Hoidon tarpeen arviointi.

Bedömning av vårdbehov

2022-07-04

Bedömning av vårdbehovet är en viktig del av patientens vårdstig. Det säkerställer att patienten dirigeras till rätt behandlingsplats i rätt tid. Terveystalo har en gedigen och lång erfarenhet av detta. Oavsett om du behöver en partner för brådskande eller icke brådskande bedömning av vårdbehovet, står våra proffs inom hälsobranschen till ditt förfogande runt om i hela Finland.

Bedömning av brådskande vårdbehov (Jourhjälpen 116117)

Vi arbetar som partner i tjänsten Jourhjälpen 116117, som bedömer behovet av akut vård dygnet runt. Vi gör bedömningar av vårdbehovet per telefon, chatt och utifrån Omaolo-symtombedömningar inom överenskommen svarstid. Vi kan verka både i Terveystalos och beställarens miljö.

Bedömning av icke-brådskande vårdbehov

Genom oss kan du få lösningar för icke-brådskande, centraliserad bedömning av vårdbehovet för primärvårdens behov. Vår centraliserade bedömning av vårdbehovet gör att vi kan förlänga öppettiderna till exempel till vardagskvällar, vilket minskar onödig kontakt med jourtjänsten. Våra proffs handleder kunderna enligt avtalat till det bäst betjänande servicestället, såsom beställarkundens vårdcentral, Terveystalos egna distansmottagningar eller till exempel Terveystalos omfattande nätverk av verksamhetsställen i enlighet med avtalet.

Terveystalo är Finlands ledande företag inom hälsotjänster med det största nätverket

Tack vare vårt rikstäckande nätverk, våra omfattande hälso- och sjukvårdstjänster, distanslösningar och erfarna specialister är våra tjänster alltid nära kunden. För offentliga organisationer erbjuder vi många flexibla sätt att köpa tjänster och lösa behov.