Kumppanuusratkaisu.

Partnerskapslösningar

2022-07-04

Våra partnerskapslösningar är större helheter inom hälso- och/eller socialvården. Genom att upphandla en tjänstehelhet från en privat partner kan den offentliga sektorn jämföra sin egen verksamhet och på så sätt utveckla sin verksamhet till förmån för medborgarna. Partnerskapslösningarna har också eftersträvat bättre tillgång till tjänster, till exempel i form av kortare köer, kostnadsbesparingar och i allmänhet säkerställande av att offentliga tjänster fungerar som de ska.

Idag ingår över 310 000 kommuninvånare i vårdansvaret för Terveystalos partnerskapslösningar. I en kundnöjdhetsundersökning i mars 2021 fick våra offentliga hälsostationer (inklusive munhälsovården) utmärkta betyg: NPS-värdet för rekommendationsvilligheten var så högt som 84. NPS (Net Promoter Score) avser rekommendationsindexet, det vill säga sannolikheten för att kunderna skulle rekommendera en tjänst till sina vänner eller kollegor.

Innehållsförteckning

Partnerskap i primärvården

I partnerskapet för primärvård ansvarar Terveystalo till exempel för de offentliga hälsostationstjänsterna. Tjänsterna kan till exempel omfatta öppen sjukvård, barnrådgivnings- och skolhälsovårdstjänster, fysioterapi, laboratorietjänster, munhälsovård och eventuellt även psykolog- och talterapeuttjänster. Det är också möjligt att avtala om en mindre enhet: vi kan agera som partner till exempel endast när det gäller läkarmottagningsverksamheten. Enligt kompletterar vi även högkvalitativa närtjänster med moderna distans- och digitala tjänster.

Våra offentliga hälsostationer har utmärkta T3-tider (6,5 dagar i genomsnitt under 2021). Vårt mål är att hålla T3-tiderna för våra läkarmottagningar på mindre än en vecka och våra sjukskötarmottagningar på bara en dag.

 

Partnerskap inom munhälsan

Genom oss är det möjligt att få hela tandvården som en köptjänst. Vi samarbetar för närvarande med fyra kommuner inom alla tandvårdstjänster. I partnerskapet för munhälsa ansvarar vi inte bara för den operativa verksamheten utan även för ledarskapet och stödtjänster. Genom partnerskapet kan du också säkerställa goda munhälsovårdstjänster på platser där tillgången till personal är utmanande.

Partnerskap, specialiserad sjukvård

Sjukvårdsdistrikten kan också köpa tjänster från privata företag. Till exempel är screening, skopier, dagkirurgi och många andra ingrepp passande för att produceras av en privat tjänsteleverantör. Till exempel producerar Terveystalo en betydande andel lagstadgade mammografiscreeningar varje år, cirka 210 000 undersökningar i totalt 235 kommuner.

Det har också gett goda resultat att upphandla en hel sjukhusverksamhet som köptjänst. Genom köptjänster har sjukvårdsdistrikten kunnat förkorta vårdköerna och minska på kostnaderna.

Bäddavdelning

Du kan köpa hela bäddavdelningsverksamheten från oss som en köptjänst. Vi producerar tjänsten i kundens verksamhetsmiljö, såsom lokaler och system, men vi ansvarar för personal, ledning och stödtjänster.

Du kan också hyra yrkespersoner inom sjuk- och hälsovårdsbranschen via oss. Läs mer om personaluthyrning >

Skräddarsytt social- och hälsovårdstjänstehelhet

Vi har utmärkta möjligheter att skräddarsy partnerskapet för social- och hälsovårdstjänster just enligt din organisations behov: vår erfarenhet av att starta och driva olika partnerskap är unik i hela Finland. Vi har redan producerat mer än 50 servicehelheter, till exempel offentliga hälsostationer eller jour, och vi ansvarar för närvarande för alla social- och hälsovårdstjänster i sju kommuner.

Terveystalo är Finlands ledande företag inom hälsotjänster med det största nätverket

Tack vare vårt rikstäckande nätverk, våra omfattande hälso- och sjukvårdstjänster, distanslösningar och erfarna specialister är våra tjänster alltid nära kunden. För offentliga organisationer erbjuder vi många flexibla sätt att köpa tjänster och lösa behov.