Henkilöstön vuokraus.

Personaluthyrning

2022-07-04

Terveystalo erbjuder mångsidiga personaltjänster för offentliga hälso- och sjukvård och privata företag för kortsiktiga och långsiktiga behov. Vårt tjänsteutbud omfattar personaltjänster för primärvård, företagshälsovård, specialiserad sjukvård och munhälsa samt totalt utkontrakterade vårdteam för hemvård av patienter med andningsförlamning. Vi skräddarsyr alltid personaltjänsterna efter kundens behov. Att använda personaltjänster är en förnuftig lösning i många olika situationer. Patienterna behöver vård av hög kvalitet utan långa köer, oavsett hur mycket personal finns tillgängligt. Med hjälp av Terveystalos arbetstagare kan du lappa ihop dina egna anställdas semestrar eller längre frånvaron, skaffa personal för objekt dit det är svårt att få anställda eller förkorta patientkön. Du kan också utkontraktera anskaffningen och resurshanteringen av personal för hela funktioner till Terveystalo.

Det är enkelt att upphandla tjänsten. Terveystalo är arbetsgivaren för den anställda och ansvaret för den anställa ligger hos Terveystalo. Vi gör anställningsavtalet och tar hand om alla frågor som rör anställningsförhållandet, till exempel arbetsgivarskyldigheter och företagshälsovården, och arbetstagarens administrativa chef fungerar som förbindelselänk mellan kunden och den anställda. Vi har även tagit med högkvalitativa och lättanvända distanstjänster till våra offentliga kunders tjänsteutbud, så att vi vid behov även kan erbjuda personaltjänster med distansförbindelse.

Innehållsförteckning

henkilostopalvelut

Meiltä voit vuokrata ammattitaitoisia ja työhönsä tyytyväisiä ammattilaisia.

 • Henkilöstöpalveluissa työskentelee noin 1300 aktiivista lääkäriä ja noin 200 hoitajaa. 
 • Rekrytointiprosessimme on ammattimainen. Selvitämme terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen ja soveltuvuuden tehtäviinsä. 
 • Käytämme lääkäreiden perehdytyksessä luomaamme perehdytysmallia ja seuraamme perehdytyksen toteutumista. Vuonna 2022 95 % perehdytyksistä toteutui mallin mukaisesti
 • Uusilla työntekijöillä on mahdollisuus kollegavuoroihin ennen ensimmäistä työvuoroa. ​
 • Seuraamme ammattilaisten suoriutumista kysymällä aktiivisesti palautetta asiakkaalta ja työntekijältä sekä käsittelemme mahdolliset ongelmat ennalta määritellyn prosessin mukaisesti. 
 • Tuemme ammattilaisten kouluttautumista ja uralla kehittymistä. 
 • Meillä on tyytyväiset työntekijät. Vuonna 2022 lääkäreiden eNPS oli 57 ja hoitajien 59!
henkilöstöpalvelut

Olemme henkilöstöpalvelualan laadukkain kumppani.

 • Palvelun hankkiminen on helppoa. Terveystalo toimii vuokrattavan työntekijän työnantajana ja vastuu työntekijästä on Terveystalolla. Me laadimme työsopimuksen ja huolehdimme kaikista työsuhteeseen liittyvistä asioista.
 • Jokaisella tilaaja-asiakkaalla on oma asiakkuudenhoitotiimi, jossa toimii kokeneita rekrytoinnin ja resursoinnin ammattilaisia, sekä lääketieteellisenä asiantuntijana vastaava lääkäri.
 • Mittaamme ja kehitämme toimintaamme laatumittareiden avulla, kuten ammattilaisten eNPS, lääkäripysyvyys, päivystyksen lääkäriresurssin turvaaminen, perehdytyksen toteutuminen ja päivystyskäyntien määrä ikääntyneiden vastuulääkäripalveluissa.
 • Lääkäripysyvyys hoivakoteihin tuotettavissa lääkäripalveluissa vuonna 2022 oli 94%!
 • Tavoitteenamme on kehittää palveluita yhdessä tilaaja-asiakkaan kanssa. Uskallamme tarjota näkemystä ja ratkaisuja asiakkaidemme haasteisiin.
 • Henkilökuntamme on saatavilla paikan päälle tai sujuvien etäpalveluidemme välityksellä. 

Allmänläkare

Terveystalo erbjuder allmänläkartjänster för hälsocentraler, jourer, företagshälsovården och våra kunders andra behov, från enskilda anställda till personalresurser för en hel enhet. Vårt mål är att kunden alltid ska få en yrkesperson eller tjänst som uppfyller deras behov.

Vi arbetar med mångårig erfarenhet, så våra processer för läkarrekrytering och planering av arbetsskiften är finslipade och etablerade. Vi är också glada att vara en partner i att utveckla våra kunders verksamhet. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att ännu bättre kunna betjäna våra kunder.

 

Specialistläkare

Terveystalo erbjuder specialistvård för offentlig hälso- och sjukvård och privata företag.  Vårt tjänsteutbud omfattar nästan alla specialeter, från psykiatri till konservativa och operativa områden och radiologi. Vi erbjuder högkvalitativa specialistläkartjänster för våra kunder genom att skräddarsy personaltjänsten efter kundens behov.

Vårdpersonal

Vi erbjuder vårdpersonal flexibelt för rusningstoppar eller andra förutbestämda behov för den offentliga sektorn och företag. Vi tillhandahåller arbetskraft för ett brett spektrum av uppgifter. Vi har till exempel anestesi-, röntgen- och instrumentskötare samt coronaprovtagare. Vår personal är skicklig och kompetent och alla sjukskötare har läkemedelstillstånden i skick.

Dessutom har vi lång erfarenhet av att organisera hemvårdservice dygnet runt. Våra hemvårdskunder är främst patienter med andningsförlamning eller personer med funktionsnedsättningar som behöver vård dygnet runt. Vårdteamet består vanligtvis av 4–6 sjukskötare som arbetar i kundens hem. Sjukskötarna gör multiprofessionellt samarbete med annan hälso- och sjukvårdspersonal som är involverad i kundens vård för att säkerställa att kunden har de bästa möjligheterna till ett självständigt och normalt liv. 

 

Yrkespersoner inom munhälsovård

Av oss får du erfarna och duktiga tandläkare och specialtandläkare, munhygienister och tandskötare för både kort- och långtidsbehov för dagarbete och jouren.

Förutom uthyrning av personal inom munhälsovården erbjuder vi ett brett utbud av tjänster, från uppluckring av köer till bredare partnerskap. Läs mer om våra tjänster inom munhälsovården >

 

 

Övriga specialister

Genom våra personaltjänster kan du hitta rätt proffs för dina behov även från andra yrkesgrupper. Vänligen kontakta oss med en låg tröskel om du behöver yrkespersoner inom social- och hälsovården.

Terveystalo är Finlands ledande företag inom hälsotjänster med det största nätverket

Tack vare vårt rikstäckande nätverk, våra omfattande hälso- och sjukvårdstjänster, distanslösningar och erfarna specialister är våra tjänster alltid nära kunden. För offentliga organisationer erbjuder vi många flexibla sätt att köpa tjänster och lösa behov.