Valmiina hätätilanteiden varalle – Verkkokoulutukset vahvistavat ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen työturvallisuutta

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen henkilöstön ensiapuosaamisesta pidetään huolta säännönmukaisilla ensiapukoulutuksilla. Perinteisesti koulutukset on järjestetty lähikoulutuksena, mutta tämän koulutusmallin haasteena on kuitenkin ollut suuren henkilöstömäärän kouluttaminen ja ensiapuosaamisen ylläpitäminen eri puolilla Suomea. Koronapandemian aikana työterveyskumppani Terveystalon kanssa käynnistettiin yhteistyö etänä toteutettavien ensiapukoulutusten osalta. Uusi toteutusmalli varmistaa henkilöstön ensiapuosaamisen kustannustehokkaasti ja etäensiapukoulutukset ovat nykyään pysyvä osa organisaation työturvallisuutta.

Terveystalo oli jo aiemmin tarjonnut luotettavia työterveyspalveluita organisaatiolle, ja yhteistyön laajentaminen ensiapukoulutukseen tuntui luontevalta askeleelta.

- Yhteistyö ensiapukoulutusten osalta Terveystalon kanssa mahdollisti meille tutun ja luotettavan palveluntuottajan käytön, mikä teki asioinnista sujuvaa. Koronapandemian värittämässä hektisessä rytmissä emme kaivanneet monimutkaisia järjestelyitä, vaan halusimme keventää omaa taakkaamme varmistamalla, että yhteistyö sujuu mutkattomasti. Pystyimme vaikuttamaan Terveystalon tuottamien koulutusten sisältöön ja varmistimme siten, että ne vastaavat organisaatiomme tarpeita ja harjoitellut tilanteet sopivat ympäristöömme, kuvaavat KEHA-keskuksen työhyvinvointiasiantuntija Tarja Pesonen ja työsuojelupäällikkö Päivi Ignatius.

Organisaation siirtyessä etänä toteutettaviin ensiapukoulutuksiin koronapandemian aikana, niissä huomattiin merkittävä etu.

- Meille etäkoulutukset mahdollistivat kustannustehokkaan koulutuksen ilman tarvetta matkustaa, mikä vähensi riskejä ja säästi aikaa. Osallistujille ei enää ollut väliä, missä päin Suomea he olivat - kaikki saivat saman laadukkaan koulutuksen omalta työkoneeltaan, kertovat Pesonen ja Ignatius.

Etänä toteutettuna koulutus myös mahdollisti suuremman ryhmäkoon ja yhtenäisen koulutuksen kaikille, mikä osaltaan loi yhteenkuuluvuuden tunnetta organisaation eri toimipaikkojen välille.

Päivi Ignatius KEHA-keskus

KEHA-keskuksen työsuojelupäällikkö Päivi Ignatius

Tarja Pesonen KEHA-keskus

KEHA-keskuksen työhyvinvointiasiantuntija Tarja Pesonen

 

 

- Työntekijämme ovat antaneet koulutuksille erittäin positiivista palautetta. Etäkoulutus on ollut heille mukavaa ja käytännönläheistä, ja kouluttajat ammattitaitoisia ja innostavia. Olemme saaneet osallistujilta positiivista palautetta siitä, että hieman yllättäenkin etäkoulutus on tarjonnut enemmän mahdollisuuksia vuorovaikutukseen kuin perinteiset luokkakoulutukset, sanovat Pesonen ja Ignatius.

Verkkokurssitoteutukset säästävät sekä aikaa että resursseja

Kokonaisuudessaan ensiapukoulutusyhteistyö Terveystalon kanssa vahvistaa ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen ensiapuosaamista ja parantaa työntekijöiden valmiuksia hätätilanteiden varalta. Valtakunnallinen koordinointi on osoittautunut toimivaksi ja organisaatio säästää sekä aikaa että resursseja siirtymällä joustaviin verkkokoulutuksiin. Ensiapuvalmiuden ylläpitäminen verkkototeutuksena on ratkaisu, joka vastaa organisaation tarpeisiin kustannustehokkaasti ja luo samalla turvallisen ympäristön ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen työntekijöille kaikkialla Suomessa.

Työpaikasta turvallisempi ensiapuvalmiudella

Verkkokursseillamme ylläpidät laissa määritettyä henkilöstön ensiapuvalmiutta helposti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme valtakunnallisesti avoimia ja yrityskohtaisia ensiapukursseja työterveyden asiakkaille.

Lue lisää asiakastarinoitamme

Kaikki toimialat ja työlajit erityispiirteineen ja vaatimuksineen ovat meille tuttuja. Täältä näet muutamia esimerkkejä siitä miten olemme asiakkaidemme mielestä onnistuneet.