Julkiset palvelut.

Tjänster

Distans- och digitala tjänster Offentliga tjänster

Distans- och digitala tjänster

Terveystalos Offentlig digitalhälsa erbjuder ett brett utbud av telemedicinska lösningar, en bedömning av vårdbehovet och en avancerad digital plattform för att möjliggöra ärendehantering på distans. Vi bygger världens bästa offentliga hälso- och sjukvård genom att kombinera imponerande vård och avancerad digital expertis. Vi stödjer digitaliseringen av hälso- och sjukvården och bidrar till att säkerställa tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster. Vi erbjuder våra nyckeltjänster separat eller som en skräddarsydd helhet för kundorganisationen.

Primärvård Offentliga tjänster

Primärvård

Vi erbjuder mångsidiga och högkvalitativa primärvårdstjänster för att förbättra tillgängligheten och effektiviteten. Oavsett om du behöver kortsiktig hjälp med köer eller ett längre partnerskap har vi en lösning för dig. Våra distans- och digitala tjänster gör det enkelt att komplettera närtjänster på ett användarorienterat och kostnadseffektivt sätt.

Specialiserad sjukvård Offentliga tjänster

Specialiserad sjukvård

Vår heltäckande specialistorganisation, omfattande servicenätverk, våra 18 sjukhusenheter och avancerade digitala lösningar gör högkvalitativa tjänster inom specialiserade sjukvården tillgängliga för offentliga organisationer i hela Finland. Tjänsterna kan köpas från oss flexibelt, antingen i små delar eller som större enheter. Våra mest populära tjänster inom specialiserad sjukvård är konsultationer med specialistläkare, skopier, diagnostiktjänster och operationsverksamhet.

Diagnostik och screening Offentliga tjänster

Diagnostik och screening

Inom diagnostik och screening kan du lita på vår långa erfarenhet, vår expertis och våra metoder som är ledande inom branschen samt våra effektiva processer. Detta möjliggör snabba resultat och korrekt diagnos för dina patienter. Du kan köpa våra tjänster flexibelt genom direktköp, ett köpavtal eller en servicesedel. Våra mest populära diagnostik- och screeningtjänster är bilddiagnostik och mammografiscreening.

Terapi- och rehabiliteringstjänster Offentliga tjänster

Terapi- och rehabiliteringstjänster

Det är viktigt för oss att möta människan som en människa. Målet med terapi och rehabilitering är det bästa möjliga och bäst fungerande livet i vardagen. Vi erbjuder omfattande experttjänster för psykiskt välbefinnande, förbättring av fysisk funktionsförmåga, underhåll och rehabilitering. Terapi finns både för barn, ungdomar och vuxna både i grupper och individuellt. Tjänsterna kan köpas flexibelt på många sätt, till exempel med en servicesedel eller som distanstjänster. Personen som går i terapi får information och anvisningar för besöken lättillgängligt i Terveystalo-appen.

Munhälsa Offentliga tjänster

Munhälsa

Vi är en högkvalitativ och mångsidig partner inom munhälsovården. Oavsett om behovet är att genomföra hela tandvården som en köptjänst eller att få en enskild tandläkare eller ett vårdteam som tillfällig hjälp, erbjuder vi en tillförlitlig och snabb lösning. Vi anpassar oss både för förebyggande munhälsovård och för krävande kirurgiska ingrepp beroende på plats och vårdbehov.

Sociala tjänster Offentliga tjänster

Sociala tjänster

Vi erbjuder högkvalitativa sociala tjänster som kombineras med ett gediget kunnande inom hälsovårdstjänster. Till exempel i Sauma barnskydd kombinerar vi barnskydd med vår starka expertis inom missbruksmedicin med våra mångsidiga rehabiliterings- och terapitjänster. Via oss kan du skaffa ansvarsläkartjänsterna för hälso- och sjukvård inom hemvården och boendeenheter, utöver vilka våra personaltjänster betjänar vid utmaningar med tillgången till vårdpersonal.

Jourtjänster Offentliga tjänster

Jourtjänster

Vi är en pålitlig partner för alla behov inom hälsobranschen, även utanför kontorstid. Terveystalos jourläkare har redan i flera år varit verksamma på hela Finlands område, vilket säkerställer tillgången till brådskande vård även i små enheter. Verksamheten vid frontlinjen stöds av en nationell bakjour som styr den övergripande verksamheten och som vid behov kan ge ytterligare hjälp till enheter där köer håller på att bildas. Förutom läkartjänster erbjuder vi en högkvalitativ och tillförlitlig bedömning av behovet av brådskande vård.

Bedömning av vårdbehov Offentliga tjänster

Bedömning av vårdbehov

Bedömning av vårdbehovet är en viktig del av patientens vårdstig. Det säkerställer att patienten dirigeras till rätt behandlingsplats i rätt tid. Terveystalo har en gedigen och lång erfarenhet av detta. Oavsett om du behöver en partner för brådskande eller icke brådskande bedömning av vårdbehovet, står våra proffs inom hälsobranschen till ditt förfogande runt om i hela Finland.

Personaluthyrning Offentliga tjänster

Personaluthyrning

Terveystalo erbjuder mångsidiga personaltjänster för offentliga hälso- och sjukvård och privata företag för kortsiktiga och långsiktiga behov. Vårt tjänsteutbud omfattar personaltjänster för primärvård, företagshälsovård, specialiserad sjukvård och munhälsa samt totalt utkontrakterade vårdteam för hemvård av patienter med andningsförlamning. Vi skräddarsyr alltid personaltjänsterna efter kundens behov. Att använda personaltjänster är en förnuftig lösning i många olika situationer. Patienterna behöver vård av hög kvalitet utan långa köer, oavsett hur mycket personal finns tillgängligt. Med hjälp av Terveystalos arbetstagare kan du lappa ihop dina egna anställdas semestrar eller längre frånvaron, skaffa personal för objekt dit det är svårt att få anställda eller förkorta patientkön. Du kan också utkontraktera anskaffningen och resurshanteringen av personal för hela funktioner till Terveystalo.

Företagshälsovårdstjänster Offentliga tjänster

Företagshälsovårdstjänster

Vi är Finlands ledande nationella leverantör av företagshälsovårdstjänster och ansvarar redan för företagshälsovården för över 80 000 anställda inom den offentliga sektorn. Totalt betjänar vi över 23 000 arbetsgivare och ca 670 000 anställda i alla branscher. Finlands största patientdatabas och branschkunskap gör att vi känner till finländarnas hälsa, anställda och arbetets krav. Tillgången till information och ärendehanteringen för tjänsternas slutanvändare underlättas av den prisbelönta Terveystalo-appen och de verktyg vi erbjuder, som påverkar ledningen av arbetsförmågan. Kontakta oss för att skräddarsy den lämpligaste företagshälsovårdslösningen för din offentliga organisation. Terveystalo är marknadsledande inom företagshälsovård i kommuner och andra offentliga aktörer, och vi känner till våra kunders behov mycket väl.

Partnerskapslösningar Offentliga tjänster

Partnerskapslösningar

Våra partnerskapslösningar är större helheter inom hälso- och/eller socialvården. Genom att upphandla en tjänstehelhet från en privat partner kan den offentliga sektorn jämföra sin egen verksamhet och på så sätt utveckla sin verksamhet till förmån för medborgarna. Partnerskapslösningarna har också eftersträvat bättre tillgång till tjänster, till exempel i form av kortare köer, kostnadsbesparingar och i allmänhet säkerställande av att offentliga tjänster fungerar som de ska.

Corona tjänster Offentliga tjänster

Corona tjänster

Vi vill stödja den offentliga hälsovården i den gemensamma kampen mot coronaepidemin och vi agerar som en partner i alla skeden av epidemin. Vi stödjer den offentliga sektorn genom en enskild tjänst eller genom att vara involverade i en heltäckande epidemihantering.