Vastuullisuustavoitteisiin sidottu rahoituksen viitekehys

Terveystalo on laatinut vastuullisuustavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehyksen (Sustainability-Linked Finance Framework), jonka puitteissa se voi laskea liikkeeseen arvopapereita, kuten joukkovelkakirjalainoja. Terveystalon vastuullisuuteen sidottu rahoituskehys yhdistää vastuullisuuden rahoitukseen ja auttaa sijoittajia ymmärtämään yhtiön ydinarvoja ja vahvaa sitoutumista vastuullisuustavoitteisiin.

Hoidon laadun ja vaikuttavuuden edistäminen on yksi Terveystalon vastuullisuustavoitteista. Terveystalo on valinnut viitekehyksen avainmittareiksi (Key Performance Indicator, KPI) mielenterveysongelmien hoidon ja asiakastyytyväisyyden. Nämä mittarit heijastavat keskeisiä kestävyyden haasteita terveydenhuollossa. Mielenterveysongelmat ovat yksi yleisimmistä sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläkkeelle jäämisen syistä Suomessa. Terveystalo pyrkii luomaan ratkaisuja tähän kasvavaan ongelmaan edistämällä asianmukaisen hoidon saatavuutta. Myös potilaan oma hoitokokemus on keskeinen osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Tästä syystä Terveystalo on valinnut toiseksi KPI:ksi asiakastyytyväisyyden (NPS, Net Promoter Score). Viitekehyksen mukaisesti liikkeeseen laskettujen arvopapereiden taloudelliset ominaisuudet olisivat sidoksissa näiden kahden vastuullisuustavoitteen saavuttamiseen.

Viitekehys on kehitetty kansainvälisen pääomamarkkinayhdistyksen (International Capital Markets Association, ICMA) luoman vapaaehtoisen Sustainability-Linked Bond -periaatekokoelman (SLBP) sekä Loan Market Associationin (LMA), Asia Pacific Loan Market Associationin (APLMA) ja Loan Syndications & Trading Associationin (LSTA) luomien Sustainability Linked Loan -periaatteiden (SLLP) mukaisesti. ISS ESG:n antama ulkopuolinen arvio vahvistaa viitekehyksen olevan SLBP:n ja SLLP:n periaatteiden mukainen.

OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat neuvonantajina vastuullisuustavoitteisiin liittyen.

Dokumentit