Työterveyden digitaaliset palvelut yrityksille ja organisaatioille.
Företagshälsovård

Digitala tjänster

Terveystalo har landets mest omfattande inblick i faktorer som påverkar personalens välbefinnande och arbetsförmåga. Med hjälp av denna information stödjer vi ditt företag i hälsofrämjande ledarskap, förutser risker och med samarbete skapar de sätt med vilka vi bygger välmående arbetsgemenskaper från välmående arbetstagare och framgångsrika företag från välmående arbetsgemenskaper. Våra digitala tjänster ger dig tillgång till en omfattande mängd information om din personals hälsa, vilket hjälper dig att göra rätt drag för att bygga ditt företags framgång och välbefinnande.

I spetsen för den digitala brytningstiden inom hälsobranschen

Digital hälsa oberoende av roll

Tydliga riktlinjer till HR-beslutsfattare för att skapa en hälsosam arbetsplats

Vi är den första aktören på marknaden som har sammanställt alla digitala tjänster som behövs för hälsofrämjande ledarskap i en kanal. Våra digitala tjänster omvandlar data från artificiell intelligens till nyckeltal för hälsofrämjande ledarskap och stödjer sömlös kommunikation tillsammans med företagshälsovårdsteamet.

Chefens viktigaste samarbetspartner finns alltid i fickan

Chefens roll är oersättlig när det gäller att bygga upp arbetsgemenskapens arbetsförmåga, hälsa och välbefinnande. Våra digitala tjänster stödjer chefer i varje skede genom att rapportera om teamets arbetsförmåga, larma om risker för arbetsförmågan, påminna om åtgärder, alltid leverera rapporter inom räckhåll och möjliggöra smidig kommunikation med företagshälsovårdsteamet.

Prisbelönt artificiell intelligens banar väg för de medicinska experternas arbete

Prisbelönt Etydi-artificiell intelligens sammanfattar en enorm mängd patientdata för läkarnas behov. Ledning genom information sträcker sig ända till individens vård. Framtidens teknik förutser tidiga risker för försämrad arbetsförmåga och möjliggör ett allt tidigare och mer preciserat stöd för upprätthållande av arbetsförmågan.

Tillgång till läkare 24/7

Genom att erbjuda dina arbetstagare snabb vård oberoende av tid eller plats försäkrar du ditt företags hälsa även imorgon. Den prisbelönta Terveystalo-appen inkluderar enkel tidsbokning, hälsoinformation, laboratorieresultat, recept, vaccinationer och påminnelser samt Distanstjänster såsom chattjänster.

Begär en offert på företagshälsovårdstjänster

Begär en offert
Den digitala Suunta-tjänsten lyfter företagshälsovårdssamarbetet till en ny nivå.

Den digitala Suunta-tjänsten lyfter företagshälsovårdssamarbetet till en ny nivå

Ett effektivt företagshälsovårdssamarbete ska kunna ske via en enda digital kanal. Därför har vi utvecklat den första tjänsten på marknaden, där allt du behöver för att bygga upp en frisk arbetsgemenskap finns samlat. Vi utvecklar Suunta i kontinuerligt samarbete med våra kunder för att skapa en ännu intelligentare plattform, som riktar informationen utifrån dina behov och gör det möjligt att reagera i rätt tid.

Arbete för ett friskare liv