Työkykyjohtaminen

Fyysisen työkyvyn ylläpitäminen on työntekijän ja työnantajan yhteinen vastuu

Fyysinen työkyky on olennainen osa työntekijän työssä jaksamista  ja sen ylläpitämisestä huolehtii niin työnantaja kuin työntekijä itse. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yksi suurimmista yksittäisistä sairauspoissaolojen aiheuttajista ja toiseksi suurin työkyvyttömyyseläkkeen aiheuttaja. Fyysisestä työkyvystä huolehtiminen on tärkeää fyysistä työtä tekevien lisäksi myös staattisissa tehtävissä työskenteleville. Me työterveydessä tuemme fyysisen työkyvyn johtamisessa, sairauspoissaolojen vähentämisessä ja työn tehokkuuden optimoinnissa. Autamme työnantajaa, esihenkilöä ja työntekijää fyysisen työkyvyn ylläpitämisessä.

Fyysisten työkykyriskien ennaltaehkäiseminen

  • On tärkeää, että työntekijän fyysiset ominaisuudet ja kunto ovat sopivia työn fyysisiin vaatimuksiin. Tämän vuoksi työntekijän fyysinen kunto kartoitetaan tarvittaessa alkutarkastuksessa esimerkiksi lihaskunnon tai hapenottokyvyn osalta. Työterveydessä teemme lisäksi kartoituksen työntehtävien fyysisestä kuormittavuudesta, mikä auttaa arvioimaan työntekijän toimintakykyä suhteessa työn vaatimuksiin.
  • Työn fyysisten riskien tunnistaminen ohjaa terveystarkastusten kohdentamista. Tämä auttaa myös toimialakohtaisten terveystarkastusten suunnittelussa. Fyysisillä aloilla työterveystarkastukset tekee jatkossa yhä useammin työfysioterapeutti, sillä fyysisillä aloilla sairauspoissaolojen syyt liittyvät pitkälti tuki- ja liikuntaelinsairauksiin tai muihin fyysisen terveyden ongelmiin. Näin mahdolliset ongelmat voidaan ennakoida tai tunnistaa ajallaan entistäkin paremmin.
  • Työterveystarkastuksissa keskustellaan myös vapaa-ajan aktiivisuudesta ja liikkumisesta etenkin, jos työ itsessään on kovin staattista. Myös istuminen ja paikallaan oleminen ovat kuormittavia vartalolle, joten sopivalla aktiivisuudella voidaan ylläpitää fyysistä työkykyä tai ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelinsairauksia.

Johda työntekijöidesi fyysistä työkykyä

  • Työantajan tulee varmistaa fyysisen työympäristön toimivuus, turvallisuus sekä ergonomia. Tällä tarkoitetaan sitä, että työn tekemisen tulisi olla esteetöntä ja työkuormitus työntekijälle sopivaa. Työnantajan ja esihenkilön vastuulla on luoda puitteet hyvälle työympäristölle.
  • Fyysisesti passiivisessa työssä on tärkeää, että työntekijä voi lisätä aktiivisuuttaan työpäivän aikana työasentoja vaihtamalla, tauottamalla työtään, tekemällä taukoliikkeitä tai kävelypalaverien avulla. Esihenkilön tulee kannustaa työntekijöitään lisäämään työpäivän aikaista aktiivisuutta. Työnantaja voi mahdollistaa Terveystalon Oma valmentaja -toiminnon työntekijöiden fyysisen kunnon ylläpitämiseksi.
  • Fyysisen työkyvyn johtamisessa on oleellista varmistaa, että työntekijät on ohjattu ylläpitämään fyysistä työkykyään myös itse. Työnantaja voi tarjota esimerkiksi ergonomisia ja turvallisia työvälineitä, taukojumppaohjeita tai valmennusta tämän varmistamiseksi. Esihenkilön on tärkeää kannustaa työntekijöitään aktiivisuteen työpäivän aikana.
  • Jos työntekijän fyysisessä työkyvyssä huomataan haasteita suhteessa työn vaatimuksiin, aloitetaan työkyvyn tukeminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Me autamme fyysisen työkyvyn mittaamisessa ja seuraamisessa

Työterveys tukenasi

Me työterveydessä autamme organisaatiosi työntekijöiden fyysisen työkyvyn ylläpitämisessä ja johtamisessa. Vahvuutemme on oikea-aikaisuus: tunnistamme ja ennaltaehkäisemme ongelmia jo ennen niiden puhkeamista, reagoimme varhain tilanteen niin vaatiessa ja hoidamme akuutit tilanteet. Olemme siis sinun ja työntekijöidesi apuna koko matkan, oli kyse sitten ennaltaehkäisevistä toimista, työpaikalla sattuneista pienistä tuki-ja liikuntaelintapaturmista tai pidempiaikaisesta ja kuntoutusta vaativasta ongelmasta.

Varmista organisaatiollesi paras apu työkyvystä huolehtimiseen

Pyydä tarjous työterveyspalveluistamme

Työterveyshoitaja Inkeri Harju tekee työtä terveemmän elämän puolesta