Prislista

Vanligaste mottagningspriser 2023. Ingrepp och undersökningar debiteras skillt. Kanta- och servicesavgift tilläggs till det slutliga priset.

De läkare som arbetar för oss är huvudsakligen egenföretagare och bestämmer sina priser självständigt. Priserna för mottagningsbesök i denna prislista är vägledande och kan variera efter priset som fastställts av specialisten själv.

Mottagningspriset bestäms utgående från den totala varaktigheten på mottagningen. Den totala varaktigheten påverkas även av tiden som specialisten lägger på att läsa förhandsuppgifterna och registreringar som gjorts i patientdatasystemet.

För mindre åtgärder som vidtas på mottagningen faktureras förutom läkararvodet, även en materialavgift, som beroende på åtgärden innefattar assisterande personal och materialet som används.

Dessutom kan en separat faktura utgå för

 • begäran om återuppringning
 • eventuella undersökningar och åtgärder som vidtas på mottagningen
 • sjukvårdsartiklar som använts i samband med vården
 • läkemedel som ordinerats av läkaren
 • ortoser (t.ex. handledsstöd, fotstöd, kryckor)
 • eventuella utlåtanden som gjorts på mottagningen

De vanligaste priserna

Priset för besöket på mottagningen är detsamma oberoende av om det genomförs som när-, video- eller telefonmottagningsbesök. Andra avgifter med anknytning till mottagningen omfattar:

När-, video- och telefonmottagning

Utöver priset på mottagningsbesöket, debiteras en allmän serviceavgift på 29,70 € och en Kanta-avgift på 2,90 €. Serviceavgiften för munhälsa är 29,70 €.

Chattmottagningar

Priserna på chattmottagningar inkluderar vanligen en Kanta-avgift på 2,90 €.

 

Självrisken är priset för tjänsten efter FPA-ersättning.

Terveystalo ansvarar endast för prisuppgifter som publiceras i de egna kanalerna och det egna materialet. Vi förbehåller oss rätten till förändringar.

Läs mer om avgifter förknippade med mottagningsbesök i slutet av prislistan.

Allmänläkare

 • De indikativa priserna nedan gäller på vardagar kl. 07–21. Vänligen observera att förhöjningar tillkommer på priserna på andra tider: på vardagar kl. 21–07 förhöjs priserna med 100 procent, på lördagar kl. 7–18 med 30 procent samt på lördagar efter klockan 18, på söndagar och på helger med 100 procent.

  Specialisternas priser ser du i uppgifterna om varje specialist.

 • Pris Självrisk
 • Mottagningsbesök, 10 min Pris från från 40,00 € Självrisk från 32,00 € från 32,00 €
  Pris 40,00–106,00 €, självrisk 32,00–98,00 €.
 • Mottagningsbesök, 20 min Pris från från 60,00 € Självrisk från 52,00 € från 52,00 €
  Pris 60,00–153,00 €, självrisk 52,00–145,00 €.
 • Mottagningsbesök, 30 min Pris från från 77,00 € Självrisk från 69,00 € från 69,00 €
  Pris 77,00–202,00 €, självrisk 69,00–194,00 €.
 • Mottagningsbesök, 45 min Pris från från 107,00 € Självrisk från 99,00 € från 99,00 €
  Pris 107,00–290,00 €, självrisk 99,00–282,00 €.
 • Mottagningsbesök, 60 min Pris från från 100,00 € Självrisk från 92,00 € från 92,00 €
  Pris 100,00–386,00 €, självrisk 92,00–378,00 €.

Specialistläkare

 • De indikativa priserna nedan gäller på vardagar kl. 07–21. Vänligen observera att förhöjningar tillkommer på priserna på andra tider: på vardagar kl. 21–07 förhöjs priserna med 100 procent, på lördagar kl. 7–18 med 30 procent samt på lördagar efter klockan 18, på söndagar och på helger med 100 procent.

  Specialisternas priser ser du i uppgifterna om varje specialist.

 • Pris Självrisk
 • Mottagningsbesök, 10 min Pris från från 50,00 € Självrisk från 42,00 € från 42,00 €
  Pris 50,00–194,00 €, självrisk 42,00–186,00 €.
 • Mottagningsbesök, 20 min Pris från från 87,00 € Självrisk från 79,00 € från 79,00 €
  Pris 87,00–245,00 €, självrisk 79,00–237,00 €.
 • Mottagningsbesök, 30 min Pris från från 100,00 € Självrisk från 92,00 € från 92,00 €
  Pris 100,00–367,00 €, självrisk 92,00–359,00 €.
 • Mottagningsbesök, 45 min Pris från från 118,00 € Självrisk från 110,00 € från 110,00 €
  Pris 118,00–490,00 €, självrisk 110,00–482,00 €.
 • Mottagningsbesök, 60 min Pris från från 140,00 € Självrisk från 132,00 € från 132,00 €
  Pris 140,00–612,00 €, självrisk 132,00–604,00 €.

Sjukskötare

 • Pris Självrisk
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 07–21, 20 min Pris från från 41,00 € Självrisk från 41,00 € från 41,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 07–21, 30 min Pris från från 55,00 € Självrisk från 55,00 € från 55,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 07–21, 40 min Pris från från 77,50 € Självrisk från 77,50 € från 77,50 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 07–21, 60 min Pris från från 105,00 € Självrisk från 105,00 € från 105,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 21–07, 20 min Pris från från 82,00 € Självrisk från 82,00 € från 82,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 21–07, 30 min Pris från från 110,00 € Självrisk från 110,00 € från 110,00 €
 • Mottagningsbesök på vardagar kl. 21–07, 45 min Pris från från 155,00 € Självrisk från 155,00 € från 155,00 €
 • Mottagnighsbesök på vardagar kl. 21–07, 60 min Pris från från 210,00 € Självrisk från 210,00 € från 210,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar kl. 07–18, 20 min Pris från från 53,50 € Självrisk från 53,50 € från 53,50 €
 • Mottagningsbesök på lördagar kl. 07–18, 30 min Pris från från 71,50 € Självrisk från 71,50 € från 71,50 €
 • Mottagningsbesök på lördagar kl. 07–18, 45 min Pris från från 101,00 € Självrisk från 101,00 € från 101,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar kl. 07–18, 60 min Pris från från 136,50 € Självrisk från 136,50 € från 136,50 €
 • Mottagningsbesök på lördagar efter 18, på söndagar och helger, 20 min Pris från från 82,00 € Självrisk från 82,00 € från 82,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar efter 18, på söndagar och helger, 30 min Pris från från 110,00 € Självrisk från 110,00 € från 110,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar efter 18, på söndagar och helger, 45 min Pris från från 155,00 € Självrisk från 155,00 € från 155,00 €
 • Mottagningsbesök på lördagar efter 18, på söndagar och helger, 60 min Pris från från 210,00 € Självrisk från 210,00 € från 210,00 €

Chattmottagningar

 • Chattpriserna är angivna efter FPA-ersättningen och de innehåller en Kanta-avgift på 2,90 €. Observera att FPA-ersättning för förnyelse av recept endast fås om läkaren ger vårdanvisningar i samband med förnyelsen av receptet.

 • Pris Självrisk
 • Läkarchatt på vardagar kl. 07–21 Pris 50,90 € Självrisk 42,90 € 42,90 €
 • Läkarchatt på veckoslut och helgdagar kl. 07–21 Pris 59,90 € Självrisk 51,90 € 51,90 €
 • Läkarchatt på nätter kl. 21–07 Pris 72,40 € Självrisk 64,40 € 64,40 €
 • Förnyande av recept på vardagar kl. 07–21 Pris 33,00 € Självrisk 33,00 € 33,00 €
 • Förnyande av recept på lördagar kl. 09–21 Pris 39,40 € Självrisk 39,40 € 39,40 €
 • Förnyande av recept på söndagar och helgdagar kl. 09–21 Pris 46,40 € Självrisk 46,40 € 46,40 €
 • Sjukskötarchatt Pris 29,90 € Självrisk 29,90 € 29,90 €

*Tidsavgifter

 • Pris Självrisk
 • Kanta-avgiften Pris 2,90 € Självrisk 2,90 € 2,90 €
 • Serviceavgift Pris 29,70 € Självrisk 29,70 € 29,70 €
 • Serviceavgift vid seriebesök Pris 9,40 € Självrisk 9,40 € 9,40 €

De vanligaste priserna för coronarelaterade tjänster

 • Observera att du alltid behöver en remiss för ett coronatest. Totalpriset består av priset för remissen och testet du valt.

 • Pris Självrisk
 • Remiss till coronatest Pris 50,90 € Självrisk 50,90 € 50,90 €
 • Provtagning för coronavirus med PCR-test Pris 252,00 € Självrisk 252,00 € 252,00 €
 • Provtagning för coronavirus med antigen-, dvs. snabbtest Pris 166,00 € Självrisk 166,00 € 166,00 €
 • Antikroppstest Pris 94,00 € Självrisk 94,00 € 94,00 €
 • Antikroppstestpaket Pris 119,00 € Självrisk 119,00 € 119,00 €

Coronatjänster för resenärer

 • Observera att priset för testet du valt tillkommer till priset. Se priset för de olika testalternativen ovan.

 • Pris Självrisk
 • Remiss till coronatest för resenärer Pris 29,90 € Självrisk 29,90 € 29,90 €
  En remiss och ett intyg till Mina Kanta-sidorna ingår i priset. Testet du valt faktureras separat. Tjänsten berättigar inte till FPA-ersättning.
 • Coronatest för resenärer och separat elektroniskt intyg från Terveystalo Pris 56,90 € Självrisk 56,90 € 56,90 €
  En remiss och ett elektroniskt intyg ingår i priset. Testet du valt faktureras separat. Tjänsten berättigar inte till FPA-ersättning.
 • Coronatest för resenärer och separat intyg i pappersform från Terveystalo Pris 69,90 € Självrisk 69,90 € 69,90 €
  En remiss och ett intyg i pappersform ingår i priset. Testet du valt faktureras separat. Tjänsten berättigar inte till FPA-ersättning.
 • Elektroniskt intyg för resenärer Pris 27,00 € Självrisk 27,00 € 27,00 €
  Ett separat elektroniskt intyg från Terveystalo är tillgängligt till tester som har tagits i Terveystalo. Remissen och testet du valt faktureras separat. Tjänsten berättigar inte till FPA-ersättning.

Serviceavgiften kallas även expeditionsavgift. Den täcker de kostnader som hanteringen av patientens ärende medför för Terveystalo. Tack vare Terveystalos serviceavgift kan vi erbjuda våra kunder bl.a. möjligheten att boka tid på webben, på mobilen eller per telefon 24/7, kundrådgivning per telefon och på vårdcentralen, textmeddelandetjänster och alla våra chatt- och videomottagningstjänster på webben och i Terveystalo-appen. Dessutom täcker serviceavgiften allmänna administrativa kostnader såsom kontors-, ekonomi- och organisationskostnader. Serviceavgiften betalas utöver priset för besöket på mottagningen. Läkararvodet täcker alltid endast kostnaderna för vården.

Kanta-avgiften täcker de systemkostnader som uppkommer för Terveystalo på grund av myndighetsavgifter och -krav i anslutning till tjänsten Kanta. Kanta-avgiften täcker även elektroniska recept, det vill säga eRecept, och den debiteras för alla mottagningsbesök som leder till en arkiverad anteckning i sjukjournalen.

Vid varje besök överförs följande information om patienten från Terveystalos patientdatasystem till Kanta-tjänsten: uppgifter om besök, patientjournaler, sammanfattande texter om vårdperioder, diagnoser, kritisk riskinformation samt laboratorieremisser och -svar. Från och med 1.1.2021 överförs även alla bilder från avbildning (förutom munhälsan och mammografisållningsundersökningar) till Kanta-tjänstens Arkiv över bildmaterial (Kvarkki).

Mer information: www.kanta.fi

Du kan läsa mer om grunderna för FPA-ersättningar på FPS:s webbplats.

VI TAR INTE EMOT KONTANTER.
Vi har avslutat kontanter som betalningsmedel på Terveystalo.

På Terveystalo kan du betala privat med debitkort, kreditkort (Eurocard, Mastercard, American Express och Visa), Terveystalo Finansiering, Terveystalo Faktura, Epassi eller med onlinebetalning via Terveystalo-appen eller genom att logga in på vår webbplats. Observera att pappersfakturan alltid innehåller en tilläggsavgift på 5 euro.

Läs mera om våra betalningsalternativ och onlinebetalningar.

Ingrepp, eventuella vaccinationer samt mediciner debiteras separat. För operationer ges vid behov en noggrann kostnadsuppskattning på förhand. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Den bokade tiden ska avbokas minst 24 timmar innan mottagningstiden börjar. För avbokningar som görs senare eller tider som inte avbokats förbehåller vi oss rätten att debitera hela priset för den reserverade tjänsten. Läs mer och se anvisningar.