Suun terveys.

Munhälsa

2022-07-01

Vi är en högkvalitativ och mångsidig partner inom munhälsovården. Oavsett om behovet är att genomföra hela tandvården som en köptjänst eller att få en enskild tandläkare eller ett vårdteam som tillfällig hjälp, erbjuder vi en tillförlitlig och snabb lösning. Vi anpassar oss både för förebyggande munhälsovård och för krävande kirurgiska ingrepp beroende på plats och vårdbehov.

Personaluthyrning

Terveystalo erbjuder tandläkar-, munhygienist- och tandskötartjänster för kommuner och privata företag, från enskilda arbetstagare till fullständig utkontraktering av munhälsan. Vi erbjuder lösningar för personalbrist på kort eller lång sikt, uppluckring av köer och för situationer där det inte är rimligt att anställa egen personal. Ett tandläkarpar är till exempel en fungerande lösning för att lossa patientköer. Läs mer om personaluthyrning >

Jour för munhälsa

Vi producerar lagstadgad munvård för hundratusentals finländare på vardagskvällar, veckoslut och helgdagar i olika delar av landet. Du kan lämna jourtjänsten utanför tjänstetid helt och hållet på våra yrkespersoners ansvar. Tjänsten produceras i den offentliga tandvårdsklinikens lokaler och system, men tandläkare och sjukskötare samt munhygienisterna anställs genom oss. Läs mer om våra jourtjänster >

Uppluckring av munhälsovårdens köer

Vi har lång erfarenhet av att luckra upp köer för icke-brådskande munhälsovård. Vår yrkeskompetenta personal erbjuder en undersöknings- och vårdplan i de överenskomna lokalerna även på kvällar och veckoslut. Ur kundens synvinkel fungerar tjänsterna som vanligt inom den kommunala munhälsovården. Uppluckring av köer gör det möjligt att tillhandahålla tandläkar- och munhygienisttjänster för kunden inom rimlig tid.

Servicesedel för munhälsa

En servicesedel för munhälsovård är ett bra sätt att öka kundernas valmöjligheter, effektivisera tillgången till vård och förkorta köer. Terveystalo är verksam i många kommuner som servicesedelproducent för munhälsovården.

Partnerskap inom munhälsan

Genom oss är det möjligt att få hela tandvården som en köptjänst. Vi samarbetar för närvarande med fyra kommuner inom alla tandvårdstjänster. I partnerskapet för munhälsa ansvarar vi inte bara för den operativa verksamheten utan även för ledarskapet och stödtjänster. Läs mer om partnerskap >

Terveystalo är Finlands ledande företag inom hälsotjänster med det största nätverket

Tack vare vårt rikstäckande nätverk, våra omfattande hälso- och sjukvårdstjänster, distanslösningar och erfarna specialister är våra tjänster alltid nära kunden. För offentliga organisationer erbjuder vi många flexibla sätt att köpa tjänster och lösa behov.