Strategia

Missiomme on taistella terveemmän elämän puolesta. Visionamme on luoda datan ja pohjoismaisen osaamisen avulla maailma, jossa on vähemmän sairauspäiviä ja enemmän terveitä, onnellisia vuosia.

Missiomme ja visiomme toteuttamiseksi ja menestyksemme tueksi strategiassamme on määritelty vuosille 2021-2025 kaksi keskeistä tavoitetta:

 • Kannattavuudeltaan Pohjolan johtava toimija yksityisissä terveyspalveluissa
 • Asiakkaiden ja ammattilaisten suosikki

Laajentuminen hyvinvointipalveluissa sekä strategiset ja täydentävät yritysostot ovat myös keskeinen osa Terveystalon kasvustrategiaa.

Näiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi olemme määritelleet painopistealueet, joissa onnistumalla etenemme strategisia tavoitteita kohti:

 • Älykäs palvelualusta
  Palvelumme ovat sujuvimmin asiakkaiden saatavilla. Tarjoamme juuri sopivaa palvelua, ajasta, paikasta ja kanavasta riippumatta, hoitopolun alusta loppuun.
 • Terveyskumppani
  Ennakoimme asiakkaan tarpeita, luomme kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia palveluja, pidämme huolta, vahvistamme aktiivisesti suhdetta.
 • Kasvu uusilla markkinoilla
  Kasvamme Pohjolassa ja digitaalisissa palveluissa. 

imagem8b1h.png

Älykäs palvelualusta

Palvelumme ovat sujuvimmin asiakkaiden saatavilla. Tarjoamme juuri sopivaa palvelua, ajasta, paikasta ja kanavasta riippumatta, hoitopolun alusta loppuun.

Kysyntä uuden tyyppisille terveyspalveluille, hinnoittelumalleille ja siten operatiivisille toimintamalleille kasvaa samalla kun niukkuus terveydenhuollon ammattilaisista lisää tarvetta käyttää osaamista entistä älykkäämmin.

Kehitämme älykästä palvelualustaa, joka ohjaa kasvua, kannattavuutta, asiakastyytyväisyyttä ja sitoutumista. Toimialan älykkäimmällä palvelualustalla tarjoamme asiakkaalle juuri sopivaa palvelua, ajasta, paikasta ja kanavasta riippumatta, hoitopolun alusta loppuun. Asiakasohjauksen optimoinnilla ja palvelujen personoinnilla pystymme paitsi hyödyntämään omia resurssejamme tehokkaammin, parantamaan myös hoidon saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta ja tätä kautta asiakastyytyväisyyttä. Älykäs palvelualusta tukee asiakkaan koko hoitopolun johtamista, mikä rakennetaan aina alan parhaita hoitoprotokollia käyttäen mahdollisimman sujuvaksi ja vaikuttavaksi.

Terveyskumppani

Ennakoimme asiakkaan tarpeita, luomme kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia palveluja, pidämme huolta, vahvistamme aktiivisesti suhdetta.

Sairauksien hoidon lisäksi haluamme toimia asiakkaan terveyskumppanina tukemalla ja pitämällä yhteyttä, ennakoimalla asiakkaan tarpeita ja tarjoamalla kokonaisvaltaisia hyvinvointipalveluita. Digitaalisilla ratkaisuilla pyrimme tekemään asioinnista helppoa ja houkuttelevaa, sitouttamaan asiakkaita sekä tarjoamaan alustan jatkuvalle terveyskumppanuudelle ja personoiduille palveluille. Terveystalo-mobiilisovelluksella on jo yli 1,2 miljoonaa käyttäjää. Tuomme valikoimaan myös uusia, matalan kynnyksen hyvinvointipalveluita ja kehitämme asiakkaidemme elämänvaiheisiin sopivia palveluita.

Kasvua uusilla markkinoilla

Kasvamme Pohjolassa ja digitaalisissa palveluissa.

Terveystalo on Suomen suurin yksityisen terveydenhuollon tarjoaja sekä työterveyden selkeä markkinajohtaja Pohjoismaissa. Kasvumahdollisuutemme kotimaassa ovat rajalliset, joten suuntaamme katseemme uusille markkinoille. Pohjoismaat ovat meille luonteva laajenemissuunta. Feelgood yrityskauppa avasi meille oven Ruotsin kasvaville terveydenhuollon markkinoille paikallisen työterveyden johtavan toimijan kautta. Tavoitteenamme on kasvaa työterveydessä Ruotsin markkinoilla sekä orgaanisesti että lisäyritysostoin. Pidemmällä aikavälillä näemme Ruotsin työterveysmarkkinoiden hyvien kasvumahdollisuuksien lisäksi potentiaalia laajentaa palveluvalikoimaa Ruotsin markkinoilla kohti integroidumpia hoitoketjuja. Ruotsin liiketoimintamme kehittyi vuonna 2022 suunnitelmiemme mukaisesti ja liikevaihto kasvoi 151 prosenttia. Teimme kaksi yritysostoa työterveydessä ja laajensimme toimintaamme myös työterveyden ulkopuolelle ostamalla riippuvuushoitoon erikoistuneen Nämndemansgårdenin. Terveystalo on edelläkävijä terveydenhuollon digitalisaatiossa. Meillä on maailmanluokan osaamista asiakkaille ja ammattilaisille suunnatuissa digitaalisissa työkaluissa, joiden kehittämiseen olemme pitkäjänteisesti investoineet. Terveystalolla onkin vahvat edellytykset hyödyntää tätä osaamista myös muilla markkinoilla ja tuottaa tätä kautta merkittävää lisäarvoa eri sidosryhmille.

Käynnistimme lokakuussa 2022 kaksivuotisen tulosparannusohjelman, jolla nopeutamme strategian toteutusta ja taloudellisten tavoitteidemme saavuttamista. Ohjelma tähtää vähintään 50 miljoonan euron vuotuiseen inflaatiokorjattuun tulosparannukseen vuoden 2024 loppuun mennessä. Valtaosan tavoitelluista hyödyistä arvioidaan toteutuvan jo vuoden 2023 aikana. Ohjelman toimenpiteet keskittyvät koviin kustannussäästöihin, kaupallisiin ja tuottavuutta parantaviin toimenpiteisiin liikevaihdon kasvattamiseksi sekä strategisiin kehitystoimenpiteisiin tarjonnan kasvattamiseksi ja myyntikatteen vahvistamiseksi.

Toimintamallin muutos oli yksi ohjelman ensimmäisistä konkreettisista askelista. Tehdyillä muutoksilla selkeytettiin rooleja ja vastuita ja vahvistettiin erillisten liiketoimintojen itsenäistä, tehokasta johtamista sekä ehjien hoitopolkujen ja laadukkaan hoidon toteutumista. Uusi organisaatio muodostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Terveydenhuollon palveluista, Portfolioliiketoiminnoista sekä Ruotsin liiketoiminnasta.

Terveydenhuollon palvelut -organisaatio vastaa kokonaisuudessaan kaikista lääkärikeskusverkostossamme tuotettavista palveluistamme kaikille asiakasryhmille. Terveydenhuollon palveluissa tavoittelemme korkeaa kannattavuutta ja markkinaa nopeampaa kasvua.

Portfolioliiketoiminnat vastaavat erillisistä liiketoiminnoista tavoitteenaan vahvistaa niiden itsenäistä kehitystä, johtamista ja arvonluontia. Portfolioliiketoimintoihin kuuluvat suunterveys, julkisen sektorin kumppanuudet, henkilöstöpalvelut, lastensuojelu, julkinen digiterveys, hierontaliiketoiminta, kuntoutuspalvelut sekä tulkkauspalvelut.

Ruotsissa haemme voimakasta ja kannattavaa kasvua keskipitkällä aikavälillä.

imageni46h.png