Terveystalon tapa viestiä

Terveystalon strategisena tavoitteena on olla pohjoismaisen terveydenhuollon edelläkävijä, ja yksi arvoistamme on toimia yhteiseksi hyväksi vastuullisena yhteiskunnallisena uudistajana. Tähän liittyy myös vastuu viestinnästämme: pyrimme aina viestimään koko terveydenhuollon toimialaa ja yhtiötämme koskevista asioista selkeästi ja ymmärrettävästi ja siten edistämään yhteiskunnallista keskustelua ja avoimuutta terveydenhuoltoa, lääketiedettä ja terveyspalveluliiketoimintaa koskevissa asioissa.

Tavoitteenamme viestinnän keinoin on:

  1. Kertoa yhtiömme toiminnasta läpinäkyvästi ja käydä keskustelua meille tärkeiden sidosryhmien kanssa.   
  2. Vahvistaa Terveystalon yhtiö- ja työnantajamielikuvaa sekä herättää kiinnostusta asiantuntijoitamme ja palveluitamme kohtaan.
  3. Tukea yhtiön johtoa ja strategisten tavoitteiden saavuttamista sisäisen viestinnän avulla sekä pyrkiä rakentamaan yhteishenkeä ja terveystalolaisuutta ja tukemaan sisäisiä vuorovaikutussuhteita.

Vastuullisuus ja periaatteet

Terveystalon viestintää ohjaavat arvomme: kaiken keskellä ihminen, lääketiede luotsaa ja yhteiseksi hyväksi. Pyrimme mahdollisimman laadukkaaseen ja kohderyhmälähtöiseen viestintään eri viestinnän keinojen ja kanavien avulla. Olemme aktiivisia viestijöitä ja ymmärrämme, että kaikki viestintä vaikuttaa yhtiön maineeseen. Emme kuitenkaan kommentoi yhtiön toiminnan kannalta luottamuksellisia tai keskeneräisiä liiketoimia, huhuja, kilpailijoiden asioita, asiakkuuksia, sopimusten sisältöä tai ylipäätään asiakkaan toimintaa ilman asiakkaan lupaa.

Terveystalo vaalii kaikessa toiminnassa potilasturvallisuutta ja potilastietoturvaa. Olemme sitoutuneet globaaleihin viestinnän eettisiin ohjeisiin, kuten Ateenan koodiin. Tutustu myös Terveystalon eettisiin ohjeisiin ja tiedonantopolitiikkaan.

Käytännön ohjaus

Terveystalon viestintää johtavat ja ohjaavat yhtiön toimitusjohtaja ja viestintäyksikkö.

Kaikki terveystalolaiset ovat viestijöitä omassa roolissaan ja kannustamme heitä aktiiviseen viestintään. Lukuisat Terveystalon asiantuntijat ja ammatinharjoittajat toimivat yhtiön tärkeinä puhehenkilöinä ja asiantuntijoina esimerkiksi median suuntaan. Kaikkien Terveystalon nimissä viestiviä opastetaan ymmärtämään toimintaamme liittyvät eettiset arvot. Jokaisella Terveystalossa työskentelevällä on myös tiedonhankkimisvelvollisuus niin yhtiötä kuin omia työtehtäviä koskevien asioiden suhteen.

viestinta@terveystalo.com