Päivystys.

Jourtjänster

2022-07-06

Vi är en pålitlig partner för alla behov inom hälsobranschen, även utanför kontorstid. Terveystalos jourläkare har redan i flera år varit verksamma på hela Finlands område, vilket säkerställer tillgången till brådskande vård även i små enheter. Verksamheten vid frontlinjen stöds av en nationell bakjour som styr den övergripande verksamheten och som vid behov kan ge ytterligare hjälp till enheter där köer håller på att bildas. Förutom läkartjänster erbjuder vi en högkvalitativ och tillförlitlig bedömning av behovet av brådskande vård.

Personaluthyrning

Terveystalo erbjuder allmän- och specialistläkartjänster för jourer från enskilda arbetstagare till personalresurser för en hel enhet. Via oss får du alltid en expert eller tjänst som uppfyller dina behov.

Vi arbetar med mångårig erfarenhet, så våra processer för läkarrekrytering och planering av arbetsskiften är finslipade och etablerade. Vi är också glada att vara en partner i att utveckla våra kunders verksamhet. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att ännu bättre kunna betjäna våra kunder. På grund av vår långa erfarenhet är vi en tillförlitlig partner som organiserar personal för jourer – med leveransgaranti.

Vi erbjuder även jourtjänster inom munhälsovården. Läs mer om våra tjänster inom munhälsovården >

Bedömning av brådskande vårdbehov (Jourhjälpen 116117)

Vi arbetar som partner i tjänsten Jourhjälpen 116117, som bedömer behovet av akut vård dygnet runt. Vi gör bedömningar av vårdbehovet per telefon, chatt och utifrån Omaolo-symtombedömningar inom överenskommen svarstid. Vi kan verka både i Terveystalos och beställarens miljö.

Terveystalo är Finlands ledande företag inom hälsotjänster med det största nätverket

Tack vare vårt rikstäckande nätverk, våra omfattande hälso- och sjukvårdstjänster, distanslösningar och erfarna specialister är våra tjänster alltid nära kunden. För offentliga organisationer erbjuder vi många flexibla sätt att köpa tjänster och lösa behov.