Mielenpalvelut

Työterveyden lyhytpsykoterapia – vaikuttavaa hoitoa nopeasti

Työterveyden lyhytpsykoterapia on tehokas hoitomuoto silloin, kun työntekijän työkyky on mielenterveydellisistä syistä uhattuna. Lyhytpsykoterapian tavoitteena on työkyvyn palauttaminen, vahvistaminen ja ylläpitäminen sekä yleisen elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistäminen. Työterveyden lyhytpsykoterapia on vaikuttava hoitomuoto ja sillä voidaan lisätä psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä, vähentää mielialaoireita sekä tukea työhön paluuta ja ennaltaehkäistä sairauspoissaolojen tarvetta. Haluatko tietää lisää? Lataa Mielenpalveluista kertova esitteemme.

Oletko työterveysasiakkaamme?

Voit lisätä työterveyden lyhytpsykoterapian yrityksesi työterveyssopimukseen tästä.

Lisää lyhytpsykoterapia sopimukseen

Etkö vielä ole asiakkaamme?

Pyydä meiltä tarjous työterveyspalveluista ja työterveyden lyhytpsykoterapiasta yrityksellesi.

Pyydä tarjous työterveyspalveluista

Lyhytpsykoterapian avulla vaikuttavia tuloksia

Vide

Käypä hoito suosittaa psykoterapiaa sen vaikuttavuuden takia

Lyhytpsykoterapian vaikuttavuutta seurataan ja siitä raportoidaan sekä yrityksille että valtakunnallisesti. Oikea-aikainen ja tavoitteellinen hoitojakso vähentää mielialaoireita ja kohentaa toimintakykyä. (Lähde: Terveystalon vaikuttavuusdata, n = 4518, ja hoitopolkujen kuukausiseuranta)

Sairauspoissaolot alkavat vähentyä heti hoitojakson alussa

Lyhytpsykoterapia soveltuu mielenterveyden häiriöiden hoidon lisäksi myös työ- ja toimintakykyyn vaikuttavien elämän kriisi- ja kuormitustilanteiden työstämiseen. Kokeneet alansa ammattilaiset työskentelevät aktiivisesti yhdessä asiakkaan kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi työ- ja toimintakykyä tukien. Lyhytpsykoterapian suositeltu kesto on 10−20 käyntiä.

Palvelua tuottavat vain valvontaviranomaisen hyväksymät psykoterapeutit

Saatavilla lähi- ja etävastaanotoilla ympäri Suomen. Suomen lisäksi myös englanniksi ja ruotsiksi. Sopimukseen on mahdollista sisällyttää myös pari- ja perheterapia.

Lyhytpsykoterapia vähentää merkittävästi sairauspoissaoloja.

Lyhytpsykoterapia vähentää merkittävästi sairauspoissaoloja

Terveystalon selvityksen mukaan mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot vähenivät 40 prosenttia, kun työntekijöille tarjottiin mahdollisuus hyödyntää lyhytpsykoterapiaa osana työterveyttä. Myös muut sairauspoissaolot vähenivät: muilla diagnooseilla havaittiin 15 prosentin suhteellinen alenema ja kaikilla diagnooseilla 34 prosentin suhteellinen alenema sairauspoissaoloissa.

Tutkimusaineisto: Terveystalon työterveysasiakkaiden (9 109 hlö) lyhytpsykoterapiakäynnit (72 296 kpl) vuosina 2000-2022. Analyysiin otettiin mukaan vain ne asiakkaat joilla ollut Terveystaloon työterveyskytkös koko terapiaa edeltävän tarkastelujakson (3 kk), terapian ajan ja terapian jälkeisen seuranta-ajan (3 kk).

Parempi työkyky ja mielen hyvinvointi

Lisää työterveyden lyhytpsykoterapia helposti yrityksesi työterveyssopimukseen.

Lisää lyhytpsykoterapia sopimukseen

Jos haluat kysyä lisää, ota yhteyttä omaan työterveystiimiin. Voit tarkistaa oikean yhteyshenkilön Suunta-palvelusta

Referenssit - asiakkaamme kertovat lyhytpsykoterapian vaikuttavuudesta

Murata Työterveys - referenssit

Murata

Vantaalla yli 1000 henkeä työllistävä, anturiteknologiaa kehittävä ja valmistavalla Muratalla mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot olivat kasvussa ja kattoivat vuonna 2020 lähes neljäsosan kaikista poissaoloista. Kasvavaan työkykyriskiin tartuttiin yhdessä työterveyden kanssa ja Murata otti kesällä 2021 käyttöön matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut sekä mahdollisuuden lyhytpsykoterapiaan työterveyshuollossaan Terveystalossa. Palveluiden käyttöönoton jälkeen mielenterveydellisistä syistä johtuvien sairauspoissaolojen määrä on laskenut 40 prosenttia. Myös laskennallisissa kustannuksissa on saatu samansuuruinen säästö.

ELY-keskukset, TE-toimistot ja KEHA-keskus Työterveys - referenssit

ELY-keskukset, TE-toimistot ja KEHA-keskus

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen henkilöstön mielenterveyspoissaolot olivat nousseet ja tähän työkykyriskiin haluttiin tarttua nopeasti. Henkilöstön psyykkisen kuormituksen hallintaan haettiin ratkaisuja työterveyden matalan kynnyksen mielenhyvinvointia tukevista palveluista ja työterveyden lyhytpsykoterapiasta, minkä lisäksi mielenhyvinvoinnin tärkeyttä korostettiin sisäisesti organisaatiokulttuurissa. Matalan kynnyksen mielenhyvinvointia tukevat palvelut on nyt otettu hyvin käyttöön, palvelut ovat helposti löydettävissä ja käyttökokemukset positiivisia. Lisäksi lyhytpsykoterapiaan osallistuneiden psyykkiset oireet vähenivät merkittävästi ja vastaavasti koettu psyykkinen hyvinvointi lisääntyi.

Porin kaupunki Työterveys - referenssit

Porin kaupunki

Muutama vuosi sitten Porin kaupunki havahtui henkilöstönsä sairauspoissaolojen määrään, joka oli ollut korkealla pitkään. Etenkin mielenterveyssyistä johtuneet poissaolot olivat jo ennen koronaa kasvusuunnassa, joten kaupunki lähti etsimään keinoja muuttaa tilannetta. Lyhytpsykoterapialla ja esihenkilötyötä kehittämällä saatiin vaikuttavia tuloksia.

Haluatko tietää lisää? Lataa Mielenpalveluista kertova esitteemme

Tutkitusti vaikuttava Työterveyden lyhytpsykoterapia ja matalan kynnyksen ennaltaehkäisevä Mielen chat ja sparri -palvelukokonaisuus auttavat mielen haasteissa. Tilaa Mielenpalveluista kertova esitteemme sähköpostiisi ja tutustu ratkaisuihimme.