Terapia ja kuntoutus.

Terapi- och rehabiliteringstjänster

2022-07-01

Det är viktigt för oss att möta människan som en människa. Målet med terapi och rehabilitering är det bästa möjliga och bäst fungerande livet i vardagen. Vi erbjuder omfattande experttjänster för psykiskt välbefinnande, förbättring av fysisk funktionsförmåga, underhåll och rehabilitering. Terapi finns både för barn, ungdomar och vuxna både i grupper och individuellt. Tjänsterna kan köpas flexibelt på många sätt, till exempel med en servicesedel eller som distanstjänster. Personen som går i terapi får information och anvisningar för besöken lättillgängligt i Terveystalo-appen.

Psykologi och psykoterapi

Att ta hand om sinnets välbefinnande är lika viktigt som att ta hand om annan välbefinnande, eftersom en person är en helhet där allting påverkar allting. Erfarna psykologer, neuropsykologer, psykoterapeuter och andra specialister från Terveystalo hjälper dig. Vi skräddarsyr den lämpligaste kombinationen av tjänster på hög nivå för psykiskt välbefinnande enligt din offentliga organisations behov. Av oss får du omfattande tjänster för att stödja sinnets välbefinnande i olika skeden och situationer i livet.

Våra specialister är bland annat

  • Barnpsykologer
  • Specialister på barns och ungdomars psykologiska utveckling
  • Neuropsykologer
  • Specialister på kognitiv informationshantering
  • Psykologer
  • Företagspsykologer
  • Specialister på psykologiska och sociala krav i arbetet
  • Idrottspsykologer
  • Psykoterapeuter
  • Psykiatriker

Fysioterapi

Nästan alla i Finland har någon gång problem i stöd- och rörelseorganen. Rehabilitering som påbörjas i tillräckligt god tid förhindrar att symtomen förlängs och minskar de skador som orsakas av befintliga symtom. Vi erbjuder högkvalitativa fysioterapitjänster som utformas tillsammans för att svara mot behoven i din offentliga organisation. Terveystalos fysioterapitjänster ger hjälp och stöd vid rehabilitering av symptom i stöd- och rörelseorganen. Våra sakkunniga fysioterapeuter strävar efter att förbättra välbefinnandet, funktionsförmågan eller rörligheten.

Näringsterapi

Dieten är en central del av stödet och främjandet av välbefinnande. Rätta sorters matval möjliggör en mer aktiv vardag, stödjer välbefinnandet och förebygger uppkomsten av många sjukdomar. På Terveystalo ansvarar en näringsterapeut för att planera och bedöma näringsbehandlingen, för näringsvägledning och det praktiska genomförandet av näringsträning och svarar näringsterapeuten för. Näringsterapeuten är yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården och legitimerad av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Näringsterapeuter har en bred förståelse för kausala samband hos näringsbeteendet och näringskunskap om livsmedel, mat och näringsämnen.

En näringsterapeut hjälper dig att hitta en individuell diet och stödjer din förändring av ditt näringsbeteende. Handledningen som ges av näringsterapeuten grundar sig på evidensbaserad information och de officiella behandlingsrekommendationerna. Vi erbjuder högkvalitativa näringsterapitjänster som är utformade och skräddarsydda tillsammans för att bäst svara mot behoven i din offentliga organisation.

Arbetsterapi

Arbetsterapi stödjer aktiviteter i vardagen. Det är en sorts rehabilitering som baserar sig på aktivitetens terapeutiska verkan samt samarbete och interaktion mellan arbetsterapeuten och klienten. Målet är att klienten ska bli självständig i sin verksamhet och i livet i övrigt. Kontakta oss så hittar vi den lämpligaste lösningen för arbetsterapitjänster för din offentliga organisation.

Talterapi

I talterapi behandlar man språk-, tal-, kommunikations- och röststörningar, läs- och skrivsvårigheter, problem med att svälja och äta, motoriska funktionsstörningar i munnen samt gomspaltsrelaterade problem. När vuxna behöver talterapi är det ofta fråga om rehabilitering efter en sjukdom eller skada. Vi skräddarsyr en lämplig tjänstehelhet för talterapi till din offentliga organisation.

Terveystalo är Finlands ledande företag inom hälsotjänster med det största nätverket

Tack vare vårt rikstäckande nätverk, våra omfattande hälso- och sjukvårdstjänster, distanslösningar och erfarna specialister är våra tjänster alltid nära kunden. För offentliga organisationer erbjuder vi många flexibla sätt att köpa tjänster och lösa behov.