tyokykyjohtaminen_esihenkilo_kättelee_asiakasta
Företagshälsovård

Hälsofrämjande ledarskap

Genom hälsofrämjande ledarskap upprätthåller du dina arbetstagares hälsa, välbefinnande och arbetsförmåga på ett genomgripande sätt. Hälsofrämjande ledarskap är en viktig verksamhetsmodell såväl för samhället, företagen som individen. Med dess hjälp kan man förlänga arbetskarriärer, upprätthålla arbetsförmågan och minska mängden sjukfrånvaro. Terveystalo har landets mest omfattande inblick i faktorer som påverkar personalens välbefinnande och arbetsförmåga. Med hjälp av denna information stödjer vi ditt företag i hälsofrämjande ledarskap, förutser risker och med samarbete skapar de sätt med vilka vi bygger välmående arbetsgemenskaper från välmående arbetstagare och framgångsrika företag från välmående arbetsgemenskaper. Det lönar sig att satsa på hälsan.

Bäst resultat med sömlöst samarbete

Terveystalos hälsofrämjande ledarskap i praktiken

  • Den artificiella intelligensen identifierar förebyggande signaler på försämrad arbetsförmåga på basis av data som samlats in bl.a. med hjälp av Hälsoenkäten och Oma terveys-appen och skickar ett larm till en företagsläkare eller -hälsovårdare.
  • Efter att signalerna identifierats kontaktar företagshälsovårdspersonalen arbetstagaren, kartlägger situationen och styr hen till rätt specialist och rätt vårdstig. Tillsammans med arbetstagaren skapar man en Oma Suunnitelma för att upprätthålla arbetstagarens arbets- och funktionsförmåga.
  • Systemen som utvecklats för företagens beslutsfattare samlar data om företagets allmänna situation och om hur målen kring arbetsförmågan framskrider.
  • Vår företagshälsovårdspersonal och våra specialister stödjer ditt företag i utarbetandet av fortsatta planer och åtgärder för främjande av arbetsförmågan så att du kan försäkra dina arbetstagares hälsa även i framtiden.

Vi stödjer arbetsgivaren och HR-beslutsfattaren att fatta rätt beslut

Vi stödjer arbetsgivaren och HR-beslutsfattaren i hälsofrämjande ledarskap i allt från förebyggande av risker för arbetsförmågan till skapande av en ledarkultur samt uppföljning av nuläget. Tillsammans planerar vi mål och åtgärder som motsvarar företagets behov för att förbättra arbetsgemenskapens arbetsförmåga samt stödjer byggandet av modeller för tidigt stöd och lättare arbete. Våra digitala lösningar erbjuder aktuell data om nyckeltal för hälsofrämjande ledarskap, såsom hälsoprocent, utveckling av sjukfrånvaro och kostnader för arbetshälsan.

Vi coachar chefer i tidigt stöd

  • Översikt över teamets arbetsförmåga
  • Signaler om teamets försämrade arbetsförmåga
  • Påminnelser om nödvändiga åtgärder
  • Coachningar och utbildningar om hälsofrämjande ledarskap och tidig omsorg
  • Tät växelverkan med företagshälsovårdaren

Chefen spelar en viktig roll vad gäller arbetstagarnas hälsofrämjande ledarskap – därför stödjer vi chefer under varje etapp på resan. Sammanfattningsvis erbjuder vi ovan listade tjänster för chefsarbetet.

Så här skapar vi de bästa ramarna för hälsofrämjande ledarskap i ditt företag

Bekanta dig med de olika delområdena för hälsofrämjande ledarskap

Begär en offert på företagshälsovård

Begär en offert

För ett friskare liv