Digialusta.
Offentliga tjänster

Terveystalos digitala plattform påskyndar och underlättar ärendehantering på distans i den offentliga hälso- och sjukvården

Vår nya digitala plattform är utformad för behoven inom välfärdsområden. Plattformen möjliggör chatt- och videomottagningar med läkare, sjukskötare eller andra professionella inom hälso- och sjukvård. Den digitala plattformen som enkelt och snabbt kan tas i bruk, kan anpassas helt enligt beställarens utseende.

För behoven inom Finlands offentliga hälso- och sjukvård

Vi utvecklade den digitala plattformen för att hjälpa till med digitaliseringen av den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Vi intervjuade kommunernas och sjukvårdsdistriktens social- och hälsovårdsledning och slutanvändare. Enligt vår utredning saknade marknaden en lösning specifikt för välfärdsområdenas behov.

Servicehelheter enligt behov

Den digitala plattformen kan köpas separat eller som en del av en större tjänsteproduktionshelhet. Den digitala plattformen integreras enkelt med beställarens system. Plattformen kan integreras i bedömningen av kundens, en annan aktörs eller Terveystalos vårdbehov.

Utseende och innehåll kan skräddarsys

Innehållet och layouten på den digitala plattformen kan skräddarsys efter tjänsterna i ditt eget område. Till exempel kan logotypen för välfärdsområdet, färger och olika bakgrundselement tas med till plattformen. Serviceinnehållet och vägledning av kunderna produceras enligt områdets behov.

Smidigt införande

Den digitala plattformen är utformad för att vara lätt och agil, vilket garanterar en så smidig ibruktagning som möjligt. Plattformen är användarorienterad och möjliggör chatt- och videomottagning med läkare, sjukskötare och andra professionella. Tjänsten fungerar med webbläsaren på telefonen och datorn: användningen kräver inte en separat applikation.

Digital plattform – vad och varför?

Digitala plattform

Vad

 • En webbläsarbaserad digital plattform som möjliggör distansmottagning och omfattande analyser.
 • Kan köpas separat eller som en del av ett större tjänsteproduktionspaket (t.ex. bedömning av vårdbehov, distansprofessionella).
 • Nya funktioner läggs till agilt och kontinuerligt. Kvaliteten mäts systematiskt.
 • Professionella från olika organisationer kan arbeta på samma plattform.
 • Informationssäkert och optimerad för alla enheter. Optimerad för mobilanvändning.
Digitala plattform

Varför

 • Utvecklad på ett kundorienterat sätt för den offentliga hälsovården i Finland.
 • En högkvalitativ plattform för distanstjänster för de ständigt ökande behoven inom distansmottagning.
 • Ibruktagningsprojektet är snabbt och lätt. Måttfulla kostnader.
 • Integreras enkelt med beställarens system. En flerproducentmodell är möjlig.
 • Kan integreras i bedömningen av kundens, en annan aktörs eller Terveystalos vårdbehov.
 • Snabb tillgång till vård och ett lättanvänt användargränssnitt för slutanvändare.
 • En enhetlig och säker kundupplevelse för slutanvändaren: den digitala plattformen ser ut och känns som en tjänst inom det egna området.

Vill du höra mer om den digitala plattformen? Ta kontakt!

Egenskaper

digitala plattform

Offentlig digitalhälsa: lösningar för behovet av telemedicin och vård samt digitala tjänster

Terveystalos Offentlig digitalhälsa stödjer digitaliseringen av den offentliga hälso- och sjukvården i Finland och bidrar till att säkerställa tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster inom de nya välfärdsområdena. Vi bygger den bästa offentliga hälso- och sjukvården i världen genom att kombinera telemedicinska lösningar, vårdbehovslösningar och digitala lösningar.

Vår avancerade digitala plattform möjliggör snabb, smidig och enkel ärendehantering på distans. Vi har den största distansläkarresursen i Finland. Vi arbetar som partner för välfärdsområdena: med våra lösningar hjälper vi till med att förkorta köer och styr endast patienter till närmottagningar som verkligen drar nytta av dem.

Så här övergår du till den digitala tidsåldern

Så här kan din region inleda distansmottagningar på den digitala plattformen

 1. Vänligen kontakta oss för att ordna en lämplig presentationstid för dig.
 2. I presentationen av den digitala plattformen kartlägger vi dina behov och vilken typ av tjänster och system som ska integreras i den digitala plattformen. På basis av denna information kan vi lämna ett erbjudande om du så önskar.
 3. Det går snabbt att ta den digitala plattformen i bruk. Om vi kan tillhandahålla tjänsten på den digitala plattformen på ditt område, har du tillgång till distansmottagningar i genomsnitt på 1–2 månader.
 4. Vi gör fortsatt utveckling tillsammans och utifrån dina behov. Vi kan utveckla och publicera nya funktioner för den offentliga hälso- och sjukvårdens behov på ett smidigt och snabbt sätt

 

Den digitala plattformens användarvänlighet enligt kunderna är i genomsnitt 4,5/5