ELY-keskukset, TE-toimistot ja KEHA-keskus: Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluilla parempaa työkykyä

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen henkilöstön mielenterveyspoissaolot olivat nousseet ja tähän työkykyriskiin haluttiin tarttua nopeasti. Henkilöstön psyykkisen kuormituksen hallintaan haettiin ratkaisuja työterveyden matalan kynnyksen mielenhyvinvointia tukevista palveluista ja työterveyden lyhytpsykoterapiasta, minkä lisäksi mielenhyvinvoinnin tärkeyttä korostettiin sisäisesti organisaatiokulttuurissa. Matalan kynnyksen mielenhyvinvointia tukevat palvelut on nyt otettu hyvin käyttöön, palvelut ovat helposti löydettävissä ja käyttökokemukset positiivisia. Lisäksi lyhytpsykoterapiaan osallistuneiden psyykkiset oireet vähenivät merkittävästi ja vastaavasti koettu psyykkinen hyvinvointi lisääntyi.

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen henkilöstön tehtäväkenttä on hyvin monimuotoinen. ELY-keskuksessa on kolme toimialaa; liikenne, ympäristö ja elinkeino, joten tehtävänkuvasta riippuen työ voi olla fyysisempää maasto- ja rakennustyötä tai vahvasti asiakaspalveluhenkistä työtä yritysasiakkuuksien tai yksityishenkilöiden kanssa. TE-toimistoissa työskennellään vaativissa asiantuntijatehtävissä ja suuri osa työstä tehdään asiakasrajapinnassa. KEHA-keskus on edellä mainittujen organisaatioiden yhteinen kehittämis- ja hallinto-organisaatio. 

Erityisesti asiakasrajapinnassa työskentelevien psyykkinen kuormitus on viime vuosina kasvanut sekä yleisen huolta aiheuttavan maailmantilanteen, että alalle suunniteltujen toiminnan rakennemuutosten myötä, sillä TE-palveluiden siirtoa kuntiin vuoden 2025 alusta on suunniteltu jo vuodesta 2020 alkaen. Kuormitus on näkynyt mielenterveysperusteisten poissaolojen kasvuna, johon yhtenä ratkaisuna organisaatiossa on otettu koko henkilöstön käyttöön Terveystalon työterveyden matalan kynnyksen mielenhyvinvoinnin tukipalvelut Mielen chat ja sparri sekä mieltä hoitava työterveyden lyhytpsykoterapia.

Sirpa Siikaluoma ELY.jpg

KEHA-keskuksen työhyvinvointi- ja rekrytointipalvelut -ryhmän päällikkö Sirpa Siikaluoma.

Mielen chat ja sparri on ollut tarjolla koko organisaation henkilöstölle jo vuoden 2020 keskivaiheilta lähtien. Valtaosa chatissa asioineista jatkaa mielen kuorman purkamista sparrivastaanotolla, mutta osa ohjataan eteenpäin työterveyden vastaanotolle lääketieteellisen huolen perusteella, jotta mahdolliseen työkykyriskiin onnistuttaisiin tarttumaan varhaisessa vaiheessa. 

- Vuosi 2020 muistetaan varmasti koko maailmaa järisyttäneestä koronapandemiasta, joka aiheutti meidänkin henkilöstöllemme tarpeen saada purkaa mielen kuormaa ammattilaisen kanssa. Akuutilla pandemiahetkellä onnistuimme ottamaan matalan kynnykset mielenterveyspalvelut käyttöön ketterästi, mikä osaltaan tuki henkilöstömme jaksamista ja auttoi haastavan tilanteen käsittelyssä. Koronaan liittyvä huoli on jo väistymässä, mutta yhteydenoton syissä näkyy edelleen hyvin se, kuinka työstä riippumattomat tekijät ja henkilökohtaisen elämän kuormittavuus vaikuttavat työkykyyn, kertoo KEHA-keskuksen työhyvinvointi- ja rekrytointipalvelut -ryhmän päällikkö Sirpa Siikaluoma.

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut on henkilöstön joukossa löydetty hyvin, sillä niistä tiedottaminen ei jäänyt kertaluonteiseksi kampanjaksi käyttöönottohetkellä. 

- Pelkkä maininta työterveyssopimuksessa ei vielä muuta asioita, vaan tärkeintä on, että organisaatiossa on kulttuuri, jossa mielenterveyden pulmatilanteisiin suhtaudutaan hyväksyttävästi ja osataan ohjata ihmiset hoidon piiriin. Meillä johdolla ja esihenkilöillä on tärkeä rooli pitää asiaa säännöllisesti esillä ja muistaa muistuttaa palveluiden olemassaolosta, täydentää KEHA-keskuksen työhyvinvointiasiantuntija Kaarina Autio.

 

Kaarina Autio ELY.jpg

KEHA-keskuksen työhyvinvointiasiantuntija Kaarina Autio.

Vaikuttavia tuloksia työterveyden lyhytpsykoterapialla 

Kasvaviin mielenterveyspoissaoloihin ELY-keskuksissa, TE-toimistoissa ja KEHA-keskuksessa reagoitiin ottamalla vuoden 2022 alusta käyttöön myös työterveyden lyhytpsykoterapia, jonka tavoitteena oli tukea henkilöstön työkykyä ja antaa apua vaikeiden tunteiden kanssa pärjäämiseen, jotta vältyttäisiin pitkiltä mielenterveysperusteisiltä poissaoloilta.  

- Meille lyhytpsykoterapiasta on kantautunut positiivista palautetta sekä työntekijöiltä että esihenkilöiltä. Hoitojakson päätteeksi tehdystä seurantatutkimuksesta selvisi, että lyhytpsykoterapiaan osallistuneiden henkilöiden koettu psyykkinen hyvinvointi ja toimintakyky paranivat ja mielialaoireet lievittyivät erittäin lievälle tasolle, joten ensimmäisen vuoden perusteella tulokset ovat vaikuttavia, Siikaluoma summaa. 

- Muutoksen suuruus ja siten lyhytpsykoterapian vaikuttavuus on tässäkin organisaatiossa ollut kliinisesti merkittävällä tasolla. Hoitojakson päätteeksi kootuissa palautteissa on kiitelty myös sitä, kuinka terapia on antanut työkaluja kuormituksen hallintaan, sanoo Terveystalon johtava psykologi Tuija Turunen.

imagebs8k.png

*Kuvassa koettu hyvinvointi ja toimintakyky ovat käänteisiä osioita, jossa korkeampi pistemäärä merkitsee vähäisempää koettua hyvinvointia tai toimintakykyä.

ELY-keskukset, TE-toimistot ja KEHA-keskus pähkinänkuoressa

  • Organisaatioon kuuluu 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa ja KEHA-keskus, joka on edellä mainittujen organisaatioiden yhteinen kehittämis- ja hallinto-organisaatio, eli 31 virastoa. 
  • Henkilöstöä noin 8.000
  • ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. Tehtävät jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: elinkeinot, työvoima ja osaaminen; liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat. 
  • TE-palvelujen tehtävänä on turvata osaavan työvoiman saatavuus, työllistää työnhakijat nopeasti sekä parantaa yritysten, yhteisöjen ja muiden työnantajien toimintaedellytyksiä.

Haluatko tietää lisää? Lataa Mielenpalveluista kertova esitteemme

Matalan kynnyksen ennaltaehkäisevä Mielen chat ja sparri -palvelukokonaisuus ja tutkitusti vaikuttava Työterveyden lyhytpsykoterapia auttavat mielen haasteissa. Tilaa Mielenpalveluista kertova esitteemme sähköpostiisi ja tutustu ratkaisuihimme.


Parempi työkyky ja mielen hyvinvointi

Tutustu mielenterveyttä tukeviin työterveyspalveluihimme: Työterveyden lyhytpsykoterapiaan ja Mielen chat ja sparriin. Ota palvelut vaivattomasti yrityksesi käyttöön.

Tutustu Mielen hyvinvoinnin palveluihimme

 

Lue lisää asiakastarinoitamme

Kaikki toimialat ja työlajit erityispiirteineen ja vaatimuksineen ovat meille tuttuja. Täältä näet muutamia esimerkkejä siitä miten olemme asiakkaidemme mielestä onnistuneet.