Kohti inhimillisesti tehokasta organisaatiota.
Johdon tuki ja konsultointi

Kohti inhimillisesti tehokasta organisaatiota

Ihminen on organisaatiokaaviota monimutkaisempi kokonaisuus, jonka tarpeita ei täytetä pelkillä tavoitteilla, rakenteilla ja vastuilla. Tämän päivän työyhteisön on huomioitava myös yhteisöllisyys, luottamus, motivoituminen, tunteet ja merkityksellisyyden kokeminen. Tätä yhtälöä me kutsumme inhimilliseksi tehokkuudeksi. Organisaatiopsykologian ammattilaisina vapautamme organisaatiosi inhimillisen potentiaalin liiketoimintasi kasvuksi – autamme sinua tunnistamaan kipupisteet, löytämään muutostarpeet sekä viemään uudistukset läpi osaksi organisaatiosi arkea. Sovi maksuton tutustumistapaaminen organisaatiopsykologin kanssa, niin pääsemme keskustelemaan kanssasi siitä, miten voimme olla työyhteisönne tukena!

Tavoitteena Inhimillisesti tehokas organisaatio

Inhimillisyyden ja tehokkuuden yhdistäminen vaatii jännitteiden tunnistamista, hyväksymistä ja ottamista hyötykäyttöön. Tavoitteena on, että sekä liiketoiminta että ihmiset voivat hyvin. Tehokkuudessa on kyse siitä, että mm. tavoitteet, vastuut ja rakenteet ovat selkeitä ja toimivia. Inhimillisyys puolestaan tarkoittaa, että ihmisten psykologiset tarpeet ja organisaatiodynamiikan ilmiöt kuten yhteisöllisyys, luottamus, motivoituminen, tunteet sekä merkityksellisyyden kokemus otetaan huomioon. Ollakseen inhimillisesti tehokas organisaatiosi tarvitsee kokonaisvaltaista ymmärrystä nykytilanteesta sekä kykyä katsoa tulevaan. Autamme sinua analysoimaan organisaatiosi toimintaa kattavasti eri näkökulmista, tunnistamaan muutostarpeet sekä toteuttamaan uudistukset vaikuttavalla tavalla.

Inhimillinen tehokkuus -kirja.

Inhimillinen tehokkuus – Jännitteet hyötykäyttöön

Terveystalon organisaatiopsykologien kirjoittama Ihmillinen tehokkuus Jännitteet hyötykäyttöön -kirja on ovi organisaatioiden jännitteiseen maailmaan. Tapausesimerkit auttavat ymmärtämään, miten ongelmia voi ratkaista samanaikaisesti sekä tehokkuuden että inhimillisyyden näkökulmasta. Jännitteet ovat energiaa, jota ilman maailma ei muutu paremmaksi paikaksi. Menestyvä organisaatio osaa valjastaa jännitteet hyötykäyttöön.

Ratkaisemme yhdessä organisaation kehittymiseen liittyviä ongelmia

Inhimillinen tehokkuus saavutetaan ratkaisemalla kriittisiä ongelmia psykologian ja liike-elämän parhaita menetelmiä hyödyntäen. Organisaatiopsykologian asiantuntijamme ovat tukenasi erilaisissa työyhteisösi arjen haasteissa.

Tutustu Inhimillisen tehokkuuden palveluihimme

Miten konsultaatio etenee? Tutustu esimerkkeihin!

Kriittisten ongelmien ratkaisuoppaassa organisaatiopsykologit käyvät läpi kolme organisaatiopsykologisen konsultaation tapausesimerkkiä, joissa ratkaistaan organisaatioiden tyypillisiä ongelmia. Tilaa maksuton opas sähköpostiisi ja lue lisää!

Tilaa opas

Miksi investoida inhimilliseen tehokkuuteen?

  • Tuottavuuden kasvu: liiketoiminnan tehokkuus ja inhimillisyys ovat organisaatioissa tiukasti yhteen kytkeytyviä. Sisäinen laatu ja suorituskyky ovat lähtökohta henkilöstön hyvinvoinnille, ja tätä kautta tuottavuudelle sekä asiakkaille tuotetulle lisäarvolle. Toisaalta sisäistä laatua ei saavuteta elleivät ihmiset sitoudu ja motivoidu yhteisiin toimintatapoihin ja prosesseihin.
  • Organisaatiomuutosten onnistuminen: suuri osa organisaatiomuutoksista ei saavuta tavoitteitaan. Organisaatiomuutokset eivät epäonnistu siksi, etteivät muutosprojektien suunnitelmat ole selkeitä vaan siksi, että inhimillisiä tekijöitä ei ole otettu riittävästi huomioon. Kun transformaatioissa johdetaan operatiivisten asioiden lisäksi ihmisiä, muutosten tavoitteet saavutetaan.
  • Ihmisten hyvinvoinnin kasvu: kun psykologiset perustarpeet ja organisaatiodynamiikan ilmiöt huomioidaan, ihmiset voivat hyvin ja jaksavat töissä. Työntekijöillä on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin ja tuoda oma panoksensa työyhteisöön ja sen hyvinvointiin. Luovuus ja ongelmanratkaisu voivat kukoistaa.
  • Rekrytoinnin ja sitouttamisen tehostuminen: kun kilpailu kovimmista tekijöistä kovenee työmarkkinoilla, on organisaatioiden panostettava entistä enemmän inhimillisen tehokkuuden parantamiseen sekä nykyisten että tulevien työntekijöiden sitouttamisen tehostamiseksi ja siten kilpailuedun saavuttamiseksi.

Hyödynnämme esimerkiksi näitä organisaatiopsykologian parhaita keinoja

  • Organisaation tapausjäsennys auttaa fokusoimaan oikeisiin asioihin.
  • Field & Forum -taitoharjoittelu on tehokas tapa opettaa taitoja ja juurruttaa ne käyttöön.
  • Muutostarina auttaa jäsentelemään muutoksen eri vaiheita konkreettisesti sekä käsittelemään muutokseen liittyvää huolta ja epävarmuutta.
  • Havainnointi mahdollistaa nopean ja matalan kynnyksen intervention.
  • Yksilövalmennus ja -terapia mahdollistavat tulla yksilöllisesti autetuksi osana laajempaa muutoshanketta.
  • Persoona- ja työtyylimittarit mahdollistavat keskinäisen ymmärtämisen lisäämisen ja tarkoituksenmukaisemman toiminnan johtamisen.

Organisaatiopsykologian ja liike-elämän osaajat tukenasi

Onnistuminen on inhimillistä

Miksi valita Terveystalon inhimillisen tehokkuuden palvelut?

Valjasta organisaatiosi inhimillinen tehokkuus kilpailueduksi

Sovi maksuton tutustumistapaaminen organisaatiopsykologin kanssa

Keskustelemme mielellämme kanssasi työyhteisösi ajankohtaisesta tilanteesta ja siitä, miten voimme olla tukenanne. Olemme sinuun yhteydessä lomakkeen lähetettyäsi.

Tutustu inhimillisen tehokkuuden palveluihin

Lue lisää aiheesta

Onko työpaikallasi jo tunnistettu tämä megatrendi? Artikkeli

Onko työpaikallasi jo tunnistettu tämä megatrendi?

Osaajat ovat tulevaisuudessa entistä vaativampia. Terveystalon johtava organisaatiopsykologi Outi Ikonen auttaa yrityksiä valjastamaan inhimillisen tehokkuuden yritysten kilpailueduksi.

Tehokas vai inhimillisesti tehokas organisaatio? Toimivuuteen vaaditaan kumpaakin puolta. Artikkeli

Tehokas vai inhimillisesti tehokas organisaatio? Toimivaan organisaatioon vaaditaan kumpaakin puolta

Organisaatio toimii tehokkaasti, kun se huomioi toiminnassaan sekä operatiivisen että inhimillisen tehokkuuden. Inhimillinen tehokkuus huomioi ihmisten psykologiset tarpeet – ja siksi sen opit kannattaa ottaa käyttöön viimeistään nyt.

Tunnetko roolisi johtajana? Artikkeli

Tunnetko roolisi johtajana?

Kun esihenkilön tai johtajan itseymmärrys erilaisista johtamistavoista kasvaa, johtaminen on haastavissakin tilanteissa helpompaa. Inhimillisesti tehokkaassa esihenkilötyössä yhdistyy sekä operatiivinen tehokkuus että inhimillisyys. Kiinnitä huomiota kilpaileviin johtamisrooleihin: kallistutko henkilöjohtamiseen, muutosjohtamiseen, tulosjohtamiseen vai sisäisten prosessien johtamiseen?

Etätyön menestyksekäs johtaminen edellyttää luottamusta. Artikkeli

Etätyön menestyksekäs johtaminen edellyttää luottamusta

Etätyöt ovat viimeisen vuoden aikana tulleet tutuiksi yhä useammalle ja niiden odotetaan olevan pysyvä osa työtä myös poikkeustilanteen jälkeen. Esimiestyölle etätyön johtaminen poikkeustilanteessa asettaa haasteita: miten huolehtia etänä henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä ja minkälaisia rakenteita tehokas etätyö tai hybridityö vaatii?

Työtiimi voi hyvin, jos johtaja on omaksunut palvelevan johtajan kolme kultaista sääntöä. Artikkeli

Oletko sinä tiimisi dynamo?

Terveystalon johtavan työterveyspsykologi Antti Aron mukaan koko tiimin hyvinvoinnin ja menestyksen paras tae on johtaja, joka osaa kolme asiaa.