Potilasasiavastaava

Potilaan sekä sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaan oikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa nimetään potilasasiavastaavia ja sosiaaliasiavastaavia (laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista 739/2023). Mitä tässä laissa säädetään hyvinvointialueesta, sovelletaan myös Helsingin kaupunkiin ja HUS-yhtymään.

Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki vastaa potilasasiavastaava- ja sosiaaliasiavastaavatoiminnasta myös yksityisen palveluntuottajan osalta. Mikäli tarvitset potilasasiavastaavan apua tai neuvoja, ole yhteydessä oman hyvinvointialueesi tai Helsingin kaupungin potilasasiavastaavaan.

Ennen kuin otat yhteyttä potilasasiavastaavaan

Mikäli jokin hoitoon liittyvä asia on jäänyt epäselväksi tai olet tyytymätön hoitoosi ja/tai kohteluusi, kannattaa asiaa selvittää ensisijaisesti hoitoa antaneen henkilön tai hänen esihenkilönsä kanssa. Avoimella keskustelulla voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset sekä korjata puutteet saman tien, eikä muita toimenpiteitä tarvita.

Terveydenhuollon muistutus ja kantelu

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) todetaan, että terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus hoitopaikkaansa. Jos potilas ei kykene itse tekemään muistutusta, sen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä. Lue lisää terveydenhuollon muistutuksesta ja kantelusta Valviran sivuilta.

Kantelu tehdään suoraan Aluehallintovirastoon tai Valviraan.

Sosiaalihuollon muistutus ja kantelu

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus tai kannella saamastaan sosiaalihuollon palvelusta (Sosiaalihuoltolaki 1100/2014). Ennen muistutuksen tai kantelun tekemistä on suositeltavaa selvittää asiaa palautteena sosiaalihuollon palvelua antaneessa toimintayksikössä, jossa voidaan selvittää asiassa mahdollisesti tapahtuneita puutteita tai virheitä. 

Lue lisää sosiaalihuollon muistutuksesta ja kantelusta Valviran sivuilta.

Kantelu tehdään Aluehallintovirastoon tai Valviraan

Tee terveydenhuollon tai sosiaalihuollon muistutus

Potilasvahinkoilmoitus

Potilaalla on oikeus tehdä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle (PVK), mikäli on syntynyt epäily potilasvahingosta tai hoitovirheestä. Tällöin asian selvittää ja ratkaisee PVK. Hyvinvointialueen potilasasiavastaava neuvoo vahinkoilmoituksen tekemisessä.

Yhteyden Terveystalon toimipaikkaan ja/tai sinua hoitaneeseen henkilöön saat parhaiten soittamalla asiakaspalveluumme 045 7734 9974 tai 0900 30 000*. 

Vaihtoehtoisesti voit antaa palautetta asiakaspalautelomakkeemme kautta, jolloin asiasi otetaan käsittelyyn sinua hoitaneessa toimipaikassa.

Laskutusta koskevat palautteet ja kyselyt henkilöasiakkailta Lähetä palaute tai kysely lomakkeella.