Henkilöstön vuokraus.

Henkilöstön vuokraus

10.12.2021

Terveystalo tarjoaa monipuolisia henkilöstöpalveluita hyvinvointialueilla sekä yksityisille yrityksille lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen tarpeeseen. Palveluvalikoimassamme on henkilöstöpalveluita perusterveydenhuoltoon, työterveyteen, erikoissairaanhoitoon ja suunterveyteen sekä kokonaisulkoistettuja hoitajatiimejä hengityshalvauspotilaiden kotihoitoon. Kokeneet terveydenhuollon ammattilaisemme ovat käytettävissä joko paikan päällä tai etävastaanotolla. Emme ainoastaan toimi työvoiman välittäjänä. Yli 20 vuoden kokemuksen tuoman osaamisen avulla rakennamme asiakkaillemme parhaiten palvelevan palvelukokonaisuuden.

Henkilöstöpalveluiden käyttö voi olla strateginen ratkaisu tai apu tilapäiseen henkilöstövajeeseen. Potilaat tarvitsevat laadukasta hoitoa ilman pitkiä jonoja huolimatta siitä, kuinka paljon omaa henkilökuntaa on saatavilla. Terveystalon ammattilaisten avulla voi paikata oman henkilökunnan lomia tai pidempiaikaisia poissaoloja, hankkia työvoimaa kohteisiin, joihin on vaikea saada työntekijöitä tai purkaa potilasjonoa. Voit ulkoistaa Terveystalolle myös kokonaisten toimintojen henkilöstön hankinnan ja resursoinnin. Myös toimivat etäpalvelumme sopivat moneen tarkoitukseen.

Sisällysluettelo

henkilostopalvelut

Meiltä voit vuokrata ammattitaitoisia ja työhönsä tyytyväisiä ammattilaisia.

 • Henkilöstöpalveluissa työskentelee noin 1300 aktiivista lääkäriä ja noin 200 hoitajaa. 
 • Rekrytointiprosessimme on ammattimainen. Selvitämme terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen ja soveltuvuuden tehtäviinsä. 
 • Käytämme lääkäreiden perehdytyksessä luomaamme perehdytysmallia ja seuraamme perehdytyksen toteutumista. Vuonna 2022 95 % perehdytyksistä toteutui mallin mukaisesti
 • Uusilla työntekijöillä on mahdollisuus kollegavuoroihin ennen ensimmäistä työvuoroa. ​
 • Seuraamme ammattilaisten suoriutumista kysymällä aktiivisesti palautetta asiakkaalta ja työntekijältä sekä käsittelemme mahdolliset ongelmat ennalta määritellyn prosessin mukaisesti. 
 • Tuemme ammattilaisten kouluttautumista ja uralla kehittymistä. 
 • Meillä on tyytyväiset työntekijät. Vuonna 2022 lääkäreiden eNPS oli 57 ja hoitajien 59!
henkilöstöpalvelut

Olemme henkilöstöpalvelualan laadukkain kumppani.

 • Palvelun hankkiminen on helppoa. Terveystalo toimii vuokrattavan työntekijän työnantajana ja vastuu työntekijästä on Terveystalolla. Me laadimme työsopimuksen ja huolehdimme kaikista työsuhteeseen liittyvistä asioista.
 • Jokaisella tilaaja-asiakkaalla on oma asiakkuudenhoitotiimi, jossa toimii kokeneita rekrytoinnin ja resursoinnin ammattilaisia, sekä lääketieteellisenä asiantuntijana vastaava lääkäri.
 • Mittaamme ja kehitämme toimintaamme laatumittareiden avulla, kuten ammattilaisten eNPS, lääkäripysyvyys, päivystyksen lääkäriresurssin turvaaminen, perehdytyksen toteutuminen ja päivystyskäyntien määrä ikääntyneiden vastuulääkäripalveluissa.
 • Lääkäripysyvyys hoivakoteihin tuotettavissa lääkäripalveluissa vuonna 2022 oli 94%!
 • Tavoitteenamme on kehittää palveluita yhdessä tilaaja-asiakkaan kanssa. Uskallamme tarjota näkemystä ja ratkaisuja asiakkaidemme haasteisiin.
 • Henkilökuntamme on saatavilla paikan päälle tai sujuvien etäpalveluidemme välityksellä. 

Yleislääkärit

Terveystalo tarjoaa yleislääkäripalveluita terveyskeskuksiin, päivystyksiin, työterveyteen ja muihin asiakkaidemme tarpeisiin aina yksittäisistä työntekijöistä kokonaisen yksikön henkilöstöresursointiin. Meillä on pitkä kokemus ja vankka osaaminen myös hoivakoteihin tuotettavista perusterveydnhuollon lääkäripalveluista. Palvelua voidaan tuottaa paikan päällä tai etäyhteyden avulla, siten miten se on parasta järjestää. Tavoitteenamme on, että asiakas saa aina tarpeitaan vastaavan osaajan tai palvelun. 

Toimimme vuosien kokemuksella, joten prosessimme lääkärirekrytoinnin ja työvuorosuunnittelun osalta ovat hiottuja ja vakiintuneita.  Toimimme mielellämme myös asiakkaidemme kumppanina toiminnan kehittämisessä. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme yhä paremmin.

Erikoislääkärit

Terveystalo tarjoaa erikoislääkäripalveluita hyvinvointialueille ja yksityisille yrityksille.  Palveluvalikoimaamme kuuluvat lähes kaikki erikoisalat aina psykiatriasta konservatiivisiin ja operatiivisiin aloihin sekä radiologiaan asti. Tarjoamme asiakkaillemme laadukasta erikoislääkäripalvelua paikan päällä tai etäyhteyden avulla räätälöimällä henkilöstöpalvelun asiakkaan tarpeiden mukaan.

Hoitohenkilöstö

Tarjoamme julkiselle sektorille ja yrityksille joustavasti hoitajatyövoimaa kiirehuippuihin tai muihin ennalta sovittuihin tarpeisiin. Toimitamme työvoimaa monenlaisiin tehtäviin. Meillä työskentelee esimerkiksi anestesia-, röntgen- ja instrumenttihoitajia sekä koronanäytteenottajia. Henkilökuntamme on osaavaa ja ammattitaitoista ja kaikilla hoitajilla on lääkeluvat kunnossa.

Meillä on lisäksi pitkä kokemus ympärivuorokautisten kotihoitopalveluiden järjestämisestä. Kotihoitoasiakkaamme ovat pääasiassa hengityshalvauspotilaita tai vammautuneita henkilöitä, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa. Hoitotiimiin kuuluu yleensä 4–6 hoitajaa, jotka työskentelevät asiakkaan kotona. Hoitajat tekevät moniammatillista yhteistyötä muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotta asiakkaalle voidaan taata parhaat mahdollisuudet itsenäiseen ja tavanomaiseen elämään.  

Suun terveydenhuollon ammattilaiset

Kauttamme saat kokeneet ja osaavat hammas- ja erikoishammaslääkärit, suuhygienistit ja hammashoitajat niin lyhyt- kuin pitkäaikaiseen tarpeeseen päivätyöhön ja päivystykseen.

Suun terveydenhuollon henkilöstövuokrauksen lisäksi tarjoamme laajasti erilaisia palveluita aina jononpurusta laajempiin kumppanuuksiin. Lue lisää suun terveyden palveluistamme >

Muut asiantuntijat

Henkilöstöpalveluidemme kautta saat tarpeisiisi sopivat ammattilaiset myös muista ammattiryhmistä. Ole matalalla kynnyksellä meihin yhteydessä, jos kaipaat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Terveystalo on Suomen johtava ja verkostoltaan suurin terveyspalveluyritys

Maanlaajuisen verkostomme, kattavien terveyspalveluiden, etäratkaisujen ja kokeneiden asiantuntijoidemme ansiosta palvelumme ovat aina lähellä asiakasta. Julkisille organisaatioille tarjoamme monta joustavaa tapaa ostaa palveluita ja ratkaista tarpeita.