Sijoittajat

Raportit ja esitykset

Tältä sivulta löydät kaikki Terveystalo Oyj:n julkaisemat taloudelliset raportit ja esitykset.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024


Terveystalo Oyj julkaisi vuoden 2024 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksensa perjantaina 26.4.2024.

Vuosikertomus 2023

Terveystalo Oyj julkaisi vuosikertomuksensa vuodelta 2023 22.2.2024.

 Vuosikertomus 2022 koostuu neljästä osasta:

 • Vuosi 2023 esittelee perustiedot Terveystalon liiketoiminnasta, markkinaympäristöstä, strategiasta ja arvonluonnista.  
 • Vastuullisuus kuvaa Terveystalon vastuullisuustyötä ja sen tuloksia. Vastuullisuusosio on laadittu GRI Standards -raportointiohjeistoon viitaten.
 • Hallinnointi pitää sisällään selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemispolitiikan, sekä palkitsemisraportin.
 • Talous pitää sisällään toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sisältyy hallituksen toimintakertomukseen.

Terveystalo julkaisee tilinpäätöksensä European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti myös Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) -tiedostona. 

Tilinpäätöstiedote 2023

 

Raportit ja esitykset arkisto

Tilinpäätöstiedote 2023

Terveystalo julkaisi tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2023 14.2.2024.

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023

Terveystalo julkaisi tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsauksensa 27.10.2023.

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023

Terveystalo Oyj julkaisi vuoden 2023 puolivuosikatsauksensa 18.7.2023. 

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023

Terveystalo julkaisi tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsauksensa 28.4.2023. 

Vuosikertomus 2022

Terveystalo Oyj julkaisi vuosikertomuksen vuodelta 2022 17.2.2023. Vuosikertomus 2022 koostuu neljästä osasta:

 • Vuosi 2022 esittelee vuoden aikana tapahtunutta strategista kehitystä ja tärkeimpiä tapahtumia.
 • Vastuullisuus kuvaa Terveystalon vastuullisuustyötä ja sen tuloksia. Vastuullisuusosio on laadittu GRI Standards- raportointiohjeistoon viitaten.
 • Hallinnointi pitää sisällään selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemispolitiikan, sekä palkitsemisraportin.
 • Talous pitää sisällään tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sisältyy hallituksen toimintakertomukseen.

Tilinpäätös on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti myös XHTML-tiedostona.

Tilinpäätöstiedote 2022

Terveystalo julkaisi vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteensa perjantaina 10.2.2023 

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022

Terveystalo Oyj julkaisi tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksensa torstaina 27.10.2022.

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022

Terveystalo julkaisi tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksen 19.7.2022.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022

Terveystalo julkaisi tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen 28.4.2022

Inderes Sijoittajapäivä 23.5.2022

Vuosikertomus 2021

Terveystalo Oyj julkaisi vuosikertomuksen vuodelta 2021 18.2.2022. Vuosikertomus 2021 koostuu neljästä osasta:

 • Vuosi 2021 esittelee vuoden aikana tapahtunutta strategista kehitystä ja tärkeimpiä tapahtumia
 • Vastuullisuus kuvaa Terveystalon vastuullisuustyötä ja sen tuloksia ja se noudattaa GRI Standards -raportointiohjeiston perustasoa (Core).
 • Hallinnointi pitää sisällään selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemispolitiikan, sekä palkitsemisraportin.
 • Talous pitää sisällään tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sisältyy hallituksen toimintakertomukseen.

Tilinpäätös on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti myös XHTML-tiedostona.

Tilinpäätöstiedote 2021

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021

Yritystodistusohjelma