa. Terveystalo tavoittelee Ruotsissa kannattavaa kasvua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.