Hälsofrämjande ledarskap

Arbetsförmågecoachning

Arbetsförmågecoachen kan ge hjälp när det finns risk för att den anställda inte kan fortsätta i sitt nuvarande arbete på grund av hälsomässiga eller andra orsaker som påverkar arbetsförmågan eller på grund av att anställningen upphör. Coachen kan ge konkret information om yrkesmässiga alternativ, praktisk hjälp i skötsel av ärenden som rör återgång till arbetet samt information om utkomst och andra frågor som rör social trygghet. Arbetsförmågecoachen söker alltid tillsammans med den anställda övergripande möjligheter att fortsätta i arbetet, och målet är att hitta en långvarig lösning som stöder arbetskarriären och en fortsatt plan. Tjänsten kan också genomföras via distansmottagning. Terveystalos arbetsförmågecoachning fungerar också som samarbetspartner inom yrkesinriktad rehabilitering för arbetspensionsbolag samt olycksfalls- och trafikförsäkringsbolag.

När det finns risk för arbetsoförmåga ger arbetsförmågecoachen stöd och handledning för återgång till arbetet

Med arbetsförmågecoaching sparar du tid och kostnader

  • De åtgärder som inleds vid arbetsförmågecoachningen tidigarelägger rehabiliteringsprocessen samt sparar tid och kostnader i den fortsatta rehabiliteringsprocessen. Man ingriper i eventuella risker för arbetsoförmåga i tid, vilket gör att man kan förutse eventuella risker för arbetsoförmåga eller långvarig arbetsoförmåga. Enligt den kundnöjdhetsenkät som genomfördes våren 2021 var kunderna mycket nöjda med tjänsten.
  • Arbetsförmågecoachningen består av arbetsförmågecoachens konsultationstjänst inom företagshälsovården samt tjänster för yrkesinriktad rehabilitering som riktas till pensions- och olycksfallsförsäkringsbolagen. Dessutom erbjuder vi företagen en karriärcoachningstjänst, där man hjälper kunden att få ett nytt arbete till exempel i samband med uppsägning. Arbetsförmågecoachens konsultationstjänst är FPA 1-ersättningsgill, om användningen av tjänsten har antecknats i verksamhetsplanen för företagshälsovården.
  • Terveystalos arbetsförmågecoacher är experter på stöd av arbetsförmågan och på socialsektorn. De har kunskap om arbetslivet, socialförsäkringen och yrkesinriktad rehabilitering.

Tjänsten och yrkeskunnigheten är utmärkt. Jag fick snabba svar på mina frågor. Vi hittade en studieplats som passar mig exakt. Allt fungerade väldigt bra. Jag är riktigt nöjd med allt. Tack!

Jag hade den bästa arbetslivscoachen, som gav mig tro på att allt kommer att ordna sig. Coachens yrkeskompetens och samarbetet med företagsläkaren och min nuvarande arbetsgivare var mycket viktigt!

Be om mer information och begär en offert

Kontakta oss