Digitaaliset palvelut.

Distans- och digitala tjänster

2022-07-04

Terveystalos Offentlig digitalhälsa erbjuder ett brett utbud av telemedicinska lösningar, en bedömning av vårdbehovet och en avancerad digital plattform för att möjliggöra ärendehantering på distans. Vi bygger världens bästa offentliga hälso- och sjukvård genom att kombinera imponerande vård och avancerad digital expertis. Vi stödjer digitaliseringen av hälso- och sjukvården och bidrar till att säkerställa tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster. Vi erbjuder våra nyckeltjänster separat eller som en skräddarsydd helhet för kundorganisationen.

Allt fler finländare är vana vid att sköta sina ärenden inom webbaserade tjänster och i framtiden kommer en högkvalitativ kundupplevelse att kräva mångsidiga digitala ärendehanteringskanaler. Vår nya fjärrserviceplattform anpassar sig helt till beställarens utseende och ger en användarorienterad serviceupplevelse utan en separat applikation.

Innehållsförteckning

Digital plattform

Vår nya digitala plattform är byggd för behoven inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland och erbjuder omfattande möjligheter för ärendehantering på distans. Plattformen är utformad för att vara lätt och smidig, vilket säkerställer bästa möjliga ibruktagning. Vår användarorienterade distanstjänstplattform anpassar sig till alla behov: plattformen möjliggör chatt- och videomottagning med läkare, sjukskötare och andra professionella och kan anpassas enligt beställarens visuella utseende. Tjänsten används på webbläsare och användningen kräver inte en separat applikation. Tjänsten kan användas både på dator och mobiltelefon.

Användningen av tjänsten kräver stark identifiering och därmed kan kund- och patientuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Vår digitala plattform gör att kunden kan få vård smidigt med en enda kontakt: multiprofessionellt och även över organisationsgränser. Tjänsten har en avancerad men enkel responsgivningsfunktion.

Bekanta dig med vår digitala plattform

Distansmottagningar

Vi erbjuder tjänster av allmänläkare, specialistläkare, sjukskötare och andra yrkespersoner såsom näringsterapeuter via telefon, chatt och videomottagningar. Vår digitala plattform gör det möjligt att ta hand om kunden smidigt med en enda kontakt: vid behov kan en läkare läggas till sjukskötarens mottagning, eller en chattmottagning kan flyttas till en videomottagning – om detta krävs för att lösa problemet. Distansmottagning är ett enkelt och modernt sätt för kunden att sköta hälsoärenden. Dessutom möjliggör den en god tillgång till yrkespersoner, även på orter där det annars är utmanande.

 

Distanskonsultationer

Distanskonsultationer möjliggör både realtids- och icke-brådskande kommunikation mellan yrkespersoner. De vanligaste distanskonsulteringarna sker mellan en sjukskötare och en allmänläkare eller mellan en allmänläkare och en specialistläkare. Konsultationer kan ordnas i realtid via telefon, chatt, videomottagning och icke-akuta konsultationer via meddelanden.

Distansutlåtanden

Våra röntgenspecialister ger uttalanden om röntgenbilder utan dröjsmål och med expertis.

Bedömning av behandlingsbehovet

Terveystalo är Finlands ledande företag inom hälsotjänster med det största nätverket

Tack vare vårt rikstäckande nätverk, våra omfattande hälso- och sjukvårdstjänster, distanslösningar och erfarna specialister är våra tjänster alltid nära kunden. För offentliga organisationer erbjuder vi många flexibla sätt att köpa tjänster och lösa behov.