Strategia

Terveystalon tehtävänä on taistella terveemmän elämän puolesta.

Strategiamme on tuottaa tiedolla johdettua integroitua terveydenhuoltoa. Varmistamme vaikuttavimman ennaltaehkäisyn ja hoidon sekä parhaan asiakas- ja ammattilaiskokemuksen. Toteuttaaksemme tehtäväämme, Terveystalolla on kaksi strategista tavoitetta:

  • toimialan johtava kannattavuus
  • myönteinen vaikutus koko yhteiskuntaan

Terveystalo toimii kasvavilla ja kannattavilla markkinoilla, joita tukevat megatrendit, kuten ikääntyvä väestö, kroonisten sairauksien yleistyminen ja terveydenhuollon digitalisaatio, sekä julkisen terveydenhuollon hoitojonot. Terveystalo hyödyntää näillä markkinoilla ydinkyvykkyyksiään; kehittyneitä digiratkaisuja, laajaa fyysistä toimipisteiden verkostoa, integroidun hoidon asiantuntemusta sekä asemaansa alan ammattilaisten halutuimpana työpaikkana.

Terveystalon liiketoiminta jakaantuu kolmeen segmenttiin, joilla on omat tavoitteensa strategiakaudelle:

Terveydenhuollon palveluissa tavoitteena on saavuttaa alan johtava kannattavuus kehittämällä hinnoittelua ja keskittymällä integroituun hoitoon hoitotulosten optimoimiseksi ja asiakasarvon maksimoimiseksi. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää digitaalisia ratkaisuja tehokkuuden, tuottavuuden, sekä hoidon jatkuvuuden parantamiseksi. Keskeistä on myös parhaiden alan osaajien houkutteleminen ja sitouttaminen Terveystaloon sekä ammattilaisten potilastyöhön käyttämän ajan maksimoiminen älykkäiden työkalujen ja prosessien avulla.

Portfolioliiketoiminnassa tavoitteena on itsenäinen arvonluonti kussakin liiketoiminta-alueessa.

Ruotsin liiketoiminnassa painopiste on menestyksekkään työterveyden laajentumisen jälkeen kannattavuuden parantamisessa ja laajentumisessa terveydenhuollon palveluihin.

  • vähintään 5 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu orgaanisen kasvun ja yritysostojen avulla
  • vähintään 12 % oikaistu EBITA-marginaali vuonna 2025
  • enintään 3,5-kertainen Nettovelka / oikaistu EBITDA
    Velkaantuminen voi kuitenkin tilapäisesti ylittää tavoitetason, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.
  • maksaa vähintään 40 prosenttia tilikauden voitosta osinkona
    Ehdotetun osingon tulee kuitenkin ottaa huomioon Terveystalon pitkän aikavälin kehitystarpeet ja taloudellinen asema.

Terveystalo käynnisti lokakuussa 2022 kaksivuotisen tulosparannusohjelman, jolla nopeutetaan strategian toteutusta ja taloudellisten tavoitteidensaavuttamista. Ohjelma tähtää vähintään 50 miljoonan euron vuotuiseen inflaatiokorjattuun tulosparannukseen vuoden 2024 loppuun mennessä. Valtaosan tavoitelluista hyödyistä arvioidaan toteutuvan jo vuoden 2023 aikana. Ohjelman toimenpiteet keskittyvät koviin kustannussäästöihin, kaupallisiin ja tuottavuutta parantaviin toimenpiteisiin liikevaihdon kasvattamiseksi sekä strategisiin kehitystoimenpiteisiin tarjonnan kasvattamiseksi ja myyntikatteen vahvistamiseksi.

Terveystalo-konsernissa on 1.1.2023 alkaen kolme raportointisegmenttiä: Terveyspalvelut, Portfolioliiketoiminnat ja Ruotsi.

Terveydenhuollon palvelut

Terveydenhuollon palvelut -liiketoimintasegmentti tarjoaa Suomessa asiakkaille integroituja hoitopolkuja ennaltaehkäisevistä työterveyden palveluista perusterveydenhuollon ja erikoislääketieteen palveluihin, diagnostiikkaan ja päiväkirurgiaan. Terveystalo tavoittelee Terveydenhuollon palvelut -segmentissä toimialan vahvinta kannattavuutta ja parasta hoidon vaikuttavuutta.

Portfolioliiketoiminnot

Portfolioliiketoiminnot -segmentti koostuu liiketoiminnoista, jotka tavoittelevat itsenäistä arvonluontia hyödyntäen Terveystalon kyvykkyyksiä kunkin tarpeen mukaan. Portfolioliiketoimintoihin kuuluvat julkisen sektorin ulkoistukset, henkilöstövuokrauspalvelut ja suunterveys, sekä muita liiketoimintoja kuten julkisen sektorin digitaaliset palvelut, kuntoutus-, lastensuojelu- ja hierontapalvelut sekä tulkkauspalvelut.

Ruotsi

Ruotsi-segmentti koostuu Feelgood tytäryhtiöiden työterveyteen, organisaatioiden johtamisen konsultointiin sekä riippuvuuksien ehkäisyn palveluihin keskittyvästä liiketoiminnasta Ruotsissa. Terveystalo tavoittelee Ruotsissa kannattavaa kasvua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.