Webbplatsens användarvillkor

Användningen av Suomen Terveystalo Oy:s (nedan kallat Bolaget) webbplats kräver att användaren samtycker till att följa dessa villkor. Läs dessa villkor innan ni använder Bolagets webbplats. Olika tjänster kan innehålla särskilda villkor som tillämpas utöver dessa villkor. På tjänster som används med hjälp av identitetsbevis tillämpas dessutom avtalsvillkor som gäller användningen av identitetsbevis. Genom att använda webbplatsen förbinder ni er att iaktta dessa villkor.

Serviceleverantör

Suomen Terveystalo Oy är huvudsaklig serviceleverantör för webbplatsen. Adress: Jakobsgatan 3 B, 00100 Helsingfors. Tfn 030 633 11.

Ändringar

Bolaget har rätt att när som helt utan förhandsmeddelande och av vilken orsak som helst ändra webbplatsens användarvillkor, utseende, innehåll, tillgänglighet samt de tjänster som levereras på webbplatsen eller andra egenskaper hos sidorna, eller lägga ned tjänsten. Bolaget har rätt att avbryta leveransen av tjänster för att utföra underhålls- och uppdateringsåtgärder.

 Serviceleverantörens ansvar

Bolaget svarar inte för direkta eller indirekta skador som beror på användningen av denna webbplats eller dessa elektroniska tjänster, eller på hinder att använda dem, eller för skada som anknyter till detta. Bolaget garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott eller felfritt. Den elektroniska information som publiceras på Bolagets webbplats har producerats enbart i informationssyfte, om man inte separat och uttryckligen avtalat om annat.

Information som producerats av tredje part

Bolaget svarar inte för material som producerats eller publicerats av en tredje part och till vilket det eventuellt finns en länk på denna webbplats.

Användarens ansvar

Användaren svarar för att de uppgifter som han eller hon lämnar via webbplatsen är riktiga och kommer fram. Användaren försäkrar och ansvarar för att han eller hon inte lämnar lagstridigt eller osakligt material på dessa sidor. Användaren ska med alla rimliga metoder försäkra sig om att det skickade materialet inte innehåller virus eller är skadligt på något annat sätt.

Immateriella rättigheter

Äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter som anknyter till denna webbplats tillhör ett bolag i Bolagets koncern, om inte annat anges. Alla rättigheter till webbplatsen och dess innehåll förbehålles. Det är förbjudet att publicera, kopiera, flytta eller ändra webbplatsens innehåll eller utseende utan tillstånd av rättigheternas ägare, med undantag av lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Materialet får citeras i enlighet med Finlands upphovsrättslag (404/1961). När man lånar materialet måste källan alltid anges. Varu- och firmamärken som finns på webbplatsen får dock inte kopieras, publiceras eller distribueras vidare utan skriftligt tillstånd av Bolaget.

Tidsbokning på webben

Webbtidsbokningen som finns på Bolagets webbplats är avsedd endast för tidsbokning direkt och omedelbart mellan kunden och Bolaget. Det är förbjudet att vidarebefordra, sprida eller på annat sätt erbjuda all slags information och uppgifter som finns på Bolagets ovannämnda webbplats för tidsbeställning genom tredje parter. Det är till exempel förbjudet att förmedla uppgifter om lediga mottagningstider. Maskinell eller automatiserad sökning av tjänster som erbjuds i webbtidsbokningen är likaså förbjuden.

Personuppgifter

Läs med om behandlingen av personuppgifter i dataskyddsbeskrivningen.

E-post

Konfidentialiteten för e-postmeddelanden som skickats i det öppna informationsnätet kan inte garanteras. Användarna ska undvika att skicka personuppgifter eller andra konfidentiella meddelanden till Bolaget via e-post. Bolaget är inte skyldigt att genomföra uppdrag eller tillgodose servicebegäran som lämnats per e-post via det öppna datanätet. Bolaget har rätt att på användarens begäran per e-post förmedla uppgifter till en e-postadress som användaren definierat. Bolaget svarar inte för några direkta eller indirekta skador som orsakas av meddelanden som har skickats i det öppna datanätet.

Webbplatsens användaruppgifter och cookies

Vad är cookies och vad används de till?

På Bolagets webbplats används verktyg som utnyttjar kakor (cookies). Kakor är små textfiler som lagras på apparatens webbläsare när användaren besöker webbplatsen. Genom att utnyttja kakorna utvecklar Bolaget webbplatsen, förbättrar användarupplevelsen av webbplatsen och utvecklar webbplatsens funktionalitet. Bolaget utnyttjar kakorna också för marknadsföringssyften för att rikta intressant innehåll till användaren. Alla reklam baserar sig inte på användningen av kakorna utan Bolagets reklam kan också annars ses på webben på olika aktörers webbplatser. Dessutom möjliggör kakorna till exempel att webbplatsen kommer ihåg webbläsarens språkinställningar samt innehållet som användaren har läst då Bolaget kan erbjuda sådant innehåll som hänför sig till det.

Vilken information samlar Bolaget in?

Med hjälp av kakorna sparar Bolaget bland annat användarens IP-adress, webbläsar- och apparattyp, besökets klockslag, sidor som användaren besökt, den webbadress från vilken användaren har kommit till webbplatsen samt den server från vilken användaren har kommit till webbplatsen. Bolaget kan inte identifiera användarna på grund av den information som samlats in med hjälp av kakorna.

Vilka verktyg använder Bolaget?

Nödvändiga kakor

Piwik PRO

Användningssyfte: Med hjälp av analysverktyget analyserar Bolaget felsituationer, mängder av användare och användarnas beteende på webbplatserna. All information som samlas in är anonym. Verktyget används för att följa upp händelser som är nödvändiga för utvecklingen av tjänstens underhåll och administration, till exempel sidvisning, besökets varaktighet eller antalet webbtidsbokningar. Uppgifterna samlas in på en allmän nivå, inte på en individuell nivå. Även IP-adressen pixlas bort, varefter data inte är individuell ens i form av en IP-adress.
Förvaringstid: 1-365 dagar
Mer information: https://piwik.pro/privacy-security/

GetJenny

Användningssyfte: Bolaget använder GetJenny-verktyget på sin webbplats. Med hjälp av verktyget erbjuder vi våra webbplatsanvändare en möjlighet till chatbot-tjänsten.
Förvaringstid: session – 2 år
Mer information: https://www.getjenny.com/privacy-policy

Shopify

Användningssyfte: Bolaget använder Shopify-plattformen på sin webbplats för att erbjuda sina kunder möjligheten att köpa tjänster från nätbutiken. Med hjälp av cookies säkerställer vi att webbutiken fungerar och samlar in statistiska uppgifter om användningen av tjänsten för att utveckla den.
Förvaringstid: session – 365 dagar
Mer information: https://www.shopify.com/legal/cookies

Marknadsföringskakor

Adform

Användningssyfte: Bolaget använder Adform-verktyget på webbplatsen. Med hjälp av verktyget kan Bolaget analysera och registrera trafiken samt rikta och optimera reklam i externa kanaler.
Förvaringstid: session – 100 dagar
Mer information: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/

Google Ads

Användningssyfte: Med hjälp av Google Ads följer Bolaget beteendet på webbplatsen samt effektiviteten av reklam som genomförs i Googles nätverk. Med hjälp av den information som samlats med hjälp av verktyget analyserar Bolaget effektiviteten av sökords-, YouTube-, Gmail-, display- och Shoppingreklam samt optimerar reklam.
Förvaringstid: 100-365 dagar
Mer information: https://support.google.com/adspolicy/answer/54817?hl=en

Facebook

Användningssyfte: Bolaget använder Facebooks spårningsverktyg på sidan https://verkkokauppa.terveystalo.com/. Spårningsverktyget används för att sammanställa statistik om trafik, mäta effektiviteten av kampanjer och riktad reklam.
Förvaringstid: 100 dagar
Mer information: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram

Användningssyfte: Bolaget använder Facebooks spårningsverktyg på sidan https://verkkokauppa.terveystalo.com/. Spårningsverktyget används för att sammanställa statistik om trafik, mäta effektiviteten av kampanjer och riktad reklam.
Förvaringstid: 100 dagar
Mer information: https://help.instagram.com/1896641480634370/?helpref=hc_fnav

Addthis

Användningssyfte: Bolaget använder Addthis-verktyget på webbplatsen för social media-delning. Genom att klicka på ”gilla”- eller ”dela”-knappen delas information till den sociala media-plattform i frågan. Genom att dela innehåll via sociala medias tilläggsdelar tar plattformen i frågan emot följande information: IP-adress, webbläsaridentifiering samt tidpunkten för webbläsningen. På social media-tjänster i frågan tillämpas varje tjänsteproducents användarvillkor.
Förvaringstid: session – 2 år
Mer information: https://www.addthis.com/privacy/index

Dealfront (Leadfeeder)

Användningssyfte: Företaget använder Dealfront som ett spårningsverktyg på webbplatser för företags- eller affärschefer. 
Företaget får information om vilka företag som besöker dessa sidor, vilket gör det möjligt att rikta marknadsföringsinnehåll till nuvarande och potentiella företagskunder.
Om en företagskontakt fyller i ett formulär på webbplatsen kan beteendet spåras på en personlig nivå.
Förvaringstid: 13 månader
Mer information: https://www.dealfront.com/privacy-center/

Verksamhetens utveckling och inriktning

Microsoft Dynamics Marketing

Användningssyfte: Bolaget använder Microsoft Dynamics Marketing automationsprogramvara. Med hjälp av Dynamics uppföljningsverktyg får Bolaget information om till exempel hur många gånger användaren som har beställt nyhetsbrev har besökt webbplatsen och vilka sidor användaren har besökt samt vilka länkar han eller hon har öppnat i nyhetsbrevet. Med hjälp av verktyget mäter Bolaget e-postkampanjernas funktion och riktar marknadsföringsinnehåll till nuvarande och potentiella kunder.
Förvaringstid: session- 365 dagar
Mer information: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/marketing/gdpr

VWO

Användningssyfte: Bolaget använder verktyget Visual Website Optimizer på webbplatsen. Med hjälp av detta verktyg kan Bolaget planera och genomföra A/B-tester relaterade till webbplatsens användbarhet och följa upp användarnas beteende.
Förvaringstid: 1-100 dagar
Mer information: https://vwo.com/privacy-policy/

Sleeknote

Användningssyfte: Bolaget använder Sleeknote-verktyget på webbplatsen. Detta verktyg gör det möjligt för Bolaget att förbättra den interna kundvägledningen och informera kunden om lämpliga tjänster och erbjudanden.
Förvaringstid: 1-365 dagar
Mer information: https://sleeknote.com/privacy-policy

Dealfront (Leadfeeder)

Användningssyfte: Företaget använder Dealfront som ett spårningsverktyg på webbplatser för företags- eller affärschefer. 
Företaget får information om vilka företag som besöker dessa sidor, vilket gör det möjligt att rikta marknadsföringsinnehåll till nuvarande och potentiella företagskunder.
Om en företagskontakt fyller i ett formulär på webbplatsen kan beteendet spåras på en personlig nivå.
Förvaringstid: 13 månader
Mer information: https://www.dealfront.com/privacy-center/

Kundanalys

Microsoft Dynamics Marketing

Användningssyfte: Bolaget använder Microsoft Dynamics Marketing automationsprogramvara. Med hjälp av Dynamics uppföljningsverktyg får Bolaget information om till exempel hur många gånger användaren som har beställt nyhetsbrev har besökt webbplatsen och vilka sidor användaren har besökt samt vilka länkar han eller hon har öppnat i nyhetsbrevet. Med hjälp av verktyget mäter Bolaget e-postkampanjernas funktion och riktar marknadsföringsinnehåll till nuvarande och potentiella kunder.
Förvaringstid: session – 365 dagar
Mer information: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/marketing/gdpr

Dealfront (Leadfeeder)

Användningssyfte: Företaget använder Dealfront som ett spårningsverktyg på webbplatser för företags- eller affärschefer. 
Företaget får information om vilka företag som besöker dessa sidor, vilket gör det möjligt att rikta marknadsföringsinnehåll till nuvarande och potentiella företagskunder.
Om en företagskontakt fyller i ett formulär på webbplatsen kan beteendet spåras på en personlig nivå.
Förvaringstid: 13 månader
Mer information: https://www.dealfront.com/privacy-center/

Hur kan man förbjuda användningen av kakorna och avlägsna uppgifterna relaterade till kakorna?

Din webbläsare godkänner sannolikt kakorna med deras standardvärden men du kan ändra inställningarna på din webbläsare och även avlägsna kakorna. Kakorna är nödvändiga för att vissa Bolagets webbplatser ska fungera. Bolaget garanterar inte tjänsternas funktion om kakfunktionen inte är i bruk.

Bolaget behåller dina val av kakor som gäller webbövervakningen i princip för sex månader. Du kan när som helst ändra dina godkännandeval eller avlägsna en viss webbövervakning helt och hållet via knappen nedan.

Ändringar

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra sina kakpraxis.

Tillämplig lag

På dessa villkor samt på eventuella tvister som beror på Bolagets webbplats eller dess innehåll tillämpas Finlands lag. Eventuella tvister behandlas i Helsingfors tingsrätt.