Vaikuttavuutta julkiseen terveydenhuoltoon
Offentliga tjänster

Effektivitet i den offentliga hälso- och sjukvården

Vi vill främja finländarnas hälsa och välbefinnandet i hela i samhället. Med vår verksamhet säkerställer vi social- och hälsovårdstjänster och specialister till platser där de annars skulle vara svårt och kostnadseffektivt att ordna. Vi har också investerat i digitala tjänster för att lösa utmaningar inom den offentliga hälso- och sjukvården.Vi har den längsta erfarenheten inom den privata hälso- och sjukvården när det gäller att ta hand om kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande. Enligt vår erfarenhet kompletterar offentlig och privat hälso- och sjukvård varandra, och den bästa vården ges genom samarbete. Vi betjänar var och en av våra partners med kompromisslös professionalism och helhjärtat.

Låt oss presentera

Terveystalo är Finlands ledande företag inom hälsotjänster med det största nätverket

Tack vare vårt rikstäckande nätverk, våra omfattande hälso- och sjukvårdstjänster, distanslösningar och erfarna specialister är våra tjänster alltid nära kunden. För offentliga organisationer erbjuder vi många flexibla sätt att köpa tjänster och lösa behov.

Ska vi lösa det här?