Patientombud

Patientombud 

För att främja patienternas och socialvårdens och småbarnspedagogikens klienters rättigheter och rättsskydd finns det inom social- och hälsovården patientombuds och socialombuds (Lag om patientombud och socialombud 739/2023). Vad som i denna lag föreskrivs om välfärdsområdet gäller också Helsingfors stad och HUS-koncernen. 

Välfärdsområdena och Helsingfors stad ansvarar också för patientombud och socialombud verksamhet i förhållande till privata serviceproducenter. Om du behöver hjälp eller råd av en patientombuds ska du kontakta patientombuds i ditt eget välfärdsområde eller Helsingfors stad.  

 

Innan du kontaktar en patientombud 

Om du är osäker på någon aspekt av din vård eller är missnöjd med din vård och/eller behandling, bör du först diskutera saken med den person som tillhandahållit vården eller hans eller hennes representant. En öppen diskussion kan ofta klargöra eventuella missförstånd och korrigera eventuella brister omedelbart, utan behov av ytterligare åtgärder. 

Det bästa sättet att kontakta Terveystalo-kontoret och/eller den person som behandlade dig är att ringa vår kundtjänst på 045 7734 9974 eller 0900 30000 

Alternativt kan du ge feedback via vårt formulär för kundfeedback, i vilket fall ditt ärende kommer att behandlas av den anläggning som behandlade dig. 

Feedback och förfrågningar från enskilda kunder angående fakturering Skicka oss din feedback eller förfrågan med hjälp av formuläret nedan. 

 

Kundrespons 

 

Hälsopåminnelse och klagomål 

I lagen om patienters ställning och rättigheter (785/1992) anges att patienter som är missnöjda med sin hälso- och sjukvård, medicinska behandling eller relaterade behandling har rätt att lämna in ett klagomål mot sin vårdplats. Om patienten inte själv kan lämna in ett klagomål kan det göras av dennes juridiska ombud, släkting eller annan närstående person.  

Läs mer om vårdpåminnelser och klagomål på Valviras webbplats. 

Klagomål lämnas in direkt till regionförvaltningsverket eller till Valvira. 

 

Påminnelse och klagomål inom socialvården 

En socialvårdsklient har rätt att lämna in ett klagomål om den socialvårdstjänst som han eller hon har fått (socialvårdslagen 1100/2014). Innan du lämnar in en påminnelse eller ett klagomål är det tillrådligt att begära feedback från leverantören av socialvårdstjänster för att identifiera eventuella brister eller fel som kan ha inträffat.  

 Mer information om påminnelser och klagomål inom socialvården finns på Valviras webbplats. 

Klagomål lämnas in till regionförvaltningsverket eller Valvira. 

 

Gör en påminnelse om hälso- eller socialvård 

Blankett för patientklagomål 

Patienter har rätt att lämna in ett klagomål till patientförsäkringscentralen (PIC) om de misstänker patientskada eller medicinsk felbehandling. I detta fall kommer ärendet att utredas och lösas av PSC.  Välfärdsområdena patientombud ger dig råd om hur du gör en skadeanmälan.