Sosiaalipalvelut.

Sociala tjänster

2022-07-06

Vi erbjuder högkvalitativa sociala tjänster som kombineras med ett gediget kunnande inom hälsovårdstjänster. Till exempel i Sauma barnskydd kombinerar vi barnskydd med vår starka expertis inom missbruksmedicin med våra mångsidiga rehabiliterings- och terapitjänster. Via oss kan du skaffa ansvarsläkartjänsterna för hälso- och sjukvård inom hemvården och boendeenheter, utöver vilka våra personaltjänster betjänar vid utmaningar med tillgången till vårdpersonal.

Sauma barnskydd

Kärnan i Saumas barskyddstjänster utgörs av kvalitet, effektivitet och ungas medverkan. Sauma, som ägs av Terveystalo, fokuserar på multiprofessionella och krävande barnskyddstjänster som kombinerar kunnande inom barnskydd och hälso- och sjukvård. Terveystalos redan starka kompetens inom bland annat missbruksmedicin samt terapi- och rehabiliteringstjänster möjliggör tillhandahållandet av mångsidiga tjänster på en riksomfattande nivå i fortsättningen.

Tjänsterna i Saumas barnomsorgsenheter riktar sig till barn med psykiska symtom eller drogproblem, vars behov av rehabilitering inte tillgodoses på annat håll och som behöver rehabiliteras av en multiprofessionell arbetsgrupp. 

 

Omsorgstjänster: ansvarsläkartjänster och uthyrning av personal

Våra rikstäckande ansvarsläkartjänster erbjuder en lösning för kunder inom hemtjänsten och enheter för serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg. Våra sakkunniga läkare ansvarar för behandling av sjukdomar och symtom samt för hela läkemedelsbehandlingen, både på plats och med digitala verktyg. Ansvarsläkartjänsten garanterar kompetent läkarstöd dygnet runt för personal inom hemvården eller boendeenheten, så att de lättare kan skapa riktlinjer för kundernas vård, föra en diskussion med anhöriga och undvika onödiga jourbesök. Priset för en kunds tre månaders ansvarsläkartjänst motsvarar kostnaden för ett enda onödigt jourbesök, vilket innebär att ändamålsenlig behandling också kan spara på kostnaderna.

Läs mer om våra tjänster inom den primära sjukvården >

Det är möjligt att anlita yrkeskunnig personal från oss för kort- och långtidsbehov inom vårdbranschen. Till exempel står våra skickliga sjukskötare och hela andningsförlamningsteam till ditt förfogande. Läs mer om personaluthyrning >

 

Specialistgrupper för självbestämmande och barnskydd

Om du är intresserad av våra högkvalitativa specialisttjänster, kontakta oss så hittar vi den bästa lösningen för din organisation.

Självbestämmande- eller IMO-arbetsgrupp

I tjänstepaketet för självbestämmande- eller IMO-arbetsgruppen ingår specialister (läkare, psykolog, socialarbetare) i ett multiprofessionellt specialistteam, som bedömer ändamålsenligheten av eventuella begränsningsåtgärder utarbetar en IMO-plan, enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (IMO-arbetsgrupp). I tjänstepaketet ingår förberedelser, specialistgruppens distansmöte och utarbetande av en skriftlig sammanfattning av experternas synpunkter.

Specialistgrupp inom barnskyddet

I tjänstepaketet ingår förberedelser, specialistgruppens distansmöte och utarbetande av en skriftlig sammanfattning eller ett utlåtande av experternas synpunkter för socialarbetaren som ansvarar för barnets ärenden. I tjänsten ingår följande experter:

  • Juridiska frågor (advokat)
  • Missbruksmedicin (specialistläkare)
  • Barn- eller ungdomspsykiatri (barn- eller ungdomspsykiatriker)
  • Socialt arbete (socialarbetare)
  • Psykologi (psykolog)

 

Terveystalo är Finlands ledande företag inom hälsotjänster med det största nätverket

Tack vare vårt rikstäckande nätverk, våra omfattande hälso- och sjukvårdstjänster, distanslösningar och erfarna specialister är våra tjänster alltid nära kunden. För offentliga organisationer erbjuder vi många flexibla sätt att köpa tjänster och lösa behov.