Terveystalo_tyoterveys_palvelut
Företagshälsovård

Skaffa dig företagshälsovård

Hos oss hittar du det lämpligaste tjänstepaketet med företagshälsovård för arbetsgivare av alla storlekar: från entreprenörer och småföretag till stora företag och arbetsgivare inom den offentliga sektorn. Låt oss bygga en Hälsosam Arbetsplats™ tillsammans!

Vi är den mest anlitade producenten av företagshälsovård i Finland

309 enheter, inklusive 17 sjukhus och 43 tandvårdsenheter

24/7 digitala tjänster, var som helst, när som helst

700 000 anställda skyddas av våra företagshälsovårdstjänster

Information ​främjar hälsan

En hälsosam arbetsplats uppstår inte av en slump utan genom ett systematiskt arbete. Detta förutsätter information med vilken vi stödjer arbetsgivaren i hälsofrämjande ledarskap, förutser risker och med samarbete skapar de sätt med vilka vi bygger välmående arbetsgemenskaper från välmående arbetstagare och framgångsrika företag från välmående arbetsgemenskaper. Det lönar sig att satsa på hälsan.

Använd organisationens mänskliga effektivitet som en konkurrensfördel

Som yrkespersoner inom organisationspsykologi frigör vi den mänksliga potentialen i din organisation så att din affärsverksamhet ökar. Att lyckas är mänskligt.

Begär offert på våra företagshälsovårdstjänster

Begär offert