Työterveyden digitaaliset ratkaisut yrityksille ja organisaatioille.
Företagshälsovård

Digitala tjänster

Terveystalo har landets mest omfattande inblick i faktorer som påverkar personalens välbefinnande och arbetsförmåga. Med hjälp av denna information stödjer vi ditt företag i hälsofrämjande ledarskap, förutser risker och med samarbete skapar de sätt med vilka vi bygger välmående arbetsgemenskaper från välmående arbetstagare och framgångsrika företag från välmående arbetsgemenskaper. Våra digitala tjänster ger dig tillgång till en omfattande mängd information om din personals hälsa, vilket hjälper dig att göra rätt drag för att bygga ditt företags framgång och välbefinnande.

Proaktiv, smidig och effektiv hantering av arbetsförmåga

Vi är här för att arbeta med dig för att hitta de mest undersökta och proaktiva lösningarna för din organisation. Våra digitala lösningar, Suunta och Sirius, ger dig tillgång till all information så att vi tillsammans kan förstå vad som är viktigast för din organisations och dina medarbetares hälsa och välbefinnande. Med hjälp av data och prediktiva mätvärden kan vi rikta uppmärksamheten mot de områden där vi kan uppnå störst effekt.

En hälsosam arbetsplats uppstår inte av en slump utan genom ett systematiskt arbete. Detta förutsätter information med vilken vi stödjer arbetsgivaren i hälsofrämjande ledarskap, förutser risker och med samarbete skapar de sätt med vilka vi bygger välmående arbetsgemenskaper från välmående arbetstagare och framgångsrika företag från välmående arbetsgemenskaper.

En frisk och välmående medarbetare

Intelligenta system stödjer vårdpersonalens arbete. Nästa generations teknik förutser tidiga risker för nedsatt arbetsförmåga, vilket möjliggör ännu tidigare och mer riktat stöd för att upprätthålla arbetsförmågan.

Vi satsar på förebyggande stöd vid arbetsoförmåga och banbrytande digitala lösningar. Den prisbelönta Terveystalo-appen ger din medarbetare snabb behandling, oberoende av tid och plats. Fjärråtkomst är säkert och enkelt. Mer än hälften av finländarna använder redan Terveystalos digitala tjänster; mobilappen och webbtjänsten har mer än 2,7 miljoner användare.

Vi utvecklar ständigt våra tjänster och innovativa medicinska lösningar. Vi har infört verktyget Symptom Assessment, som vägleder företagshälsovårdskunden till rätt specialist, i rätt kanal och vid rätt tidpunkt.

Begär en offert på företagshälsovård

Våra företagshälsovårdskunder har tillgång till våra digitala tjänster. Begär en offert på våra företagshälsovårdstjänster så hjälper vi dig att bygga upp en lämplig helhet för ditt företag.

Begär en offert