Työkykyjohtaminen

Mielen hyvinvoinnin huomioiminen on tärkeä osa työkykyjohtamista

Mielenterveysongelmista johtuvat sairauspoissaolot ja työkykyriskit ovat olleet kasvussa jo useiden vuosien ajan. Samalla mielenterveyskuntoutujien osuus on kasvanut ja mielenterveydenhäiriöt ovat nousseet yleisimmäksi syyksi siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Vuonna 2022 mielenterveydelliset syyt kattoivat yli kolmanneksen kaikista työeläkekuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepäätöksistä. Työnantajan on siis yhä tärkeämpää huolehtia työntekijöiden mielenterveydestä ennaltaehkäisevästi, jotta työntekijöiden ja työyhteisön työkyky säilyy. Työterveystiimimme ja työnhyvinvoinnin palvelumme ovat tukenasi mielen hyvinvoinnin työkykyjohtamisessa. Haluatko tietää lisää? Lataa Mielenpalveluista kertova esitteemme.

Ennakoi työkykyriskit ja johda työntekijöidesi mielenterveyttä.

Ennakoi työkykyriskit ja johda työntekijöidesi mielenterveyttä

  • Mielenterveysongelmat voivat alentaa työntekijöiden ja työyhteisön työkykyä sekä työssä pärjäämistä. Esihenkilön on tärkeää tunnistaa työntekijöidensä psykososiaaliset kuormitustekijät ja ennakoida niihin liittyvät riskit.
  • Terveystalon työterveystiimin tuella voit seurata ennakoivia signaaleja, joita havaitaan tukiälyn avulla. Esihenkilö saa tukiälyn avulla tietoa muun muassa muistikuormituksesta ja terveyskyselyn perusteella havaituista riskeistä. Digitaalinen Suunta-palvelu yhdistää kaiken mitä tarvitset terveen työyhteisön rakentamiseksi.
  • Sinun ei tarvitse jäädä yksin työntekijöidesi mielenterveyden johtamisen ja siitä huolehtimisen kanssa - Terveystalon osaavat työterveystiimit ovat apunasi.

Tutustu mielenterveyttä tukeviin työterveyspalveluihimme

Työterveyden lyhytpsykoterapia – vaikuttavaa hoitoa nopeasti.

Työterveyden lyhytpsykoterapia – vaikuttavaa hoitoa nopeasti

Työterveyden lyhytpsykoterapia on vaikuttava hoitomuoto niin kustannustehokkuudeltaan kuin inhimillisesti ja sillä voidaan lisätä psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä, vähentää mielialaoireita sekä tukea työhön paluuta ja ennaltaehkäistä sairauspoissaolojen tarvetta.

Mielen chat ja sparri - tukea matalalla kynnyksellä.

Mielen chat ja sparri - tukea matalalla kynnyksellä

Mielen chat ja sparri on matalan kynnyksen digitaalinen palvelukokonaisuus, jossa koulutetut ammattilaisemme tarjoavat nopeasti helpotusta huoliin ja apua mielen taitojen vahvistamiseen ennen mielen ongelmien mutkistumista.

Psykologisesti Terve Työpaikka™.

Psykologisesti Terve Työpaikka™

Psykologisesti Terve Työpaikka™ -mallimme avulla autamme vähentämään mielenterveysperusteisia sairauspoissaoloja työpaikallasi. Valmennamme ylintä johtoa, esihenkilöstöä ja muuta henkilöstöä sekä annamme työkaluja.

Oletko työterveysasiakkaamme?

Mielenterveyttä tukevilla palveluilla saadaan vaikuttavia tuloksia. Lisää henkilöstösi hyvinvointia Mielen chat ja sparrin ja Työterveyden lyhytpsykoterapian avulla. Ota palvelut osaksi työterveyttä, voit lisätä Mielen hyvinvoinnin palvelut yrityksesi työterveyssopimukseen tästä.

Lisää Mielenpalvelut sopimukseen

Etkö vielä ole asiakkaamme?

Pyydä meiltä tarjous työterveyspalveluista ja Mielen hyvinvoinnin palveluista yrityksellesi.

Pyydä tarjous työterveyspalveluista

"Aivan kuin muitakin sairauksia, myös mielenterveyden kuormitusta tulee hoitaa varhaisessa vaiheessa. Oikea-aikainen hoitoon pääsy vähentää tutkitusti mielenterveys-poissaolojen lisäksi inhimillistä kärsimystä ja vaikuttaa myönteisesti sekä koko työyhteisön jaksamiseen että yksilöön ja hänen perheeseensä."

Tuija Turunen, johtava psykologi

Referenssit - vaikuttavia tuloksia mielenterveyttä tukevilla palveluilla

Mittaaminen ja seuraaminen työterveytesi tukena

Lue lisää mielenterveyteen liittyvistä aiheista

Tietopaketit mielen aiheista

Mielenterveysongelmat ja työ. Tietopaketti

Mielenterveysongelmat ja työ

Mielenterveysongelmat ovat merkittävä pitkittyviä sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä aiheuttava sairausryhmä. Erityisesti masennus sekä ahdistuneisuushäiriöt ovat yleistyneet viime vuosikymmenten aikana ja erittäin poikkeukselliset viime vuodet ovat entisestään lisänneet ahdistuneisuutta. Työpaikan tukitoimilla voidaan vaikuttaa työkyvyn säilymiseen ja tukea työntekijän voimavaroja.

Työuupumus eli burn out Tietopaketti

Työuupumus eli burn out

Työuupumus eli burn out kehittyy tilanteessa, jossa työntekijä on altistunut pitkäkestoiselle työstressille. Pelkkä suuri työmäärä harvoin johtaa työuupumukseen. Työuupumukseen usein liittyy lähes aina muitakin työtilanteen ristiriitoja, kuten huonot vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, työyhteisön tuen puute tai puutteet esihenkilötyössä. Erityisesti työuupumusta aiheuttaa tilanne, jossa työntekijällä ei ole mahdollisuuksia saada työssään onnistumisen kokemuksia. Työuupunut työntekijä on jatkuvasti hyvin väsynyt, eikä tämä väsymys helpota levolla. Hän kokee, ettei enää selviä työtehtävistään ja häneen kohdistuvista odotuksista. Mitä aikaisemmassa vaiheessa työuupumus tunnistetaan, sitä paremmat mahdollisuudet siitä on toipua kohtuullisessa ajassa ja ehkäistä työuupumukseen liittyvien sairauksien, kuten masentuneisuuden, puhkeaminen.

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Tietopaketti

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat muun muassa mielekkäät työtehtävät, turvallinen työyhteisö, aktiivinen johtaminen sekä työntekijän terveys. Kun työhyvinvoinnin osatekijät ovat kunnossa, työntekijä jaksaa hyvin työssään ja tulosta syntyy. Työhyvinvoinnin asiantuntijana tarjoamme monipuoliset palvelut ja osaavat ammattilaiset kumppaniksi koko organisaatiosi työhyvinvoinnin tueksi.

Pyydä tarjous ja kysy lisää

Mielenterveyttä tukevilla palveluilla saadaan vaikuttavia tuloksia. Lisää henkilöstösi hyvinvointia Mielen chat ja sparrin ja Työterveyden lyhytpsykoterapian avulla. Ota palvelut osaksi työterveyttä, voit lisätä Mielen hyvinvoinnin palvelut yrityksesi työterveyssopimukseen tästä.

Tarjouspyyntö työterveyspalveluista

Työtä terveemmän elämän puolesta

Haluatko tietää lisää? Lataa Mielenpalveluista kertova esitteemme

Matalan kynnyksen ennaltaehkäisevä Mielen chat ja sparri -palvelukokonaisuus ja tutkitusti vaikuttava Työterveyden lyhytpsykoterapia auttavat mielen haasteissa. Tilaa Mielenpalveluista kertova esitteemme sähköpostiisi ja tutustu ratkaisuihimme.