Företagshälsovård

Utveckling av ledarskapet och arbetsgemenskapen

Arbetslivet befinner sig i ständig förändring och därför måste även arbetet och de som utför arbetet utvecklas i samma takt. Utveckling av ledarskapet och arbetsgemenskapen har en direkt inverkan på arbetshälsan, resultatrikt arbete och bevarandet av arbetsförmågan. Genom utvecklingssamarbete förblir arbetet meningsfullt och betydelsefullt samt eventuella problem kan korrigeras. Vi erbjuder sakkunnig hjälp i utvecklingen av ledarskapet och arbetsgemenskapen i din organisation.

Vi stödjer er utveckling med stor kompetens och expertis

Utveckling av arbetsgemenskapens funktionalitet och ledarskap är kärnan i våra företagspsykologers samt organisationspsykologers expertis. I vårt arbete använder vi mångsidigt olika metoder, som alltid väljs ändamålsenligt i enlighet med kundens situation och behov. Vi behärskar faciliteringen, konsulteringen, coachningen och arbetshandledningen. Många av våra kompetenta psykologer har även business coaching-kompetens. Vi hjälper dessutom till i bedömningen med konkreta metoder, som är till exempel WorkPlace Big Five, Work Personality Inventory och Bättre Arbetsgemenskap-enkäten. Kan vi hjälpa även din organisation att utvecklas till en hälsosammare arbetsplats?

Ta del av de olika delområdena i utvecklingen av ledarskapet och arbetsgemenskapen

Mänsklig effektivitet som en hörnsten i utvecklingen

Som yrkespersoner inom organisationspsykologi frigör vi den mänksliga potentialen i din organisation så att din affärsverksamhet ökar. Att lyckas är mänskligt.

 

Behöver din organisation stöd i utvecklingen av ledarskapet och arbetsgemenskapen?

Ta kontakt